HOTĂRÂRE nr. 67 din 10 februarie 2016privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 15 februarie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.363/2003 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea",Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă amplasamentul care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»", potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre. Notă

  ──────────

  *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

  ──────────
   +  Articolul 2 (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»", prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»", prevăzut la art. 1, sunt în cuantum total de 5015 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente Cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.03 - "Programe din Fondul de Coeziune" (FC).  +  Articolul 4Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., la dispoziţia proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul lucrării de interes naţional, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.  +  Articolul 5Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 6Planul amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.  +  Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul transporturilor,

  Dan Marian Costescu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 10 februarie 2016.Nr. 67.  +  Anexa 2

  LISTA

  cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie

  coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică

  de interes naţional "Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii

  pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea,

  Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe

  teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul

  obiectivului de investiţii

  «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»",

  proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi

  sumele individuale aferente despăgubirilor
  *Font 7*┌────┬─────┬─────────────┬───────────────────────┬─────────────────┬───────┬───────────┬───────────┬──────────┬────────────┬─────────────┐│Nr. │Jude-│ Localitatea │ Numele şi prenumele │ Categoria de │Tarlaua│ Parcela │ Nr. │Suprafaţa │Suprafaţa de│Valoarea de ││crt.│ţul │ │ proprietarului │ folosinţă │ │ │cadastral │totală │ expropriat │despăgubire ││ │ │ │ │ │ │ │ │ (mp) │ (mp) │conform Legii││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ nr. 255/2010││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (lei) │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 1│Mureş│Bogata │Ioan Incze, Maria St. │arabil extravilan│ 14 │1347/1/1 │ │ 18.000,00│ 70,00│ 73,50││ │ │ │Incze │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 2│Mureş│Bogata │Comuna Bogata - la │arabil extravilan│ 14 │1347/1/50 │ │ 24,00│ 24,00│ 25,20││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 3│Mureş│Bogata │Veronica T. Vancea, │arabil extravilan│ 14 │1347/1/26 │ │ 14.400,00│ 172,00│ 180,60││ │ │ │Iacob Vancea │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 4│Mureş│Bogata │Ioan Fuzesan, Aurelia │arabil extravilan│ 14 │1347/1/27 │ │ 4.200,00│ 58,00│ 60,90││ │ │ │I. Fuzesan │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 5│Mureş│Bogata │Constantin C. Veree │arabil extravilan│ 14 │1347/1/27/2│ │ 1.600,00│ 23,00│ 24,15│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 6│Mureş│Bogata │Grigore G. Nasca, │arabil extravilan│ 14 │1347/1/28 │ │ 14.400,00│ 270,00│ 283,50││ │ │ │Grigore Nasca, Ioan G. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Nasca, Teodor G. Nasca,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Petru G. Nasca, Ileana │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │G. Tifu │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 7│Mureş│Bogata │Ioan T. Bucur │arabil extravilan│ 14 │1347/1/29 │ │ 14.000,00│ 311,00│ 326,55│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 8│Mureş│Bogata │Vasile V. Rachita │arabil extravilan│ 14 │1347/1/30 │ │ 14.400,00│ 374,00│ 392,70│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 9│Mureş│Bogata │Ioan Pop, Viorica I. │arabil extravilan│ 14 │1347/1/31 │ │ 11.500,00│ 333,00│ 349,65││ │ │ │Pasaroiu, Melania I. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Grecu, Maria I. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Beldean, Ana I. Pop │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 10│Mureş│Bogata │Nicolae N. Oanes │arabil extravilan│ 14 │1347/1/32/2│ │ 8.600,00│ 262,00│ 275,10│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 11│Mureş│Bogata │Francisc Magyari, │arabil extravilan│ 14 │1347/1/33 │ │ 11.500,00│ 369,00│ 387,45││ │ │ │Francisc I. Dudas │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 12│Mureş│Bogata │Stefan A. Zsigoczki │arabil extravilan│ 14 │1347/1/34 │ │ 11.500,00│ 392,00│ 411,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 13│Mureş│Bogata │Szeibert A. Rozalia │arabil extravilan│ 14 │1347/1/35 │ │ 5.800,00│ 206,00│ 216,30│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 14│Mureş│Bogata │Ileana I. Fodor │arabil extravilan│ 14 │1347/1/35 │ │ 5.800,00│ 212,00│ 222,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 15│Mureş│Bogata │Rozalia T. Sara-Olariu,│arabil extravilan│ 14 │1347/1/37 │ │ 8.600,00│ 325,00│ 341,25││ │ │ │Nicolaie T. Marian, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Laura Marian │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 16│Mureş│Bogata │Liviu Ormenisan, │arabil extravilan│ 14 │1347/1/38 │ │ 5.700,00│ 222,00│ 233,10││ │ │ │Livia L. Pantea │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 17│Mureş│Bogata │Maria T. Dejan │arabil extravilan│ 14 │1347/1/39 │ │ 11.500,00│ 466,00│ 489,30│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 18│Mureş│Bogata │Oprinca Silvia, Oprinca│arabil extravilan│ 14 │1347/1/40/2│ │ 5.800,00│ 245,00│ 257,25││ │ │ │Iosif, Pop Constanta │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 19│Mureş│Bogata │Grigore Morar, Vilorie │arabil extravilan│ 14 │1347/1/40/1│ │ 7.200,00│ 317,00│ 332,85││ │ │ │G. Morar │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 20│Mureş│Bogata │Francisc G. Henter, │arabil extravilan│ 14 │1347/1/40 │ 50061 │ 11.500,00│ 659,00│ 691,95││ │ │ │Gheorghe F. Henter │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 21│Mureş│Bogata │Henter F. Catalina │arabil extravilan│ 14 │1647/1/41/1│ │ 3.000,00│ 152,00│ 159,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 22│Mureş│Bogata │Kocsis F. Arpad │arabil extravilan│ 14 │1647/1/41/2│ │ 16.500,00│ 881,00│ 925,05│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 23│Mureş│Bogata │Bartha F. Estera │arabil extravilan│ 14 │1647/1/41/3│ │ 15.000,00│ 897,00│ 941,85│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 24│Mureş│Bogata │Ballai S. Agneta │arabil extravilan│ 14 │1347/1/42 │ │ 18.900,00│ 2.659,00│ 2.791,95│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 25│Mureş│Bogata │Catana A. Aurelia │arabil extravilan│ 13 │1226/1/3 │ │ 5.000,00│ 5.000,00│ 5.250,00││ │ │ │(Tripon Ana) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 26│Mureş│Bogata │Comuna Bogata - │arabil extravilan│ 13 │1126/1/2, │ │ 1.800,00│ 1.800,00│ 1.890,00││ │ │ │la dispoziţia │ │ │1224 │ │ │ │ ││ │ │ │comisiei locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 27│Mureş│Bogata │Bukosi I. Alexandru │arabil extravilan│ 13 │1226/1/1 │ │ 11.700,00│ 11.700,00│ 12.285,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 28│Mureş│Bogata │Szente I. Maria │arabil extravilan│ 13 │1126/1/4 │ │ 17.400,00│ 813,00│ 853,65│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 29│Mureş│Bogata │Bukkosi I. Katalina │arabil extravilan│ 13 │1221/1 │ │ 8.700,00│ 1.879,00│ 1.972,95│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 30│Mureş│Bogata │Catana A. Aurelia │arabil extravilan│ 13 │1221/1/2 │ │ 10.000,00│ 2.055,00│ 2.157,75││ │ │ │(Florea Adrian- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Florentin) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 31│Mureş│Bogata │Darko I. Iosif │arabil extravilan│ 13 │1190/1/1 │ │ 8.700,00│ 8.700,00│ 9.135,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 32│Mureş│Bogata │Kocsis Paraschiva, │arabil extravilan│ 13 │1190/1/2, │ │ 24.000,00│ 1.285,00│ 1.349,25││ │ │ │Kocsis Csilla, │ │ │1190/2/2 │ │ │ │ ││ │ │ │Kocsis Ioan │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 33│Mureş│Bogata │Kocsis Paraschiva, │curţi construcţii│ │ │ nr. topo │ 3.000,00│ 20,00│ 78,00││ │ │ │Kocsis Csilla, │intravilan │ │ │ 802/5 │ │ │ ││ │ │ │Kocsis Ioan ├─────────────────┤ │ │ │ ├────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │intravilan arabil│ │ │ │ │ 36,00│ 140,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 34│Mureş│Bogata │Comuna Bogata - │arabil extravilan│ 13 │1190/1/1/1 │ │ 4.830,00│ 4.752,00│ 4.989,60││ │ │ │la dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 35│Mureş│Bogata │Rozalia I. Szente, │arabil extravilan│ │1190/2/4 │ 50150 │ 3.700,00│ 8,00│ 8,40││ │ │ │Maria I. Szente, Iosif │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │I. Szente, Iosif │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Szente, Ileana I. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Torok, Maria I. Csegedi│ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 36│Mureş│Bogata │Aurelia C. Kis, │arabil extravilan│ 13 │1190/1/3 │ 50168 │ 8.700,00│ 14,00│ 14,70││ │ │ │Elisabeta Szente, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Ioszef I. Szente, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Ileana I. Torok, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rozalia I. Szente, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Maria I. Csegedi, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Iolanda-Ana I. Molnar, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Ştefan I. Szente, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Coloman C. Molnar │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 37│Mureş│Bogata │Comuna Bogata - la │fâneaţă │ │1200 │ │ 1.156,00│ 25,00│ 18,75││ │ │ │dispoziţia comisiei │extravilan │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 38│Mureş│Bogata │Kocsis Paraschiva, │arabil extravilan│ 13 │1213, 1212 │ │ 35.000,00│ 25.565,00│ 26.843,25││ │ │ │Kocsis Csilla, Kocsis │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Ioan │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 39│Mureş│Bogata │Comuna Bogata │fâneaţă │ │1207 │ │ 4.019,00│ 708,00│ 531,00││ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 40│Mureş│Bogata │Comuna Bogata │curţi construcţii│ 16 │ │ │ 438,00│ 359,00│ 1.400,10││ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ ├─────────────────┤ │ │ │ │ ├─────────────┤│ │ │ │ │C1 (locuinţă) │ │ │ │ │ │ 16.900,00││ │ │ │ │S = 20 mp │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 41│Mureş│Bogata │Doda Ioan │intravilan arabil│ 16 │1215 │ │ 381,00│ 287,00│ 1.119,30││ │ │ │ ├─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │curţi construcţii│ 16 │1216, │ │ 531,00│ 367,00│ 1.431,30││ │ │ │ │intravilan │ │1217/1 │ │ │ │ ││ │ │ │ ├─────────────────┤ │ │ │ │ ├─────────────┤│ │ │ │ │C1 (locuinţă) │ │ │ │ │ │ 52.000,00││ │ │ │ │S = 66 mp, │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │C2 (anexa) = │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │12 mp │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 42│Mureş│Bogata │Halmagy S. Nicolae │intravilan arabil│ 16 │1222/2 │ │ 600,00│ 272,00│ 1.060,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 43│Mureş│Bogata │Comuna Bogata │curţi construcţii│ │ │ │ 3,00│ 3,00│ 11,70││ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ ├─────────────────┤ │ │ │ ├────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │C1 (bazin captare│ │ │ │ │ │ 897,00││ │ │ │ │apă) │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │S = 3 mp │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 44│Mureş│Bogata │Dobosi T. Şerban-Andrei│intravilan │ 16 │1205, │ 50127 │ 3.032,00│ 2.936,00│ 11.450,40││ │ │ │ │fâneaţă │ │1205/1 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 45│Mureş│Bogata │Comuna Bogata │curţi construcţii│ 16 │ │ nr. topo │ 6.596,00│ 136,00│ 530,40││ │ │ │(sediu Primărie) │intravilan │ │ │ 189/1/1, │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 190/1 │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 46│Mureş│Bogata │Horvath I. Irina │curţi construcţii│ 16 │383 │ │ 772,00│ 131,00│ 510,90││ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 47│Mureş│Bogata │Lakatos Cornelia │intravilan arabil│ 16 │ │ 362 │ 103,00│ 103,00│ 401,70││ │ │ │ ├─────────────────┤ │ │ ├──────────┼────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ 51,00│ 51,00│ 198,90││ │ │ │ │fâneaţă │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ ├─────────────────┤ │ │ ├──────────┼────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │curţi construcţii│ │ │ │ 366,00│ 366,00│ 1.427,40││ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ │ ├─────────────┤│ │ │ │Lakatos Cornelia, │C1 (locuinţă) │ │ │ │ │ │ 123.500,00││ │ │ │Lorenzo Asnicar │S = 86 mp │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 48│Mureş│Bogata │Proprietar │curţi construcţii│ │ │ │ 473,00│ 473,00│ 1.844,70││ │ │ │neidentificat*) │intravilan │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 49│Mureş│Bogata │S.C. DISTRIGAZ NORD - │curţi construcţii│ 16 │ │ nr. topo │ 176,00│ 176,00│ 686,40││ │ │ │S.A. Târgu Mureş │intravilan │ │ │ 321/1 │ │ │ ││ │ │ │ ├─────────────────┤ │ │ │ │ ├─────────────┤│ │ │ │ │C1 (locuinţă) │ │ │ │ │ │ 148.200,00││ │ │ │ │S = 93 mp │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ ├─────────────────┤ │ │ ├──────────┼────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │intravilan arabil│ │ │ │ 175,00│ 175,00│ 682,50│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 50│Mureş│Bogata │Comuna Bogata │drum │ │DC │ │ 74,00│ 74,00│ 28,49│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 51│Mureş│Bogata │Mihaltean Gh. Elena, │curţi construcţii│ │ │157 │ 1.039,00│ 420,00│ 1.638,00││ │ │ │Mihaltean Elena Silvia │intravilan │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ ├─────────────────┤ │ │ │ │ ├─────────────┤│ │ │ │ │C1 (locuinţă) │ │ │ │ │ │ 68.900,00││ │ │ │ │S = 80 mp, │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │C2 (anexa) │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │S = 6 mp │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 52│Mureş│Bogata │Comuna Bogata - la │intravilan │ 16 │1063/1 │ │ 818,00│ 818,00│ 3.190,20││ │ │ │dispoziţia comisiei │fâneaţă │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 53│Mureş│Cheţani │Ţicolea Ana, Săvuşcă │arabil extravilan│ 49 │1850/1/66 │ │ 8.700,00│ 2.065,00│ 2.478,00││ │ │ │Teodor, Săvuşcă │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Gheroghe, Bogătean │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Maria │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 54│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 49 │1850/1/67 │ │ 4.200,00│ 454,00│ 544,80││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 55│Mureş│Cheţani │Cocan Iacob, Deac │arabil extravilan│ 49 │1850/1/68 │ │ 4.200,00│ 607,00│ 728,40││ │ │ │Carolina, Cîmpean │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Lucreţia, Cocan Ironim,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Cocan Elena, Cocan │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Gheorghe, Zeicu Maria │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 56│Mureş│Cheţani │Săvuşcă Gheroghe, │arabil extravilan│ 49 │1850/1/69 │ │ 4.300,00│ 513,00│ 615,60││ │ │ │Săvuşcă Teodor, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Bogătean Maria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Ţicolea Ana │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 57│Mureş│Cheţani │Cacoveanu Ana, Suciu │arabil extravilan│ 49 │1850/1/70 │ │ 7.000,00│ 580,00│ 696,00││ │ │ │Pavel, Mateias Elena, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Ciolomic Victoria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Suciu Ştefan, Suciu │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Augustin, Casu Sabina │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 58│Mureş│Cheţani │Păcurar Vasile, │arabil extravilan│ 49 │1850/1/71 │ │ 1.700,00│ 45,00│ 54,00││ │ │ │Mindrean Maria, Cocan │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Ioan, Păcurar Gligor │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 59│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 49 │1850/1/72 │ │ 1.800,00│ 38,00│ 45,60││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 60│Mureş│Cheţani │Stamatie Paulina │arabil extravilan│ 49 │1850/1/73 │ │ 2.100,00│ 31,00│ 37,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 61│Mureş│Cheţani │Pop Gheorghe, Pop Ilie,│arabil extravilan│ 49 │1850/1/74 │ │ 2.900,00│ 20,00│ 24,00││ │ │ │Nemes Gheorghina, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Mocan Susana │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 62│Mureş│Cheţani │Bogatean Gligor │arabil extravilan│ 49 │1850/1/75 │ │ 2.900,00│ 1,00│ 1,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 63│Mureş│Cheţani │Deac Dan-Gheorghe- │arabil extravilan│ 49 │1850/1/65 │ │ 1.200,00│ 468,00│ 561,60││ │ │ │Alexandru, Ignat Elena,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Bojan Viorica, Stănescu│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Ştefania-Ana, Mera │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Lia-Elena, Melenti │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Dan-Lucian, Bolog │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Minerva, Deac Nadia- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Florica, Zahan Iulia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Deac Iacob-Adorel, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Moldovan Doina-Ana, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Deac Horatiu-Iuliu, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Pasca Daniela-Augusta, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Vescan Ioan, Sima │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Hortenzia, Deac Iuliu │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 64│Mureş│Cheţani │Bucur Ana, Bucur Vasile│arabil extravilan│ 49 │1850/1/63 │ │ 1.400,00│ 547,00│ 656,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 65│Mureş│Cheţani │Tătar Susana │arabil extravilan│ 49 │1850/1/62 │ │ 1.400,00│ 578,00│ 693,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 66│Mureş│Cheţani │Pop Virginia, Pop │arabil extravilan│ 49 │1850/1/61 │ │ 900,00│ 388,00│ 465,60││ │ │ │Teodor │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 67│Mureş│Cheţani │Pop Gheorghe, Mocan │arabil extravilan│ 49 │1850/1/60 │ │ 900,00│ 400,00│ 480,00││ │ │ │Susana, Nemes │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Gheorghina, Pop Ilie │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 68│Mureş│Cheţani │Cheţan Ana, Cheţan │arabil extravilan│ 49 │1850/1/59 │ │ 1.500,00│ 695,00│ 834,00││ │ │ │Vasile │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 69│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 49 │1850/1/58 │ │ 1.700,00│ 830,00│ 996,00││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 70│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 49 │1850/1/57/1│ │ 300,00│ 151,00│ 181,20││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 71│Mureş│Cheţani │Deceanu Anica, Suciu │arabil extravilan│ 49 │1850/1/57/2│ │ 300,00│ 153,00│ 183,60││ │ │ │Anica, Fechete Maria │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 72│Mureş│Cheţani │Mureşan Saveta │arabil extravilan│ 49 │1850/1/56 │ │ 500,00│ 258,00│ 309,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 73│Mureş│Cheţani │Lup Maria │arabil extravilan│ 49 │1850/1/55 │ │ 600,00│ 314,00│ 376,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 74│Mureş│Cheţani │Socaciu Ilie, Socaciu │arabil extravilan│ 49 │1850/1/54 │ │ 1.400,00│ 755,00│ 906,00││ │ │ │Gheorghe, Rusu │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Gheorghina │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 75│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 49 │1850/1/53 │ │ 800,00│ 445,00│ 534,00││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 76│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 49 │1850/1/52/1│ │ 400,00│ 226,00│ 271,20││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 77│Mureş│Cheţani │Deac Vasile, Deac │arabil extravilan│ 49 │1850/1/52/2│ │ 400,00│ 229,00│ 274,80││ │ │ │Carolina │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 78│Mureş│Cheţani │Achim I. Ioan, Bucur │arabil extravilan│ 49 │1850/1/51 │ │ 600,00│ 349,00│ 418,80││ │ │ │Ileana │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 79│Mureş│Cheţani │Achim T. Ioan │arabil extravilan│ 49 │1850/50 │ │ 800,00│ 477,00│ 572,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 80│Mureş│Cheţani │Deac Iacob-Adorel, │arabil extravilan│ 49 │1850/1/49 │ │ 1.500,00│ 927,00│ 1.112,40││ │ │ │Pasca Daniela-Augusta, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Bolog Minerva, Deac │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Dan-Gheorghe-Alexandru,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Deac Nadia-Florica, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Ignat Elena, Mera Lia- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Elena, Melenti Dan- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Lucian, Zahan Iulia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Moldovan Doina-Ana, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Bojan Viorica, Sima │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Hortenzia, Stănescu │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Ştefania-Ana, Deac │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Iuliu, Deac Horatiu- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Iuliu, Vescan Ioan │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 81│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 49 │1850/1/48 │ │ 1.800,00│ 1.170,00│ 1.404,00││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 82│Mureş│Cheţani │Mesesan I. Victor │arabil extravilan│ 49 │1850/1/47 │ │ 1.800,00│ 1.237,00│ 1.484,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 83│Mureş│Cheţani │Scridon C. Crăciun │arabil extravilan│ 49 │1850/1/46 │ │ 1.400,00│ 1.014,00│ 1.216,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 84│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 49 │1850/1/45 │ │ 1.700,00│ 1.296,00│ 1.555,20││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 85│Mureş│Cheţani │Gîmbuţan Virgil │arabil extravilan│ 49 │1850/1/44 │ │ 1.300,00│ 1.051,00│ 1.261,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 86│Mureş│Cheţani │Deac Iacob-Adorel, │arabil extravilan│ 49 │1850/1/43 │ │ 3.500,00│ 3.040,00│ 3.648,00││ │ │ │Pasca Daniela-Augusta, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Ignat Elena, Bolog │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Minerva, Deac Nadia- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Florica, Deac Dan- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Gheorghe-Alexandru, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Vescan Ioan, Zahan │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Iulia, Deac Horatiu- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Iuliu, Stănescu │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Ştefania-Ana, Deac │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Iuliu, Melenti Dan- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Lucian, Bojan Viorica, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Sima Hortenzia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Moldovan Doina-Ana, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Mera Lia-Elena │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 87│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 49 │1850/1/42/2│ │ 1.500,00│ 1.324,00│ 1.588,80││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 88│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 49 │1850/1/42/1│ │ 2.900,00│ 2.446,00│ 2.935,20││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 89│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 49 │1850/1/42 │ │ 1.951,00│ 1.736,00│ 2.083,20││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 90│Mureş│Cheţani │Socaciu Maria, Crişan │arabil extravilan│ 49 │1850/1/83 │ │ 3.100,00│ 766,00│ 919,20││ │ │ │Nicuşor Vasile, Crişan │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Teofil, Barta Dorel, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Crişan Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 