ORDIN nr. 226 din 1 martie 2015privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.059/2009 pentru aprobarea ghidurilor de practică medicală
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 10 martie 2016  Văzând Referatul de aprobare nr. A.C.P. 1.861/2016 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 12 "Ghid medical pentru îngrijirea pacienţilor cu diabet zaharat" la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.059/2009 pentru aprobarea ghidurilor de practică medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 şi 608 bis din 3 septembrie 2009, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă

  ──────────

  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial?, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătăţii,

  Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu
  Bucureşti, 1 martie 2016.Nr. 226.  +  Anexa GHID 01/03/2016