ORDIN nr. 228 din 2 martie 2016pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 228 din 2 martie 2016
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 119 din 29 februarie 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 4 martie 2016  Văzând Referatul de aprobare nr. ACP 2.054/2016 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 374 din 29 februarie 2016 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:- art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) din titlul VIII "Asigurările sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La secţiunea P3 "Programul naţional de oncologie", poziţiile 157, 159, 161 şi 165 se modifică şi vor avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────┬─────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬───────┬──────────┬────────┬───────────┬─┬─┬──────────┬──────────┬───────────┐│"157│W5607│L01C │ │PACLITAXEL │CONC. PT. │ │ACCORD │MAREA │CUTIE CU │S│1│131.560000│160.610000│ 0.000000││ │8003 │D01 │PACLITAXELUM**│ACCORD 6 mg/ml│SOL. PERF.│6 mg/ml│HEALTHCARE│BRITANIE│1 FLAC. DIN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LIMITED │ │STICLĂ A 50│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML CARE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │300 MG │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PACLITAXEL │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────┼──────────┼────────┼───────────┼─┼─┼──────────┼──────────┼───────────┤│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────┼──────────┼────────┼───────────┼─┼─┼──────────┼──────────┼───────────┤│159 │W5406│L01C │PACLITAXELUM**│PACLITAXEL │CONC. PT. │6 mg/ml│FRESENIUS │ROMÂNIA │CUTIE X 1 │S│1│157.872000│192.732000│ 4.668000││ │8005 │D01 │ │KABI 6 mg/ml │SOL. PERF.│ │KABI │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ROMANIA │ │STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │SRL │ │INCOLORĂ X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │50 ML CONC.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────┼──────────┼────────┼───────────┼─┼─┼──────────┼──────────┼───────────┤│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────┼──────────┼────────┼───────────┼─┼─┼──────────┼──────────┼───────────┤│161 │W5221│L01C │PACLITAXELUM**│SINDAXEL │CONC. PT. │6 mg/ml│ACTAVIS │ROMÂNIA │CUTIE X 1 │S│1│157.872000│192.732000│ 189.108000││ │2004 │D01 │ │ │SOL. PERF.│ │S.R.L. │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │50 ML CONC.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────┼──────────┼────────┼───────────┼─┼─┼──────────┼──────────┼───────────┤│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────┼──────────┼────────┼───────────┼─┼─┼──────────┼──────────┼───────────┤│165 │W4337│L01C │PACLITAXELUM**│PACLITAXEL │CONC. PT. │mg/ml │EBEWE │ AUSTRIA│CUTIE X 1 │S│1│157.872000│192.732000│265.228000"││ │2004 │D01 │ │EBEWE 6 mg/ml │SOL. PERF.│6 │PHARMA GES│ │FLACON DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │M.B.H. │ │STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │NFG KG │ │INCOLORĂ X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │50 ML CONC.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │└────┴─────┴─────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────┴──────────┴────────┴───────────┴─┴─┴──────────┴──────────┴───────────┘2. La secţiunea P7 "Program naţional de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne", poziţia V10XA01 NATRII IODIDUM (131I) se abrogă.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna martie 2016.

  p. Ministrul sănătăţii,

  Victor Dan Eugen Strâmbu,

  secretar de stat

  Preşedintele

  Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

  Vasile Ciurchea
  ----