91│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 49 │1850/1/84 │ │ 2.900,00│ 563,00│ 675,60││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 92│Mureş│Cheţani │Sas Ştefan │arabil extravilan│ 49 │1850/1/85 │ │ 2.800,00│ 525,00│ 630,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 93│Mureş│Cheţani │Aldea Teodor │arabil extravilan│ 49 │1850/1/86 │ │ 2.900,00│ 524,00│ 628,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 94│Mureş│Cheţani │Socaciu Gheorghe │arabil extravilan│ 49 │1850/1/87 │ │ 4.100,00│ 707,00│ 848,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 95│Mureş│Cheţani │Bogatean Gligor │arabil extravilan│ 49 │1850/1/89 │ │ 2.900,00│ 712,00│ 854,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 96│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 49 │1850/1/90 │ │ 12.800,00│ 1.785,00│ 2.142,00││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 97│Mureş│Cheţani │Bogătean Ioan, │arabil extravilan│ 49 │1850/1/91 │ │ 2.100,00│ 251,00│ 301,20││ │ │ │Mocan Iacob │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 98│Mureş│Cheţani │Cheţan Ştefan │arabil extravilan│ 49 │1850/1/92 │ │ 2.100,00│ 238,00│ 285,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 99│Mureş│Cheţani │Mendel Lăurean, │arabil extravilan│ 49 │1850/1/5 │ │ 2.100,00│ 226,00│ 271,20││ │ │ │Mendel Herman │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 100│Mureş│Cheţani │Bucur Gheorghe │arabil extravilan│ 49 │1850/1/94 │ │ 2.900,00│ 290,00│ 348,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 101│Mureş│Cheţani │Sebesteny Estera, │arabil extravilan│ 49 │1850/1/95 │ │ 2.900,00│ 265,00│ 318,00││ │ │ │Halmagyi Margareta, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Halmagyi Iosif │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 102│Mureş│Cheţani │Szabo Iuliana │arabil extravilan│ 49 │1850/1/96 │ │ 5.800,00│ 452,00│ 542,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 103│Mureş│Cheţani │Radu Virginia, Cocan │arabil extravilan│ 49 │1850/1/97 │ │ 2.200,00│ 143,00│ 171,60││ │ │ │Virgil, Cocan Pavel │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 104│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 49 │1850/1/98 │ │ 1.800,00│ 105,00│ 126,00││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 105│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 49 │1850/1/99 │ │ 3.500,00│ 173,00│ 207,60││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 106│Mureş│Cheţani │Mureşan Saveta │arabil extravilan│ 49 │1850/1/100/│ │ 1.200,00│ 50,00│ 60,00││ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 107│Mureş│Cheţani │Vescan Gheorghe, Vescan│arabil extravilan│ 49 │1850/1/100/│ │ 1.100,00│ 41,00│ 49,20││ │ │ │Saveta, Vescan Onofir │ │ │2 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 108│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 49 │1850/1/101 │ │ 3.500,00│ 61,00│ 73,20││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 109│Mureş│Cheţani │Pop Silvia, Bucur │arabil extravilan│ 49 │1850/1/113 │ │ 5.800,00│ 1,00│ 1,20││ │ │ │Maria, Săvuşcă Ana, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Bucur Pavel, Săvuşcă │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Teodor, Bucur Petru, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Ticolea Ana, Bogătean │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Maria │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 110│Mureş│Cheţani │Suciu Maria, Suciu │arabil extravilan│ 49 │1850/1/114 │ │ 2.900,00│ 17,00│ 20,40││ │ │ │Vasile │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 111│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani │drum │ │De 1850/1/ │ │ 26,00│ 26,00│ 11,44││ │ │ │ │ │ │42/3 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 112│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani │drum │ │De 1850/1/ │ │ 713,00│ 713,00│ 313,72││ │ │ │ │ │ │42/3 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 113│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 49 │1850/1/23 │ │ 1.700,00│ 38,00│ 45,60││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 114│Mureş│Cheţani │Gîmbuţan Virgil │arabil extravilan│ 49 │1850/1/24 │ │ 1.500,00│ 76,00│ 91,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 115│Mureş│Cheţani │Deac Nadia, Deac Ioan, │arabil extravilan│ 49 │1850/1/25 │ │ 8.000,00│ 898,00│ 1.077,60││ │ │ │Deac Dan │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 116│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 49 │1850/1/26 │ │ 5.800,00│ 1.024,00│ 1.228,80││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 117│Mureş│Cheţani │Bucur Gheorghe, Bucur │arabil extravilan│ 49 │1850/1/27 │ │ 1.400,00│ 282,00│ 338,40││ │ │ │Vasile, Bucur Octavian,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Popa Amalia │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 118│Mureş│Cheţani │Cheţan Teodor, Ceauşu │arabil extravilan│ 49 │1850/1/28 │ │ 2.900,00│ 620,00│ 744,00││ │ │ │Zoe, Iancu Maria │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 119│Mureş│Cheţani │Cheţan Vasile, Cheţan │arabil extravilan│ 49 │1850/1/29 │ │ 2.900,00│ 665,00│ 798,00││ │ │ │Ana │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 120│Mureş│Cheţani │Cosma Toma │arabil extravilan│ 49 │1850/1/30 │ │ 3.800,00│ 935,00│ 1.122,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 121│Mureş│Cheţani │Stănescu Ştefania-Ana, │arabil extravilan│ 49 │1850/1/31 │ │ 4.300,00│ 1.141,00│ 1.369,20││ │ │ │Deac Dan-Gheorghe- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Alexandru, Bolog │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Minerva, Moldovan │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Doina-Ana, Deac Iuliu, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Deac Horatiu-Iuliu, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Ignat Elena, Vescan │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Ioan, Sima Hortenzia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Deac Nadia-Florica, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Pasca Daniela-Augusta, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Mera Lia-Elena, Bojan │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Viorica, Deac Iacob- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Adorel, Zahan Iulia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Melenti Dan-Lucian │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 122│Mureş│Cheţani │Bogatean Gligor │arabil extravilan│ 49 │1850/1/32 │ │ 1.400,00│ 389,00│ 466,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 123│Mureş│Cheţani │Tulai Simion, Tulai Ana│arabil extravilan│ 49 │1850/1/33 │ │ 4.200,00│ 1.218,00│ 1.461,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 124│Mureş│Cheţani │Bogatean Ilie, Bogatean│arabil extravilan│ 49 │1850/1/34 │ │ 4.200,00│ 1.296,00│ 1.555,20││ │ │ │I. Nicolae, Bogatean │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │I. Ilie │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 125│Mureş│Cheţani │Cheţan Dumitru, Cheţan │arabil extravilan│ 49 │1850/1/35 │ │ 4.500,00│ 1.444,00│ 1.732,80││ │ │ │Petru, Cheţan Filon, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Cheţan Anica, Ceclan │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Virginia │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 126│Mureş│Cheţani │Irimeaş Nicolae, │arabil extravilan│ 49 │1850/1/36 │ │ 2.900,00│ 920,00│ 1.104,00││ │ │ │Nemeş Ana │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 127│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 49 │1850/1/37 │ │ 2.900,00│ 911,00│ 1.093,20││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 128│Mureş│Cheţani │Irimeas Rachila, │arabil extravilan│ 49 │1850/1/38 │ │ 2.400,00│ 749,00│ 898,80││ │ │ │Irimeas Ioan │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 129│Mureş│Cheţani │Vâţcă Emilia-Marta, │arabil extravilan│ 49 │1850/1/39 │ │ 2.900,00│ 902,00│ 1.082,40││ │ │ │Vâţcă Voichiţa-Irodiţa,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Vâţcă Mihail, Cocan │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Magdalena, Vâţcă │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Gheorghe-Ioan, Cepoiu │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Maria, Vâţcă Lazăr, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Nicolaiciuc Felicia- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Marcela, Muntean Ana, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Vîţcă Camelia-Marina │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 130│Mureş│Cheţani │Radu Virginia, Cocan │arabil extravilan│ 49 │1850/1/40 │ │ 5.800,00│ 1.873,00 │ 2.247,60││ │ │ │Virgil, Cocan Pavel │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 131│Mureş│Cheţani │Cocan Aurel │arabil extravilan│ 49 │1848/1/1 │ │ 19.000,00│ 8.144,00│ 9.772,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 132│Mureş│Cheţani │Bogătean Nicolae, │arabil extravilan│ 49 │1852/54, │ │ 3.300,00│ 1.829,00│ 2.194,80││ │ │ │Bogătean Ilie │ │ │1849/2, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │1848/2 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 133│Mureş│Cheţani │Bogătean Ioan, Bogătean│arabil extravilan│ 49 │1852/53, │ │ 11.500,00│ 5.422,00│ 6.506,40││ │ │ │Nicolae │ │ │1849/3, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │1848/3 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 134│Mureş│Cheţani │Bogătean Nicolae │arabil extravilan│ 49 │1852/52, │ │ 5.800,00│ 2.342,00│ 2.810,40││ │ │ │ │ │ │1848/4, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │1849/4 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 135│Mureş│Cheţani │Deac Maria, Bucur │arabil extravilan│ 49 │1848/5, │ │ 3.000,00│ 1.063,00│ 1.275,60││ │ │ │Nicolae, Bucur Iovian, │ │ │1849/5 │ │ │ │ ││ │ │ │Bucur Vasile │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 136│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 49 │1852/50, │ │ 4.300,00│ 1.435,00│ 1.722,00││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │1848/6, │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │1849/6 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 137│Mureş│Cheţani │Cocan Gheorghe, │arabil extravilan│ 49 │1852/49, │ │ 2.700,00│ 855,00│ 1.026,00││ │ │ │Cocan Filon │ │ │1848/7, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │1849/7 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 138│Mureş│Cheţani │Cadar Viorica, │arabil extravilan│ 49 │1852/48, │ │ 2.500,00│ 764,00│ 916,80││ │ │ │Cristina Gherman │ │ │1848/8, │ │ │ │ ││ │ │ │Ioan, Turdean Ana │ │ │1849/8 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 139│Mureş│Cheţani │Bucur Paulina │arabil extravilan│ 49 │1852/47, │ │ 2.900,00│ 855,00│ 1.026,00││ │ │ │ │ │ │1848/9, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │1849/9 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 140│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 49 │1852/46, │ │ 3.000,00│ 850,00│ 1.020,00││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │1848/10, │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │1849/10 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 141│Mureş│Cheţani │Achim Valer, Achim │arabil extravilan│ 49 │1852/45, │ │ 2.800,00│ 766,00│ 919,20││ │ │ │Ileana │ │ │1848/11 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 142│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 49 │1852/44, │ │ 3.300,00│ 875,00│ 1.050,00││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │1849/12, │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │1848/12 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 143│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 49 │1852/43, │ │ 3.300,00│ 847,00│ 1.016,40││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │1849/13, │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │1848/13 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 144│Mureş│Cheţani │Fechete Ioan │arabil extravilan│ 49 │1852/42, │ │ 5.000,00│ 1.234,00│ 1.480,80││ │ │ │ │ │ │1849/14, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │1848/14 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 145│Mureş│Cheţani │Radu Virginia, Cocan │arabil extravilan│ 49 │1852/41, │ │ 4.300,00│ 1.020,00│ 1.224,00││ │ │ │Pavel, Cocan Virgil │ │ │1849/15, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │1848/15 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 146│Mureş│Cheţani │Stamatie Paulina │arabil extravilan│ 49 │1849/16, │ │ 2.900,00│ 901,00│ 1.081,20││ │ │ │ │ │ │1848/16 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 147│Mureş│Cheţani │Achim Valer, Achim │arabil extravilan│ 49 │1848/17 │ │ 2.900,00│ 868,00│ 1.041,60││ │ │ │Ileana │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 148│Mureş│Cheţani │Tulai Simion, Tulai Ana│arabil extravilan│ 49 │1849/18, │ │ 6.000,00│ 1.911,00│ 2.293,20││ │ │ │ │ │ │1848/18 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 149│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 49 │1848/19, │ │ 5.000,00│ 1.028,00│ 1.233,60││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │1849/19, │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │1852/38 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 150│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 49 │1852/37, │ │ 3.100,00│ 622,00│ 746,40││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │1849/20, │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │1848/20 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 151│Mureş│Cheţani │Fechete Dumitru, Todea │arabil extravilan│ 49 │1852/36, │ │ 4.800,00│ 941,00│ 1.129,20││ │ │ │Mărioara, Fechete │ │ │1849/21, │ │ │ │ ││ │ │ │Valeriu │ │ │1848/21 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 152│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 49 │1848/22, │ │ 5.000,00│ 955,00│ 1.146,00││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │1849/22, │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │1852/35 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 153│Mureş│Cheţani │Cocan Ironim, Deac │arabil extravilan│ │1849/23, │ │ 2.900,00│ 804,00│ 964,80││ │ │ │Carolina, Zeicu Maria, │ │ │1848/23 │ │ │ │ ││ │ │ │Cocan Elena, Cocan │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Gheorghe, Cocan Iacob, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Cîmpean Lucreţia │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 154│Mureş│Cheţani │Achim Pavel, Achim Ana │arabil extravilan│ 49 │1848/24 │ │ 5.300,00│ 1.378,00│ 1.653,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 155│Mureş│Cheţani │Meseşan Victor │arabil extravilan│ 49 │1849/25, │ │ 3.300,00│ 828,00│ 993,60││ │ │ │ │ │ │1848/25 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 156│Mureş│Cheţani │Cheţan Ana, Cheţan │arabil extravilan│ 49 │1852/31, │ │ 10.300,00│ 1.179,00│ 1.414,80││ │ │ │Vasile │ │ │1849/26, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │1848/26 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 157│Mureş│Cheţani │Parohia Ortodoxă │arabil extravilan│ 49 │1852/30, │ │ 35.000,00│ 5.590,00│ 6.708,00││ │ │ │Hădăreni │ │ │1849/27, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │1848/27 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 158│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 49 │1852/29, │ │ 35.000,00│ 5.468,00│ 6.561,60││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │1849/28, │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │1848/28 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 159│Mureş│Cheţani │Cocan Gheorghe, Reu │arabil extravilan│ 49 │1848/29 │ │ 6.100,00│ 1.268,00│ 1.521,60││ │ │ │Susana, Cocan Simion, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Sugar Hortenzia, Jetlea│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Delia, Puiac Maria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Petrina Victoria │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 160│Mureş│Cheţani │Rusu Gheorghina, │arabil extravilan│ 49 │1848/30 │ │ 2.500,00│ 883,00│ 1.059,60││ │ │ │Socaciu Ilie, Socaciu │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 161│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 49 │1848/31 │ │ 2.600,00│ 921,00│ 1.105,20││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 162│Mureş│Cheţani │Bucur Ana, Bucur Vasile│arabil extravilan│ 49 │1849/31, │ │ 5.600,00│ 901,00│ 1.081,20││ │ │ │ │ │ │1855/129, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │1848/33 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 163│Mureş│Cheţani │Achim Valer, Achim │arabil extravilan│ 49 │1848/34 │ │ 16.200,00│ 3.281,00│ 3.937,20││ │ │ │Ileana │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 164│Mureş│Cheţani │Deac Horaţiu │arabil extravilan│ 49 │1848/8 │ │ 5.800,00│ 1.671,00│ 2.005,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 165│Mureş│Cheţani │Moga Laura │arabil extravilan│ 49 │1849/35, │ │ 2.200,00│ 471,00│ 565,20││ │ │ │ │ │ │1848/37 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 166│Mureş│Cheţani │Terean Elena, Bărbăntan│arabil extravilan│ 49 │1848/38 │ │ 9.600,00│ 2.069,00│ 2.482,80││ │ │ │Ioan, Bărbăntan Adrian,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Năsăudean Emilia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Bărbăntan Emil, Cheţan │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Maria, Bucur Octavia │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 167│Mureş│Cheţani │Bolog Minerva, Bojan │arabil extravilan│ 49 │1855/123, │ │ 6.600,00│ 1.211,00│ 1.453,20││ │ │ │Viorica, Deac Iacob- │ │ │1849/38, │ │ │ │ ││ │ │ │Adorel, Moldovan │ │ │1848/40 │ │ │ │ ││ │ │ │Doina-Ana, Deac Iuliu, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Deac Dan-Gheorghe- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Alexandru, Mera Lia- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Elena, Deac Nadia- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Florica, Zahan Iulia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Melenti Dan-Lucian, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Sima Hortenzia, Ignat │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Elena, Deac Horatiu- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Iuliu, Pasca Daniela- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Augusta, Vescan Ioan, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Stănescu Ştefania-Ana │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 168│Mureş│Cheţani │Cocan Silvia │arabil extravilan│ 49 │1848/1/41, │ │ 7.000,00│ 1.166,00│ 1.399,20││ │ │ │ │ │ │1849/39, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │1855/121 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 169│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 49 │1848/42/1, │ │ 3.200,00│ 687,00│ 824,40││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │1849/40 │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 170│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 49 │1848/42/2 │ │ 3.000,00│ 689,00│ 826,80││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 171│Mureş│Cheţani │Flueraş Vasile │arabil extravilan│ 49 │1855/98, │ │ 2.500,00│ 422,00│ 506,40││ │ │ │ │ │ │1855/102 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 172│Mureş│Cheţani │Bucur Ioan, Vucea │arabil extravilan│ 49 │1848/44 │ │ 3.600,00│ 668,00│ 801,60││ │ │ │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 173│Mureş│Cheţani │Bucur Ileana, Achim │arabil extravilan│ 49 │1848/45 │ │ 2.900,00│ 1.115,00│ 1.338,00││ │ │ │Ioan │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 174│Mureş│Cheţani │Bartha Maria, Ventel │arabil extravilan│ 49 │1848/50 │ │ 3.600,00│ 905,00│ 1.086,00││ │ │ │Ana │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 175│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 49 │1848/47, │ │ 5.000,00│ 1.317,00│ 1.580,40││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │1849/45 │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 176│Mureş│Cheţani │Pop Teofil, Pop Cruciţa│arabil extravilan│ 49 │1848/48 │ │ 3.900,00│ 1.354,00│ 1.624,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 177│Mureş│Cheţani │Bogătean Nicolae │arabil extravilan│ 49 │1849/47, │ │ 4.500,00│ 1.510,00│ 1.812,00││ │ │ │ │ │ │1848/49 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 178│Mureş│Cheţani │Deac Iuliu, │arabil extravilan│ 49 │1855/112, │ │ 8.700,00│ 2.969,00│ 3.562,80││ │ │ │Deac Ioan, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Deac Alexandru │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 179│Mureş│Cheţani │Socaciu Ilie, │arabil extravilan│ 49 │1848/51 │ │ 2.000,00│ 805,00│ 966,00││ │ │ │Socaciu Gheorghe, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rusu Gheorghina │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 180│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 49 │1848/52, │ │ 2.100,00│ 856,00│ 1.027,20││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │1849/50 │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 181│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 49 │1855/109, │ │ 3.000,00│ 514,00│ 616,80││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │1849/51, │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │1848/53 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 182│Mureş│Cheţani │Bucur Ana, Bucur Vasile│arabil extravilan│ 49 │1855/108, │ │ 2.137,00│ 366,00│ 439,20││ │ │ │ │ │ │1849/52, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │1848/54 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 183│Mureş│Cheţani │Mocan Iacob, │arabil extravilan│ 49 │1855/107, │ │ 2.900,00│ 497,00│ 596,40││ │ │ │Bogătean Ioan │ │ │1489/53, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │1848/55 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 184│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 49 │1855/106, │ │ 7.200,00│ 1.235,00│ 1.482,00││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │1849/54, │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │1848/56 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 185│Mureş│Cheţani │Deac Alexandru, │arabil extravilan│ 49 │1848/57 │ │ 2.100,00│ 890,00│ 1.068,00││ │ │ │Deac Ioan, Deac Iuliu, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Verneş Maria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Deac Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 186│Mureş│Cheţani │Grindean Maria, │arabil extravilan│ 49 │1848/58 │ │ 2.900,00│ 1.234,00│ 1.480,80││ │ │ │Grindean Gheorghe, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Muntean Victoria │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 187│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 49 │1848/59 │ │ 1.700,00│ 728,00│ 873,60││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 188│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 49 │1848/60, │ │ 2.900,00│ 977,00│ 1.172,40││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │1849/58 │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 189│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 49 │1848/61, │ │ 8.200,00│ 2.578,00│ 3.093,60││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │1855/101/1,│ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │1849/59 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 190│Mureş│Cheţani │Cheţan Ironim, │arabil extravilan│ 49 │184/100, │ │ 5.300,00│ 1.238,00│ 1.485,60││ │ │ │Cheţan Floarea │ │ │1849/100, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │1855/100 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 191│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 49 │1848/101, │ │ 2.900,00│ 972,00│ 1.166,40││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │1849/60, │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │1855/99 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 192│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 49 │1848/101/1 │ │ 2.500,00│ 719,00│ 862,80││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 193│Mureş│Cheţani │Bucur Constantin, │arabil extravilan│ 49 │1848/102, │ │ 2.900,00│ 411,00│ 493,20││ │ │ │Bucur Ioan, │ │ │1849/61, │ │ │ │ ││ │ │ │Bucur Vasile, │ │ │1855/98 │ │ │ │ ││ │ │ │Pantea Maria │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 194│Mureş│Cheţani │Deac Nadia-Florica, │arabil extravilan│ 49 │1848/103 │ │ 2.900,00│ 635,00│ 762,00││ │ │ │Deac Horatiu-Iuliu, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Bolog Minerva, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Bojan Viorica, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Deac Iuliu, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Melenti Dan-Lucian, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Zahan Iulia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Deac Iacob-Adorel, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Pasca