LEGE nr. 71 din 28 aprilie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 29 aprilie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 18 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:"a^1) piloţi instructori avioane de la Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă;"2. La articolul 42^1 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) piloţi, piloţi instructori avioane de la Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă, însoţitori de bord/membri ai echipajului de cabină cu licenţă/atestat de membru al echipajului de cabină, paraşutişti şi personalul de inspecţie în zbor, care au vârsta de minimum 50 de ani şi au realizat o vechime de cel puţin 20 de ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist;".  +  Articolul IIPentru piloţii instructori de avioane din cadrul Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, cuantumul pensiei de serviciu se va calcula sau recalcula luându-se ca bază de calcul 80% din media veniturilor totale brute realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare, conform legii, corespunzător ultimei funcţii la bord deţinute de personalul navigant din cadrul Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. Această medie va fi menţionată în documentul emis de către Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., pe răspunderea acesteia, potrivit art. 42^2 alin. (2) din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul IIIÎn termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.064/2007, cu modificările ulterioare, şi Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 816/1.349/2015, se vor modifica şi completa, în conformitate cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 28 aprilie 2016.Nr. 71.-----