HOTĂRÂRE nr. 4 din 22 iunie 2016privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente şi a Centrului "Expert electoral"
EMITENT
 • BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 29 iunie 2016  În temeiul art. 102 alin. (2) şi art. 105 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului "Expert electoral", prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa comună a Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului din 22 iunie 2016.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  FLORIN IORDACHE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 22 iunie 2016.Nr. 4.  +  Anexa 1REGULAMENT 22/06/2016  +  Anexa 2REGULAMENT 22/06/2016