ORDIN nr. 668 din 9 mai 2014 (*actualizat*)pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii(actualizat până la data de 9 martie 2016*)
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • ----------Având în vedere dispoziţiile art. 223, 537, 551 şi 553 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Precizările privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Entităţile deţinătoare de bunuri imobile proprietate privată a statului şi/sau de drepturi reale, supuse inventarierii conform prezentului ordin, denumite în continuare entităţi, au obligaţia respectării şi punerii în aplicare a precizărilor prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3 (1) Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice va crea, va dezvolta şi va menţine în funcţiune serviciile informatice pentru atribuirea numerelor de inventar pentru imobilele aparţinând patrimoniului privat al statului, serviciile informatice necesare fiecărei entităţi pentru a comunica datele în inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi drepturile reale supuse inventarierii, va elabora şi va publica pe internet instrucţiunile de utilizare a serviciilor informatice, va asigura acestor entităţi accesul prin internet la aceste servicii informatice şi va asigura publicarea pe site-ul web al Ministerului Finanţelor Publice a datelor publice relevante din inventarul centralizat. (2) Termenul de punere în funcţiune a serviciilor informatice accesibile prin internet pentru comunicarea inventarului este de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul finanţelor publice,

  Ioana-Maria Petrescu

  p. Ministrul delegat pentru buget,

  Gheorghe Gherghina,

  secretar de stat
  Bucureşti, 9 mai 2014.Nr. 668.  +  AnexăPRECIZARI 09/05/2014