LEGE nr. 67 din 22 aprilie 1999pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/1998 privind preluarea la datoria publică internă a sumei datorate de către Curtea Supremă de Justiție, cu titlu de despăgubire, Băncii Române de Comerț Exterior - S.A. (Bancorex) pentru exproprierea imobilului situat în municipiul București, Str. Batistei nr. 25, sectorul 2
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 22 aprilie 1999  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 27 din 12 octombrie 1998 privind preluarea la datoria publică interna a sumei datorate de către Curtea Suprema de Justiție, cu titlu de despăgubire, Băncii Române de Comerț Exterior - S.A. (Bancorex) pentru exproprierea imobilului situat în municipiul București, Str. Batistei nr. 25, sectorul 2, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 13 octombrie 1998, cu următoarele modificări și completări:1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:Ordonanța de urgență privind suportarea din bugetul de stat a sumei datorate de către Curtea Supremă de Justiție, cu titlu de despăgubire, Băncii Române de Comerț Exterior - S.A. (Bancorex) pentru exproprierea imobilului situat în municipiul București, Str. Batistei nr. 25, sectorul 22. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1În vederea realizării transferului dreptului de proprietate asupra imobilului situat în municipiul București, Str. Batistei nr. 25, sectorul 2, din patrimoniul Băncii Române de Comerț Exterior - S.A. (Bancorex) în proprietatea publică a statului, conform prevederilor art. 4 din Legea nr. 33/1994, se aproba suportarea din bugetul de stat a sumei de 162.292.043.414 lei, reprezentând despăgubirea datorată Băncii Române de Comerț Exterior - S.A. (Bancorex) de către Curtea Suprema de Justiție, în calitate de expropriator desemnat prin Hotărârea Guvernului nr. 457/1998.3. Articolele 2-5 se abrogă.4. Articolul 6, care devine articolul 2, va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Imobilul menționat la art. 1 va avea destinația de sediu al Curții Supreme de Justiție.Pentru finanțarea lucrărilor de consolidare, amenajare și dotare a imobilului Curtea Suprema de Justiție este autorizata sa contracteze un credit extern, cu garanția Ministerului Finanțelor.Rambursarea ratelor de credit, plata dobânzilor, precum și a celorlalte costuri aferente creditului extern se vor asigura din fondurile alocate anual cu aceasta destinație prin bugetul Curții Supreme de Justiție.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 6 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE
  CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE LUPU
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 6 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  CRISTIAN DUMITRESCU
  -------