HOTĂRÂRE nr. 218 din 30 martie 2016pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 762/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş-Turda" - Lot 4
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 5 aprilie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 234/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Autostrada Sebeş-Turda", cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICArticolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 762/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş-Turda" - Lot 4, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 7 octombrie 2015, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional «Autostrada Sebeş-Turda» - Lot 4, prevăzută la art. 1, aflate pe raza localităţilor Unirea şi Mirăslău din judeţul Alba, respectiv Moldoveneşti, Mihai Viteazu şi Călăraşi din judeţul Cluj, sunt în cuantum total de 779 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, de la capitolul 84.01 «Transporturi», subcapitolul 03 «Transport Rutier» - titlul 58 - «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020», articolul 58.03 - «Programe din Fondul de Coeziune - FC»."

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  --------------

  p. Ministrul transporturilor,

  Alexandru Răzvan Cuc,

  secretar de stat

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 30 martie 2016.Nr. 218.-------