ORDIN nr. 468 din 20 mai 2016privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tabără de odihnă în centrele de agrement/bazele turistice proprii Ministerului Tineretului şi Sportului
EMITENT
  • MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 2 iunie 2016    Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 776/2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti,în temeiul art. 3 alin. (1) lit. t) şi al art. 8 alin. (4), din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tabără de odihnă, în centrele de agrement/bazele turistice proprii Ministerului Tineretului şi Sportului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din ordin.  +  Articolul 2Cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice altă dispoziţie contrară se abrogă.  +  Articolul 3Direcţia programe şi tabere pentru tineret şi studenţi va comunica prezentul ordin direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului şi direcţiilor judeţene de sport şi tineret, respectiv Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în vederea ducerii la îndeplinire.

    Ministrul tineretului şi sportului,

    Elisabeta Lipă
    Bucureşti, 20 mai 2016.Nr. 468.  +  AnexăNORMA 20/05/2016