ORDIN nr. 440 din 12 mai 2016pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea persoanelor juridice şi persoanelor fizice autorizate în vederea colaborării privind desfăşurarea de activităţi de tabără pentru Programul naţional "Tabere studenţeşti 2016" şi alte activităţi privind segmentul studenţesc
EMITENT
  • MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 27 mai 2016    În temeiul art. 3 alin. (1) lit. t) şi ţ) şi al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind acreditarea persoanelor juridice şi persoanelor fizice autorizate în vederea colaborării privind desfăşurarea de activităţi de tabără pentru Programul naţional "Tabere studenţeşti 2016" şi alte activităţi privind segmentul studenţesc, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.  +  Articolul 3Direcţia programe şi tabere pentru tineret şi studenţi va comunica prezentul ordin direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, caselor de cultură ale studenţilor, respectiv Complexului Cultural Sportiv Studenţesc "Tei", pentru ducere la îndeplinire.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul tineretului şi sportului,

    Elisabeta Lipă
    Bucureşti, 12 mai 2016.Nr. 440.  +  AnexăNORMA 12/05/2016