Daniela-Augusta, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Sima Hortenzia, Deac │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Dan-Gheorghe-Alexandru,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Mera Lia-Elena, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Moldovan Doina-Ana, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Ignat Elena, Stănescu │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Ştefania-Ana, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Vescan Ioan │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 195│Mureş│Cheţani │Bogătean Ioan, │arabil extravilan│ 49 │1848/104, │ │ 2.400,00│ 224,00│ 268,80││ │ │ │Bogătean Nicolae │ │ │1849/63, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │1855/95 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 196│Mureş│Cheţani │Bogătean Nicolae │arabil extravilan│ 49 │1848/105, │ │ 2.400,00│ 226,00│ 271,20││ │ │ │ │ │ │1849/64, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │1855/94 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 197│Mureş│Cheţani │Cete Ştefan, │arabil extravilan│ 49 │1848/106 │ │ 2.900,00│ 440,00│ 528,00││ │ │ │Cete Rozalia │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 198│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 49 │1848/107/1,│ │ 400,00│ 129,00│ 154,80││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │1849/66, │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │1855/91/2 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 199│Mureş│Cheţani │Bogatean Gligor │arabil extravilan│ 49 │1848/107/2,│ │ 500,00│ 164,00│ 196,80││ │ │ │ │ │ │1849/67, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │1855/91/3 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 200│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 49 │1848/107/3,│ │ 400,00│ 135,00│ 162,00││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │1849/68, │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │1855/91/4 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 201│Mureş│Cheţani │Cocan Aurel │arabil extravilan│ 49 │1848/110, │ │ 400,00│ 137,00│ 164,40││ │ │ │ │ │ │1855/91/5 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 202│Mureş│Cheţani │Cocan Gheorghe, │arabil extravilan│ 49 │1848/70, │ │ 5.300,00│ 123,00│ 147,60││ │ │ │Cîmpean Lucreţia, │ │ │1855/91/1, │ │ │ │ ││ │ │ │Cocan Elena, │ │ │1849/70 │ │ │ │ ││ │ │ │Cocan Ironim, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Cocan Iacob, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Deac Carolina, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Zeicu Maria │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 203│Mureş│Cheţani │Cocan Ileana, │arabil extravilan│ 49 │1855/90, │ │ 4.150,00│ 910,00│ 1.092,00││ │ │ │Suciu Maria │ │ │1848/109, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │1849/71 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 204│Mureş│Cheţani │Rosca Stefan, │arabil extravilan│ 49 │1855/87 │ │ 2.100,00│ 496,00│ 595,20││ │ │ │Rosca Maria │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 205│Mureş│Cheţani │Irimeas Gheorghe │arabil extravilan│ 49 │1855/87, │ │ 1.300,00│ 307,00│ 368,40││ │ │ │ │ │ │1848/111 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 206│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 49 │1855/87/2 │ │ 1.400,00│ 279,00│ 334,80││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 207│Mureş│Cheţani │Ţerean Teodor │arabil extravilan│ 49 │1855/85 │ │ 1.800,00│ 124,00│ 148,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 208│Mureş│Cheţani │Mureşan Saveta │arabil extravilan│ 49 │1855/84 │ │ 1.800,00│ 103,00│ 123,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 209│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 49 │1855/83 │ │ 2.400,00│ 104,00│ 124,80││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 210│Mureş│Cheţani │Vescan Olimpiu, │arabil extravilan│ 49 │1848/22 │ │ 4.000,00│ 82,00│ 98,40││ │ │ │Vescan Iuliu │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 211│Mureş│Cheţani │Rosca Maria, │arabil extravilan│ 49 │1855/81 │ │ 2.900,00│ 2,00│ 2,40││ │ │ │Rosca Stefan │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 212│Mureş│Cheţani │Todea D. Mărioara, │vie extravilan │ 74 │2412/1/1/5 │ │ 1.100,00│ 38,00│ 51,30││ │ │ │Fechete D. Valeriu │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 213│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani │arabil extravilan│ 74 │2412/1/1/4 │ │ 1.000,00│ 180,00│ 216,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 214│Mureş│Cheţani │Naghi Alexandru, │arabil extravilan│ 74 │2412/1/1/3 │ │ 1.000,00│ 394,00│ 472,80││ │ │ │Gergely Ileana ├─────────────────┤ │ │ ├──────────┼────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │casa pompe │ │ │ │ 6,00│ │ 1.170,00││ │ │ │ │S = 6 mp │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 215│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 74 │2412/1/1/2 │ │ 1.000,00│ 685,00│ 822,00││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 216│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 74 │2412/1/1/1 │ │ 1.000,00│ 902,00│ 1.082,40││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 217│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │neproductiv │ 74 │2413 │ │ 1.075,00│ 1.075,00│ 70,95││ │ │ │dispoziţia comisiei │extravilan │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 218│Mureş│Cheţani │Socaciu Ilie │arabil extravilan│ 74 │2414/5 │ │ 300,00│ 283,00│ 339,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 219│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 74 │2414/4 │ │ 300,00│ 247,00│ 296,40││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 220│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 74 │2414/3 │ │ 300,00│ 202,00│ 242,40││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 221│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 74 │2414/2 │ │ 300,00│ 144,00│ 172,80││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 222│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 74 │2414/1 │ │ 1.682,00│ 69,00│ 82,80││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 223│Mureş│Cheţani │SC MRB │curţi construcţii│ │ │ │ 1.216,00│ 714,00│ 3.898,44││ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ ├─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ C1 │ │ │ │ │ │ 314.600,00││ │ │ │ │(sediu firmă + │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │spaţiu de locuit)│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ S = 202 mp │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ ├─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ C2 (anexa) │ │ │ │ │ 0,00│ 0,00││ │ │ │ │ S = 16 mp │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 224│Mureş│Cheţani │SC MRB │curţi construcţii│ │ │ │ 801,00│ 801,00│ 4.373,46││ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ ├─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ C1 (anexa) │ │ │ │ │ │ 1.040,00││ │ │ │ │ S = 91 mp │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ ├─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ C2 (anexa) │ │ │ │ │ │ 1.040,00││ │ │ │ │ S = 26 mp │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 225│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani │neproductiv │ │NDS 2409/1 │ │ 1.630,00│ 1.630,00│ 107,58││ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 226│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani │drum │ │De 2409/2 │ │ 706,00│ 706,00│ 310,64│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 227│Mureş│Cheţani │S.C. ERBI PRODCOM - │neproductiv │ 74 │2409 │ Nr. topo. │ 9.390,00│ 7.168,00│ 473,09││ │ │ │S.R.L. │extravilan │ │ │ 517/3/1 │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 228│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 74 │2408 │ │ 4.149,00│ 3.407,00│ 4.088,40││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 229│Mureş│Cheţani │Bucur I. Ana │intravilan arabil│ 78 │301, 302, │ │ 2.363,00│ 477,00│ 2.604,42││ │ │ │ │ │ │303 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 230│Mureş│Cheţani │Bucur T. Ana, │intravilan arabil│ 78 │304, 305 │ 129 │ 1.500,00│ 464,00│ 2.533,44││ │ │ │Fechete T. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Fechete T. Ioan, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Fechete T. Teodor │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 231│Mureş│Cheţani │Sas D. Stefan │intravilan arabil│ 78 │306, 307 │ │ 1.162,00│ 411,00│ 2.244,06│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 232│Mureş│Cheţani │Fekete Maria │intravilan arabil│ 78 │308, 309 │ │ 1.187,00│ 340,00│ 1.856,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 233│Mureş│Cheţani │Kiraly Susana │intravilan arabil│ 78 │310, 311 │ │ 2.049,00│ 412,00│ 2.249,52│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 234│Mureş│Cheţani │Fechete T. Ioan │intravilan arabil│ 78 │313, 314 │ │ 2.100,00│ 230,00│ 1.255,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 235│Mureş│Cheţani │Szasz Varvara │intravilan arabil│ 78 │315, 316 │ │ 4.034,00│ 74,00 │ 404,04│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 236│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani │drum │ │De 2404 │ │ 1.040,00│ 1.040,00│ 457,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 237│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 74 │2407/1 │ │ 25.194,00│ 11.305,00│ 13.566,00││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 238│Mureş│Cheţani │Coman Vasile │arabil extravilan│ 74 │2407/1/24 │ │ 1.300,00│ 1.169,00│ 1.402,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 239│Mureş│Cheţani │Socaciu Ghe. Ilie │arabil extravilan│ 74 │2407/1/25 │ │ 300,00│ 251,00│ 301,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 240│Mureş│Cheţani │Suciu A. Maria │arabil extravilan│ 74 │2407/1/25 │ │ 1.800,00│ 1.455,00│ 1.746,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 241│Mureş│Cheţani │Cocan A. Silvia │arabil extravilan│ 74 │2407/1 │ │ 500,00│ 357,00│ 428,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 242│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 74 │2407/1 │ │ 25.194,00│ 2.016,00│ 2.419,20││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 243│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │intravilan arabil│ 78 │331/1 │ │ 1.744,00│ 18,00│ 98,28││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 244│Mureş│Cheţani │Sas R. Maria │intravilan arabil│ 78 │331 │ │ 700,00│ 66,00│ 360,36│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 245│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │intravilan arabil│ 78 │331/3 │ │ 1.000,00│ 156,00│ 851,76││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 246│Mureş│Cheţani │Socaciu G. Orente │intravilan arabil│ 78 │331/2 │ │ 900,00│ 234,00│ 1.277,64│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 247│Mureş│Cheţani │Crişan V. Octavia, │intravilan arabil│ 78 │331/5 │ │ 1.000,00│ 192,00│ 1.048,32││ │ │ │Moldovan V. Maria │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 248│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani │drum │ │De 2404 │ │ 548,00│ 548,00│ 241,12│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 249│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani │drum │ │De 2403 │ │ 396,00│ 396,00│ 174,24│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 250│Mureş│Cheţani │Flueraş Teodor │arabil extravilan│ 74 │2399/1/1/15│ │ 5.500,00│ 719,00│ 862,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 251│Mureş│Cheţani │Roşca Silvia │arabil extravilan│ 74 │2399/1/1/6 │ │ 5.000,00│ 2.119,00│ 2.542,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 252│Mureş│Cheţani │Puiac Petru Crăciun │arabil extravilan│ 74 │2399/1/1/5 │ │ 5.000,00│ 2.734,00│ 3.280,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 253│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 74 │2399/1/1/11│ │ 5.000,00│ 2.785,00│ 3.342,00││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 254│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 74 │2399/1/1/12│ │ 3.870,00│ 1.962,00│ 2.354,40││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 255│Mureş│Cheţani │Pop Teodor │arabil extravilan│ 78 │2399/1/1/4 │ │ 5.000,00│ 1.959,00│ 2.350,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 256│Mureş│Cheţani │Bucur Vasile │arabil extravilan│ 74 │2399/1/1/3 │ │ 5.000,00│ 2.389,00│ 