ORDONANŢĂ nr. 64 din 24 august 1999(*actualizată*)pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti***)(actualizată până la data de 15 februarie 2011*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------***) Titlul ordonanţei a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007, prin înlocuirea denumirii "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" cu denumirea "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti". Notă

  ──────────

  In temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. H pct. 13 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:
   +  Articolul 1 (1) Se aprobă Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă-Bucureşti, prevăzut în anexa nr. 1^1, denumit în continuare program strategic.-------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. (2) Compania Naţională «Aeroporturi Bucureşti» - S.A. este titularul programului strategic prevăzut la alin. (1).----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 9 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 15 februarie 2011.  +  Articolul 2Obiectivele incluse în programul strategic, prevăzute în anexa nr. 1^1, sunt de utilitate publică.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.  +  Articolul 3 (1) Terenurile cuprinse în perimetrul de dezvoltare al Aeroportului Internaţional Henri Coandă - Bucureşti, necesare pentru realizarea programului strategic, delimitate conform anexei nr. 2, se stabilesc prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobate potrivit reglementărilor legale.-------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007, prin înlocuirea denumirii "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" cu denumirea "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti". (2) Pe terenurile din perimetrul de dezvoltare al Aeroportului Internaţional Henri Coandă - Bucureşti nu se pot realiza investiţii, altele decât cele cuprinse în programul strategic.-------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007, prin înlocuirea denumirii "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" cu denumirea "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti".  +  Articolul 4Pentru terenurile aflate în perimetrul de dezvoltare al Aeroportului Internaţional Henri Coandă - Bucureşti nu se vor percepe taxe de scoatere a terenurilor din circuitul agricol.-------------Art. 4 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007, prin înlocuirea denumirii "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" cu denumirea "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti".  +  Articolul 5Finanţarea programului strategic se va asigura din venituri provenite din: a) surse proprii ale titularului; b) fonduri nerambursabile; c) credite bancare; d) forme legale de participare a capitalului privat; e) fonduri publice obţinute în condiţiile legii; f) alte surse legal constituite.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.  +  Articolul 6Abrogat.-------------Art. 6 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 220 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 29 aprilie 2002.  +  Articolul 7Anexele nr. 1^1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.

  PRIM-MINISTRU

  RADU VASILE

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul transporturilor,

  Traian Băsescu

  Ministrul finanţelor,

  Decebal Traian Remes

  p. Ministrul lucrărilor

  publice şi amenajării

  teritoriului,

  Laszlo Borbely,

  secretar de stat

  Ministrul agriculturii şi

  alimentaţiei,

  Ioan Avram Mureşan
   +  Anexa 1Abrogată------------Anexa 1 a fost abrogată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.  +  Anexa 1^1PROGRAMUL STRATEGIC DE DEZVOLTAREa infrastructurii aeroportuare la AeroportulInternaţional Henri Coandă - Bucureşti pentru perioada 2007-2022Etapa I1 martie 2007-1 septembrie 2012Aprobarea Planului urbanistic zonalEtapa a II-a1 martie 2007-31 decembrie 2020Desfăşurarea activităţilor premergătoare realizării Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare:II.1. 1 martie 2007-31 martie 2013Elaborarea şi aprobarea studiilor de fezabilitate;II.2. 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2013Elaborarea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice pentru studiile de fezabilitate aprobate;II.3. 1 iulie 2009-2020Achiziţionarea terenurilor necesare realizării obiectivului de investiţii aprobat şi scoaterea acestora din circuitul agricol, dacă este cazul;II.4. 1 iulie 2010-2020Obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare în vederea demarării lucrărilor.Etapa a III-a1 ianuarie 2014-2022Realizarea lucrărilor din cadrul Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare:III.1. 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2016Dezvoltarea infrastructurilor de transport terestru în vederea asigurării accesului în zona de est a Aeroportului Internaţional Henri Coandă - Bucureşti;III.2. 1 ianuarie 2014-2022Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de pasageri prin realizarea unui nou terminal şi a sistemului de căi de rulare şi platforme necesar;III.3. 1 ianuarie 2017-2022Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de mărfuri şi poştă prin realizarea unei platforme multimodale cargo;Realizarea unui parc tehnologic high tech pentru dezvoltarea activităţilor conexe transportului aerian.---------Anexa 1^1 a fost înlocuită cu anexa din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 9 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 15 februarie 2011 conform modificării aduse de pct. 2 al art. unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2PLAN DE DEZVOLTARECompania Naţională «Aeroportul InternaţionalHenri Coandă - Bucureşti» - S.A., etapa 2018 - limiteperimetrale extindere--------Titlul anexei 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.-------------------