ORDIN nr. 694 din 8 aprilie 2016pentru aprobarea Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară şi schimbul de terenuri şi de calcul al obligaţiilor băneşti
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 27 mai 2016    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 162.855/DI din 29 februarie 2016 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,în temeiul prevederilor art. 43 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară şi schimbul de terenuri şi de calcul al obligaţiilor băneşti, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 924/2011 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a echivalenţei valorice a terenurilor şi de calcul al obligaţiilor băneşti pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 1 martie 2011, se abrogă.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

    Cristiana Paşca Palmer
    Bucureşti, 8 aprilie 2016.Nr. 694.  +  AnexăMETODOLOGIE 08/04/2016