2.866,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 257│Mureş│Cheţani │Bucur Victoria │arabil extravilan│ 74 │2399/1/1/2 │ 13 │ 5.000,00│ 2.483,00│ 2.979,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 258│Mureş│Cheţani │Bucur Gheorghe │arabil extravilan│ 74 │2399/1/1/1 │ 14 │ 5.000,00│ 2.240,00│ 2.688,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 259│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │neproductiv │ 74 │NDS 2400 │ │ 29.000,00│ 483,00│ 31,88││ │ │ │dispoziţia comisiei │extravilan │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 260│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani │canal │ │CCN 2398 │ │ 246,00│ 246,00│ 162,36│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 261│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani │canal │ │CCN 2398 │ │ 268,00│ 268,00│ 176,88│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 262│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │fâneaţă │ 74 │F 2397 │ │ 2.502,00│ 2.502,00│ 2.251,80││ │ │ │dispoziţia comisiei │extravilan │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 263│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani │drum │ │De 2394/1 │ │ 972,00│ 972,00│ 427,68│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 264│Mureş│Cheţani │Szalanczy Eva │arabil extravilan│ 73 │2396/1/1/1 │ │ 25.000,00│ 394,00│ 472,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 265│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani │arabil extravilan│ 73 │2396/1/1/ │ │ 5.800,00│ 958,00│ 1.149,60││ │ │ │ │ │ │2/3 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 266│Mureş│Cheţani │Halmagyi I. Margareta, │arabil extravilan│ 73 │2396/1/1/2/│ 394 │ 5.800,00│ 1.411,00│ 1.693,20││ │ │ │Sebesteny I. Estera, │ │ │2 │ │ │ │ ││ │ │ │Halmagyi I. Iosif │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 267│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 73 │2396/1/1/2/│ │ 5.800,00│ 1.603,00│ 1.923,60││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │1 │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 268│Mureş│Cheţani │Cocan Iacob, Cocan Emil│arabil extravilan│ 73 │2396/1/1/3 │ │ 5.800,00│ 1.755,00│ 2.106,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 269│Mureş│Cheţani │Cheţan Nicolae, │arabil extravilan│ 73 │2396/1/1/4 │ │ 3.900,00│ 1.283,00│ 1.539,60││ │ │ │Cheţan Ioan, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Cheţan Maria │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 270│Mureş│Cheţani │Mocan Adrian, │arabil extravilan│ 73 │2396/1/1/25│ │ 2.900,00│ 930,00│ 1.116,00││ │ │ │Mocan Vasile, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Mocan Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 271│Mureş│Cheţani │Mocan Susana, │arabil extravilan│ 73 │2396/1/1/ │ │ 1.800,00│ 397,00│ 476,40││ │ │ │Pop Gheorghe, Pop Ilie,│ │ │24/2 │ │ │ │ ││ │ │ │Nemes Gheorghina │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 272│Mureş│Cheţani │Pop Gheorghe │arabil extravilan│ 73 │2396/1/1/ │ │ 4.000,00│ 1.139,00│ 1.366,80││ │ │ │ │ │ │24/1 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 273│Mureş│Cheţani │Cecălăcean Gheorghe, │arabil extravilan│ 73 │2396/1/1/23│ │ 14.400,00│ 5.583,00│ 6.699,60││ │ │ │Săbău Ioan, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Zeicu Ileana │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 274│Mureş│Cheţani │Achim Ioan │arabil extravilan│ 73 │2396/1/1/21│ │ 28.800,00│ 11.778,00│ 14.133,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 275│Mureş│Cheţani │Cheţan Maria, │arabil extravilan│ 73 │2396/1/1/20│ │ 14.500,00│ 5.454,00│ 6.544,80││ │ │ │Cheţan Nicolae, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Cheţan Ioan │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 276│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 73 │2396/1/1/19│ │ 14.500,00│ 5.070,00│ 6.084,00││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 277│Mureş│Cheţani │Crişan Cruciţa, │arabil extravilan│ 73 │2396/1/1/18│ │ 11.500,00│ 2.986,00│ 3.583,20││ │ │ │Zeicu Ileana │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 278│Mureş│Cheţani │Rostas Aurelia, │arabil extravilan│ 73 │2396/1/1 │ │ 11.700,00│ 2.016,00│ 2.419,20││ │ │ │Rostas Rudolf │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 279│Mureş│Cheţani │Cocan Silvia │arabil extravilan│ 73 │2396/1/1/16│ │ 14.500,00│ 1.559,00│ 1.870,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 280│Mureş│Cheţani │Bucur Gheorghe │arabil extravilan│ 73 │2396/1/1/14│ │ 5.800,00│ 278,00│ 333,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 281│Mureş│Cheţani │Gergely Ileana, │arabil extravilan│ 73 │2396/1/1/13│ 50171 │ 8.700,00│ 585,00│ 702,00││ │ │ │Mustar Ioan │ │ │/2 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 282│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani │drum │ │De 2396/ │ │ 420,00│ 420,00│ 184,80││ │ │ │ │ │ │1/1/100 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 283│Mureş│Cheţani │Pop Ana, Pop Silvia, │arabil extravilan│ 73 │2396/1/1/40│ │ 13.900,00│ 321,00│ 385,20││ │ │ │Şăvişcă Ilie, Puia │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Leontina, Almasan │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Elisabeta │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 284│Mureş│Cheţani │Zeicu Gheorghe │arabil extravilan│ 73 │2396/1/1/37│ │ 14.400,00│ 2.837,00│ 3.404,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 285│Mureş│Cheţani │Socaciu Ilie, │arabil extravilan│ 73 │2369/1/1/36│ │ 5.700,00│ 1.857,00│ 2.228,40││ │ │ │Socaciu Gheorghe, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rusu Gheorghina │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 286│Mureş│Cheţani │Socaciu Gheorghe, │arabil extravilan│ 73 │2396/1 │ │ 5.800,00│ 2.125,00│ 2.550,00││ │ │ │Socaciu Ilie, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rusu Gheorghina │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 287│Mureş│Cheţani │Lup Maria │arabil extravilan│ 73 │2396/1/1/29│ │ 12.500,00│ 4.597,00│ 5.516,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 288│Mureş│Cheţani │Mustar Ioan, │arabil extravilan│ 73 │2396/1/1/30│ 50368 │ 2.900,00│ 2.380,00│ 2.856,00││ │ │ │Gergely Ileana │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 289│Mureş│Cheţani │Szekely I. Magdalena, │arabil extravilan│ 70 │2361/17 │ │ 5.800,00│ 4.908,00│ 5.889,60││ │ │ │Dee I. Catalina, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Keserii I. Arghil, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Keserii I. Alexandru, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Keseri I. Francisc │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 290│Mureş│Cheţani │Deac Ioan, │arabil extravilan│ 73 │2396/1/1/32│ │ 5.800,00│ 3.656,00│ 4.387,20││ │ │ │Deac Mihaila, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Deac Maria, Deac Ana, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Deac Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 291│Mureş│Cheţani │Varo Agnes, Varo Ştefan│arabil extravilan│ 73 │2396/1/1/33│ │ 3.600,00│ 877,00│ 1.052,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 292│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani │drum │ │De 2365/1 │ │ 490,00│ 490,00│ 215,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 293│Mureş│Cheţani │Varo Agnes, Varo Ştefan│arabil extravilan│ 73 │2396/1/1/33│ │ 3.600,00│ 478,00│ 573,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 294│Mureş│Cheţani │Lăcătuş Ghioloanca, │arabil extravilan│ 69 │2396/1/1/34│ │ 17.800,00│ 1.673,00│ 2.007,60││ │ │ │Moldovan Itoc, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Moldovan Maria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Moldovan Bazil, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Varga Viorica, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Moldovan Eleonora │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 295│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani │drum │ │De 2361/100│ │ 369,00│ 369,00│ 162,36│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 296│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani │drum │ │De 2360 │ │ 250,00│ 250,00│ 110,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 297│Mureş│Cheţani │Puşcaş Maria, │arabil extravilan│ 69 │2359/1/30/7│ │ 5.800,00│ 316,00│ 379,20││ │ │ │Puşcaş Petru │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 298│Mureş│Cheţani │Cosma Toma │arabil extravilan│ 69 │2359/1/30/7│ │ 11.500,00│ 168,00│ 201,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 299│Mureş│Cheţani │Cosma Toma │arabil extravilan│ 69 │2359/1/30/7│ │ 11.500,00│ 2.462,00│ 2.954,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 300│Mureş│Cheţani │Mocan Ioan, │arabil extravilan│ 69 │2359/1/30/5│ │ 5.600,00│ 346,00│ 415,20││ │ │ │Mocan Valer, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Utiu Marinela │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 301│Mureş│Cheţani │Mocan Ioan, │arabil extravilan│ 69 │2359/1/30/5│ │ 5.600,00│ 1.890,00│ 2.268,00││ │ │ │Mocan Valer, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Utiu Marinela │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 302│Mureş│Cheţani │Mocan St. Ioan │arabil extravilan│ 69 │2361/47 │ │ 5.800,00│ 371,00│ 445,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 303│Mureş│Cheţani │Mocan St. Ioan │arabil extravilan│ 69 │2361/47 │ │ 5.800,00│ 2.399,00│ 2.878,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 304│Mureş│Cheţani │Moldovan Bazil, │arabil extravilan│ 69 │2359/1/2 │ │ 17.800,00│ 47,00│ 56,40││ │ │ │Moldovan Maria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Moldovan Eleonora, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Moldovan Itoc, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Lăcătuş Ghioloanca, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Varga Viorica │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 305│Mureş│Cheţani │Moldovan Bazil, │arabil extravilan│ 69 │2359/1/2 │ │ 17.800,00│ 9.243,00│ 11.091,60││ │ │ │Moldovan Maria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Moldovan Eleonora, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Moldovan Itoc, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Lăcătuş Ghioloanca, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Varga Viorica │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 306│Mureş│Cheţani │Moldovan Adorian, │arabil extravilan│ 69 │2359/1/3 │ │ 19.600,00│ 9.524,00│ 11.428,80││ │ │ │Moldovan Lucaci, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rostaş Ana, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Moldovan Rusalina, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Notar Minerva, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Moldovan Adrian, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Moldovan Lazar, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Moldovan Iancu │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 307│Mureş│Cheţani │Făgăraş Victor │arabil extravilan│ 69 │2359/1/47 │ │ 8.400,00│ 2.968,00│ 3.561,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 308│Mureş│Cheţani │Achim Teodor │arabil extravilan│ 69 │2359/1/30 │ │ 5.800,00│ 704,00│ 844,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 309│Mureş│Cheţani │Bucur I. Ana │arabil extravilan│ 69 │2359/1/55 │ │ 4.200,00│ 221,00│ 265,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 310│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani │drum │ │De │ │ 373,00│ 373,00│ 164,12││ │ │ │ │ │ │2359/1/101 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 311│Mureş│Cheţani │Irimeas Ioan, │arabil extravilan│ 69 │2359/1/4/1 │ │ 11.500,00│ 360,00│ 432,00││ │ │ │Irimeas Rachila │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 312│Mureş│Cheţani │Fechete Gheorghe, │arabil extravilan│ 69 │2359/1/3 │ │ 11.600,00│ 1.599,00│ 1.918,80││ │ │ │Nemeş Jenica │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 313│Mureş│Cheţani │Achim Valer, │arabil extravilan│ 69 │2359/1/2 │ │ 11.500,00│ 1.852,00│ 2.222,40││ │ │ │Achim Ileana │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 314│Mureş│Cheţani │Mărginean Nicolae │arabil extravilan│ 69 │2359/1/1 │ 50593 │ 50.000,00│ 19.440,00│ 23.328,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 315│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani │drum │ │De │ │ 22,00│ 22,00│ 9,68││ │ │ │ │ │ │2359/1/100 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 316│Mureş│Cheţani │Bucur Ioan │arabil extravilan│ 69 │2359/1/1/2 │ │ 1.000,00│ 91,00│ 109,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 317│Mureş│Cheţani │Cheţan Ironim │arabil extravilan│ 69 │2359/1/1/3 │ │ 1.000,00│ 72,00│ 86,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 318│Mureş│Cheţani │Tipa Magdalena │arabil extravilan│ 69 │2359/1/1/2 │ │ 700,00│ 40,00│ 48,00││ │ │ │ │ │ │/1 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 319│Mureş│Cheţani │Lăcătuş Ghialanca │curţi construcţii│ 69 │ │ 50509 │ 1.400,00│ 44,00│ 240,24││ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 320│Mureş│Cheţani │Flueraş T. Gheorghe │arabil extravilan│ 55 │ │ 2163 │ 14.500,00│ 415,00│ 498,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 321│Mureş│Cheţani │Pop Teodor, │arabil extravilan│ 55 │2163/1/19 │ │ 14.400,00│ 1.601,00│ 1.921,20││ │ │ │Pop Virginia │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 322│Mureş│Cheţani │Pantea N. Gheorghina, │arabil extravilan│ 55 │2163/1/41 │ 205 │ 14.500,00│ 1.803,00│ 2.163,60││ │ │ │Pantea I. Valer │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 323│Mureş│Cheţani │Cocan Alexandru, │arabil extravilan│ 55 │2163/1/21 │ │ 2.300,00│ 302,00│ 362,40││ │ │ │Cocan Ioan │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 324│Mureş│Cheţani │Cocan Ioan, │arabil extravilan│ 55 │2163/115 │ 7 │ 12.100,00│ 1.656,00│ 1.987,20││ │ │ │Cocan Alexandru │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 325│Mureş│Cheţani │Pop Silvia, │arabil extravilan│ 55 │2163/1/22 │ │ 14.400,00│ 2.454,00│ 2.944,80││ │ │ │Puia Leontina, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Şăvişcă Ilie, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Almasan Elisabeta, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Pop Ana │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 326│Mureş│Cheţani │Gâmbuţan Ioan │arabil extravilan│ 55 │2163/1/23 │ │ 14.400,00│ 7.618,00│ 9.141,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 327│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani │drum │ │De 2166/1/3│ │ 56,00│ 56,00│ 24,64│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 328│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani │drum │ │De 2166/1/3│ │ 276,00│ 276,00│ 121,44│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 329│Mureş│Cheţani │Bogăţean Gligor │arabil extravilan│ 55 │2166/8 │ │ 14.500,00│ 3.077,00│ 3.692,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 330│Mureş│Cheţani │Cenan Otilia │arabil extravilan│ 55 │2166/28 │ │ 14.500,00│ 7.279,00│ 8.734,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 331│Mureş│Cheţani │Barabas S. Ilona, │arabil extravilan│ 55 │2166/1/3 │ │ 14.500,00│ 6.899,00│ 8.278,80││ │ │ │Barabas Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 332│Mureş│Cheţani │Pasca Pompei │arabil extravilan│ 55 │2166/1/4 │ 284 │ 14.500,00│ 5.076,00│ 6.091,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 333│Mureş│Cheţani │Pasca Pompei │arabil extravilan│ 55 │2166/25 │ 283 │ 14.500,00│ 1.839,00│ 2.206,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 334│Mureş│Cheţani │Vescan Gheorghe │arabil extravilan│ 55 │2166/5 │ │ 14.500,00│ 6,00│ 7,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 335│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani │drum │ │De 2166/1/1│ │ 337,00│ 337,00│ 148,28│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 336│Mureş│Cheţani │Sas Ştefan │arabil extravilan│ 55 │2166/16 │ │ 7.200,00│ 5,00│ 6,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 337│Mureş│Cheţani │Suciu Maria, │arabil extravilan│ 55 │2166/15 │ │ 8.600,00│ 766,00│ 919,20││ │ │ │Suciu Vasile │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 338│Mureş│Cheţani │Achim Ioan │arabil extravilan│ 55 │2166/14 │ │ 2.900,00│ 549,00│ 658,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 339│Mureş│Cheţani │Gaşpar Emilia, │arabil extravilan│ 55 │2166/13/1 │ │ │ │ ││ │ │ │Kovacs Ileana, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Coloji Amalia │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 340│Mureş│Cheţani │Covaciu Alexandru │arabil extravilan│ 55 │2166/13/2 │ │ 2.750,00│ 938,00│ 1.125,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 341│Mureş│Cheţani │Raita Gheorghe │arabil extravilan│ 55 │2166/12 │ │ 8.700,00│ 3.751,00│ 4.501,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 342│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 55 │2166/11 │ │ 10.400,00│ 4.781,00│ 5.737,20││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 343│Mureş│Cheţani │Achim Teodor │arabil extravilan│ 55 │2166/10 │ │ 14.400,00│ 6.406,00│ 7.687,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 344│Mureş│Cheţani │Suciu Ioan │arabil extravilan│ 55 │2169/57 │ │ 14.400,00│ 6.077,00│ 7.292,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 345│Mureş│Cheţani │Fechete Ioan, │arabil extravilan│ 55 │1988/1 │ │ 2.900,00│ 98,00│ 117,60││ │ │ │Bucur Ana, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Fechete Gheorghe, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Fechete Teodor │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 346│Mureş│Cheţani │Marian Ioan │arabil extravilan│ 55 │216/6/2 │ │ 1.900,00│ 43,00│ 51,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 347│Mureş│Cheţani │Gâmbuţan Ioan │arabil extravilan│ 55 │2166/9/2 │ │ 2.900,00│ 15,00│ 18,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 348│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani │drum │ │De 2169/1/2│ │ 353,00│ 353,00│ 155,32│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 349│Mureş│Cheţani │Haţegan Anisia │arabil extravilan│ 55 │2169/22/2 │ │ 2.600,00│ 996,00│ 1.195,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 350│Mureş│Cheţani │Cheţan Ironim, │arabil extravilan│ 55 │2169/22/3 │ │ 10.000,00│ 3.955,00│ 4.746,00││ │ │ │Cheţan Floarea │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 351│Mureş│Cheţani │Cacoveanu Ana, │arabil extravilan│ 55 │2169/23 │ │ 5.800,00│ 2.185,00│ 2.622,00││ │ │ │Suciu Ştefan, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Mateias Elena, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Suciu Pavel, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Ciolomic Victoria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Suciu Augustin, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Casu Sabina │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 352│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 55 │2169/23/1 │ │ 5.800,00│ 1.839,00│ 2.206,80││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 353│Mureş│Cheţani │Szabo Alexandru, │arabil extravilan│ 55 │2169/25 │ │ 4.300,00│ 1.142,00│ 1.370,40││ │ │ │Nemeth Ana, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Horvath Olga │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 354│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 55 │2169/25/1 │ │ 4.300,00│ 976,00│ 1.171,20││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 355│Mureş│Cheţani │Szekely Stefan, │arabil extravilan│ 55 │2169/26 │ │ 5.800,00│ 1.069,00│ 1.282,80││ │ │ │Szekely Katalina │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 356│Mureş│Cheţani │Szekely Iosif │arabil extravilan│ 55 │2166/23 │ │ 6.000,00│ 793,00│ 951,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 357│Mureş│Cheţani │Barabas Ilona, │arabil extravilan│ 55 │2169/24 │ │ 5.800,00│ 482,00│ 578,40││ │ │ │Varo Raveca │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 358│Mureş│Cheţani │Dondas Gheorghina, │arabil extravilan│ 55 │2169/29 │ │ 15.600,00│ 319,00│ 382,80││ │ │ │Rosca Ioan │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 359│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani │drum │ │De 2169/1/1│ │ 729,00│ 729,00│ 320,76│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 360│Mureş│Cheţani │Deac Ana, Rus Gheorghe,│arabil extravilan│ 55 │2169/9 │ │ 17.300,00│ 49,00│ 58,80││ │ │ │Macrea Livia, Rus Ioan,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Deac Maria │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 361│Mureş│Cheţani │Cheţan Dumitru, │arabil extravilan│ 55 │2169/10 │ │ 5.800,00│ 260,00│ 312,00││ │ │ │Cheţan Anica, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Ceclan Virginia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Cheţan Filon, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Cheţan Petru │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 362│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 55 │2169/11 │ │ 8.700,00│ 785,00│ 942,00││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 363│Mureş│Cheţani │Bucur Vasile, │arabil extravilan│ 55 │2169/12/1 │ │ 2.900,00│ 365,00│ 438,00││ │ │ │Pantea Maria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Bucur Ioan, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Bucur Constantin │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 364│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 55 │2169/12/2 │ │ 2.900,00│ 417,00│ 500,40││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 365│Mureş│Cheţani │Rosca Stefan, │arabil extravilan│ 55 │2169/12/4/1│ 191 │ 600,00│ 100,00│ 120,00││ │ │ │Rosca Maria │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 366│Mureş│Cheţani │Rosca Stefan, │arabil extravilan│ 55 │2169/12/4 │ 190 │ 2.300,00│ 364,00│ 436,80││ │ │ │Rosca Maria │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 367│Mureş│Cheţani │Mureşan I. Saveta │arabil extravilan│ 55 │2169/7 │ │ 2.300,00│ 400,00│ 480,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 368│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 55 │2169/13 │ │ 11.500,00│ 2.408,00│ 2.889,60││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 369│Mureş│Cheţani │Fechete Ioan │arabil extravilan│ 55 │2169/14/1 │ │ 4.300,00│ 1.072,00│ 1.286,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 370│Mureş│Cheţani │Cocan Silvia │arabil extravilan│ 55 │2169/14/2 │ │ 7.700,00│ 2.126,00│ 2.551,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 371│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 55 │2169/14/3 │ │ 2.900,00│ 807,00│ 968,40││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 372│Mureş│Cheţani │Achim Ana, Achim Pavel │arabil extravilan│ 55 │2169/14/4 │ │ 2.900,00│ 796,00│ 955,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 373│Mureş│Cheţani │Porcilă Ana, │arabil extravilan│ 55 │2169/15 │ │ 2.900,00│ 792,00│ 950,40││ │ │ │Gîmbuţan Pavel, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Gîmbuţan Virgil, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Gîmbuţan Vasile, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Zeicu Maria │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 374│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 55 │2169/16 │ │ 2.900,00│ 792,00│ 950,40││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 375│Mureş│Cheţani │Cheţan Ioan, │arabil extravilan│ 55 │2169/17/1 │ │ 5.800,00│ 1.583,00│ 1.899,60││ │ │ │Ghindea Aurelia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Cheţan Petru, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Cheţan Ana, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Cheţan Mirel, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Cheţan Teodor, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Tică Liana │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 376│Mureş│Cheţani │Bucur Ana, │arabil extravilan│ 55 │2169/40 │ │ 5.800,00│ 1.572,00│ 1.886,40││ │ │ │Fechete Gheorghe, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Fechete Ioan, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Fechete Teodor │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 377│Mureş│Cheţani │Cheţan Filon, │arabil extravilan│ 55 │2169/1/7/3 │ │ 5.800,00│ 1.571,00│ 1.885,20││ │ │ │Cheţan Anica, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Cheţan Dumitru, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Ceclan Virginia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Cheţan Petru │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 378│Mureş│Cheţani │Gîmbuţan Virgil, │arabil extravilan│ 55 │2169/18 │ │ 15.800,00│ 4.271,00│ 5.125,20││ │ │ │Porcilă Ana, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Gîmbuţan Pavel, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Zeicu