ORDIN nr. 1.886/C din 10 mai 2016pentru modificarea alin. 1 al art. 331 din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 23 mai 2016  Având în vedere dispoziţiile art. 193 alin. (3) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul IAlineatul (1) al articolului 331 din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 1 august 2013, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 331. - (1) Notarul public verifică prezentarea certificatului de deces şi dovedirea calităţii de succesibil sau persoană îndreptăţită."  +  Articolul IIServiciul profesii juridice conexe şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul justiţiei,

  Florin Aurel Moţiu,

  secretar de stat
  Bucureşti, 10 mai 2016.Nr. 1.886/C.-----