HOTĂRÂRE nr. 439 din 22 iunie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 27 iunie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 9 februarie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Numărul total de posturi pentru Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice este de 497, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.3. La anexa nr. 4 litera A, după numărul curent 17 se introduce un nou număr curent, numărul curent 18, cu următorul cuprins:"18. Unitatea pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar - Bugetul de stat."4. La anexa nr. 6, la nota de subsol, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) Numărul maxim de posturi pentru unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, este de 1.795."  +  Articolul IIÎncadrarea în numărul de posturi şi în noile structuri organizatorice, în termenele şi cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal se realizează în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ------------------

  Ministrul educaţiei naţionale

  şi cercetării ştiinţifice,

  Adrian Curaj

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Daniela Pescaru,

  secretar de stat

  Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru
  Bucureşti, 22 iunie 2016.Nr. 439.  +  Anexă(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 44/2016)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice*Font 8*    Numărul total de posturi 497,    exclusiv demnitarii şi posturile    aferente cabinetului ministrului                                         ┌──────────┐                                         │ Ministru │                                         └────┬─────┘                           ┌--------------┐ │                           | Colegiul |───┤                           | Ministerului | │                           └--------------┘ │                         ┌─────────────────┐ │ ┌──────────────┐                         │ Cabinet ministru├──┼──┤ Serviciul │                         └─────────────────┘ │ │ Audit Intern │                                              │ └──────────────┘                        ┌───────────────────┐ │                        │Direcţia Management│ │ ┌─────────────┐                        │ Strategic şi ├─┼───┤ Corpul de │                        │Politici Publice │ │ │ Control*) │                        └───────────────────┘ │ └─────────────┘                                              │                                              │                                              │ ┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐                                              ├──┤ Secretar general ├──┤ Secretar general │                                              │ └──────────────────┘ │ adjunct │                                              │ └──────────────────┘                                              │         ┌─────────────┬────────────┬─────────┼───────┬──────────────────────┐    ┌────┴────┐ ┌────┴────┐ ┌────┴────┐ │ ┌────┴────┐ ┌────┴────┐    │SECRETAR │ │SECRETAR │ │SECRETAR │ │ │SECRETAR │ │SECRETAR │    │ DE STAT │ │ DE STAT │ │DE STAT │ │ │DE STAT │ │DE STAT │    └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ │ └─────────┘ └─────────┘                                              │    ┌──────────────┬────────┬───────┬───────┬─┴────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┐  ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ A │ │ B │ │ C │ │ D │ │ E │ │ F │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  └─┬─┘ └─┬─┘ └─┬─┘ └─┬─┘ └─┬─┘ └─┬─┘ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ┌─┴─┐ ┌────┬─┴──┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌─┴┐ ┌┴─┐ ┌─┴─┐┌─┴─┐┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐┌─┴─┐│A1│ │A2│ │B1 ││B2 ││B3 │ │C1 │ │D1 │ │E1 │ │F1 │ │ G │ │ H │ │ I │ │ J │ │ K │ │ L │ │ M │ │ N ││ O │└──┘ └──┘ └───┘└───┘└───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘└───┘A. Direcţia Generală Învăţământ SuperiorA1. Direcţia Management Universitar şi Resurse UmaneA2. Direcţia Programe Universitare şi Corelare cu Piaţa MunciiB. Direcţia Generală Învăţământ PreuniversitarB1. Direcţia de Monitorizare şi Inspecţie ŞcolarăB2. Direcţia Incluziune Socială şi Parteneriate EducaţionaleB3. Direcţia Formare ContinuăC. Direcţia Generală Management şi Resurse UmaneC1. Direcţia Management şi Reţea ŞcolarăD. Direcţia Generală Buget-FinanţeD1. Direcţia BugetE. Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri EuropeneE1. Direcţia Afaceri EuropeneF. Direcţia Generală JuridicF1. Direcţia ContenciosG. Direcţia Relaţia cu Parlamentul şi Partenerii SocialiH. Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor*)I. Direcţia MinorităţiJ. Direcţia Patrimoniu, Investiţii şi InformatizareK. Direcţia Achiziţii şi AdministrativL. OI POCU*)M. Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanţare Externă**)N. Unitatea de Management a Proiectelor pentru Modernizarea Reţelei Şcolare şi Universitare**)O. Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanţate din Fonduri Structurale*) Notă

  ──────────

  *) funcţionează la nivel de direcţie

  **) funcţionează la nivel de direcţie şi numărul de posturi nu este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat.

  ──────────
  ----