LEGE nr. 50 din 7 aprilie 1999pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea şi improspatarea produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 8 aprilie 1999    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 122 din 28 august 1998 privind acumularea, scoaterea şi improspatarea produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale, emisă în temeiul art. 1 pct. 15 lit. b) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 29 august 1998.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM SPINEANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,PAULA IVANESCU------------