Maria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Gîmbuţan Vasile │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 379│Mureş│Cheţani │Pintea Grigore │arabil extravilan│ 55 │2169/43 │ │ 14.300,00│ 3.708,00│ 4.449,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 380│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 55 │2173/1/7 │ │ 17.300,00│ 4.451,00│ 5.341,20││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 381│Mureş│Cheţani │Bucur Vasile, │arabil extravilan│ 55 │2166/7 │ │ 2.900,00│ 731,00│ 877,20││ │ │ │Crişan Octavia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Moldovan Maria │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 382│Mureş│Cheţani │Raita Ana, │arabil extravilan│ 55 │2173/1/6/2 │ │ 2.900,00│ 732,00│ 878,40││ │ │ │Moldovan V. Maria │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 383│Mureş│Cheţani │Raita Gh. Gheorghe │arabil extravilan│ 55 │2173/1/6/1 │ │ 2.900,00│ 729,00│ 874,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 384│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani │drum │ │De 1998/1 │ │ 277,00│ 277,00│ 121,88│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 385│Mureş│Cheţani │Pitea Ana, Pitea Vasile│arabil extravilan│ 55 │2173/1 │ 50134 │ 96.500,00│ 8.651,00│ 10.381,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 386│Mureş│Cheţani │Şerban Atanasiu, │arabil extravilan│ 55 │2173/1/3 │ │ 40.600,00│ 3.134,00│ 3.760,80││ │ │ │Găinaru Aurelia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Şerban Aurel │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 387│Mureş│Cheţani │Vîtcă Felicia, │arabil extravilan│ 55 │2177/12 │ │ 80.000,00│ 6.579,00│ 7.894,80││ │ │ │Muntean Virgil, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Muntean Atanasie, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Muntean Aurel, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Hărşan Lia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Muntean Flaviu │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 388│Mureş│Cheţani │Rosca I. Maria │arabil extravilan│ 55 │2177/1/11 │ │ 97.100,00│ 9.631,00│ 11.557,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 389│Mureş│Cheţani │Rosca I. Maria │arabil extravilan│ 55 │2177/10 │ │ 38.400,00│ 3.303,00│ 3.963,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 390│Mureş│Cheţani │Rus I. Victoria, │arabil extravilan│ 55 │2173/1/7 │ │ 11.600,00│ 958,00│ 1.149,60││ │ │ │Vaidazan I. Maria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rus I. Iosif │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 391│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 55 │2177/1/10 │ │ 6.305,00│ 554,00│ 664,80││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 392│Mureş│Cheţani │Muntean Valer │arabil extravilan│ 55 │2177/1/9 │ │ 6.000,00│ 506,00│ 607,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 393│Mureş│Cheţani │Muntean Valeriu, │arabil extravilan│ 55 │2177/1/9/1 │ │ 5.600,00│ 465,00│ 558,00││ │ │ │Muntean Lucreţia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Marincaş Victoria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Muntean Virgil, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Muntean Aurel, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Muntean Liviu │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 394│Mureş│Cheţani │Muntean Cornelia, │arabil extravilan│ 55 │2177/1/8 │ │ 11.600,00│ 979,00│ 1.174,80││ │ │ │Fleşeriu Melentina, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Muntean Maria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Dendiu Cornelia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rădulescu Maria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Muntean Vasile, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Măcinică Ioana, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Grosavu Ana, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Muntean Iosif │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 395│Mureş│Cheţani │Muntean Olimpiu │arabil extravilan│ 55 │2177/1/13 │ │ 11.600,00│ 1.036,00│ 1.243,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 396│Mureş│Cheţani │Deac L. Liviu, │arabil extravilan│ 55 │2177/1/3 │ │ 26.000,00│ 2.545,00│ 3.054,00││ │ │ │Deac N. Liviu │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 397│Mureş│Cheţani │Deac N. Liviu │arabil extravilan│ 55 │2177/1/2 │ │ 26.000,00│ 2.431,00│ 2.917,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 398│Mureş│Cheţani │Bian Nicolae, │arabil extravilan│ 55 │2179/1/3 │ │ 19.500,00│ 1.526,00│ 1.831,20││ │ │ │Roman Maria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Roman Vasile │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 399│Mureş│Cheţani │Gherman Maria │arabil extravilan│ 55 │2177/2 │ │ 28.200,00│ 3.067,00│ 3.680,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 400│Mureş│Cheţani │Salcudean P. Aurelia, │arabil extravilan│ 55 │2179/1 │ 187 │ 50.500,00│ 5.985,00│ 7.182,00││ │ │ │Manoliu P. Maria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Oniga P. Ana │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 401│Mureş│Cheţani │Lung Iosif │arabil extravilan│ 56 │2179/25 │ │ 5.800,00│ 1.176,00│ 1.411,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 402│Mureş│Cheţani │Ilea Anica │arabil extravilan│ 56 │2179/5 │ │ 1.400,00│ 869,00│ 1.042,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 403│Mureş│Cheţani │Mihesan P. Pompei │arabil extravilan│ 56 │2179/24 │ │ 12.500,00│ 9.041,00│ 10.849,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 404│Mureş│Cheţani │Pantea Nicolae, │arabil extravilan│ 56 │2179/23 │ │ 5.800,00│ 190,00│ 228,00││ │ │ │Pantea Atanasie, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Hada Aurelia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Pantea Ioan, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Ciolomic Maria │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 405│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani │drum │ │De 2179/1/1│ │ 260,00│ 260,00│ 114,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 406│Mureş│Cheţani │Mis Tanasie, Mis Ana │arabil extravilan│ 56 │2179/3 │ │ 1.300,00│ 23,00│ 27,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 407│Mureş│Cheţani │Lung Pavel │arabil extravilan│ 56 │2179/2 │ │ 2.900,00│ 506,00│ 607,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 408│Mureş│Cheţani │Pantea Gheorghe, │arabil extravilan│ 56 │2179/1/4 │ │ 2.900,00│ 1.273,00│ 1.527,60││ │ │ │Pantea Maria │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 409│Mureş│Cheţani │Lung Iosif │arabil extravilan│ 56 │2179/1 │ │ 3.900,00│ 3.279,00│ 3.934,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 410│Mureş│Cheţani │Miheşan Ştefan, │arabil extravilan│ 56 │2179/1 │ │ 2.900,00│ 2.557,00│ 3.068,40││ │ │ │Păcurar Olivia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Miheşan Gheorghe, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Maier Maria, Pantea Ana│ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 411│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 56 │2179/1 │ │ 6.675,00│ 683,00│ 819,60││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 412│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani │drum │ │De 2198 │ │ 438,00│ 438,00│ 192,72│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 413│Mureş│Cheţani │Suătean Maria, │arabil extravilan│ 58 │2199/3/1 │ │ 5.800,00│ 1.349,00│ 1.618,80││ │ │ │Rus Maria, Deac Ioan │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 414│Mureş│Cheţani │Macarie Ana │arabil extravilan│ 58 │2199/3/2 │ │ 1.400,00│ 71,00│ 85,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 415│Mureş│Cheţani │Mis Ana │arabil extravilan│ 58 │2199/3/12 │ │ 2.400,00│ 105,00│ 126,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 416│Mureş│Cheţani │Pantea Atanasie, │arabil extravilan│ 58 │2199/3/4 │ │ 3.200,00│ 128,00│ 153,60││ │ │ │Pantea Maria │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 417│Mureş│Cheţani │Mihesan Ioan │arabil extravilan│ 58 │2199/3/6 │ │ 7.800,00│ 228,00│ 273,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 418│Mureş│Cheţani │Păcurar Gheorghe │arabil extravilan│ 58 │2199/3/11 │ │ 2.900,00│ 5,00│ 6,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 419│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani │drum │ │De 2199/2 │ │ 17,00│ 17,00│ 7,48│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 420│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani │drum │ │De 2199/2 │ │ 129,00│ 129,00│ 56,76│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 421│Mureş│Cheţani │Gherman Ioan │arabil extravilan│ 58 │2199/1/3 │ │ 2.500,00│ 385,00│ 462,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 422│Mureş│Cheţani │Chiş Ilie, Chis Teodor,│arabil extravilan│ 58 │2190/1/3 │ │ 3.500,00│ 1.159,00│ 1.390,80││ │ │ │Chiş Octavian │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 423│Mureş│Cheţani │Marian Ioan │arabil extravilan│ 58 │2199/1/6 │ │ 2.900,00│ 1.031,00│ 1.237,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 424│Mureş│Cheţani │Chis Atanasie │arabil extravilan│ 58 │2199/1/15 │ │ 2.900,00│ 1.074,00│ 1.288,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 425│Mureş│Cheţani │Lung Iosif │arabil extravilan│ 58 │2199/1/23 │ │ 2.900,00│ 1.207,00│ 1.448,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 426│Mureş│Cheţani │Gherman I. Dionisie │arabil extravilan│ 58 │2199/1/6 │ │ 2.400,00│ 1.113,00│ 1.335,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 427│Mureş│Cheţani │Mis I. Lucretia, │arabil extravilan│ 58 │2199/3 │ │ 2.000,00│ 880,00│ 1.056,00││ │ │ │Lung I. Dumitru, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Dan I. Maria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Lung I. Viorica, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Goga I. Ana │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 428│Mureş│Cheţani │Lung Teodor │arabil extravilan│ 58 │2199/19 │ │ 2.900,00│ 999,00│ 1.198,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 429│Mureş│Cheţani │Pintea Vasile │arabil extravilan│ 58 │2199/1 │ │ 4.800,00│ 1.627,00│ 1.952,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 430│Mureş│Cheţani │Bucea A. Ana, │arabil extravilan│ 58 │2199/1/23 │ │ 2.900,00│ 978,00│ 1.173,60││ │ │ │Chis A. Maria │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 431│Mureş│Cheţani │Puiac D. Pompei │arabil extravilan│ 58 │2199/3/10 │ │ 2.900,00│ 1.003,00│ 1.203,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 432│Mureş│Cheţani │Dan T. Livia, │arabil extravilan│ 58 │2199/1/18 │ │ 5.800,00│ 2.092,00│ 2.510,40││ │ │ │Lung T. Ioan, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Lung T. Teofil, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Lung T. Valeriu, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Lung T. Iosif, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rus T. Victoria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Dan T. Maria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Lung T. Ioan │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 433│Mureş│Cheţani │Moldovan I. Ana │arabil extravilan│ 58 │2199/1/12 │ │ 2.900,00│ 932,00│ 1.118,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 434│Mureş│Cheţani │Oprinca Ana │arabil extravilan│ 58 │2199/1/12/1│ │ 4.500,00│ 1.222,00│ 1.466,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 435│Mureş│Cheţani │Rus T. Vasile, │arabil extravilan│ 58 │2199/1/11 │ │ 5.800,00│ 1.605,00│ 1.926,00││ │ │ │Rus T. Petru, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Bondoc T. Ana, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Dan T. Livia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Trif T. Maria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Bucur T. Zanfira │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 436│Mureş│Cheţani │Rus I. Laurean, │arabil extravilan│ 58 │2199/1/13 │ │ 7.600,00│ 2.023,00│ 2.427,60││ │ │ │Rus I. Nicolae, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rus I. Ioan, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rus I. Tanasie, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rus I. Liviu, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rus I. Petru │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 437│Mureş│Cheţani │Salcudean P. Ioan │arabil extravilan│ 58 │2199/3/1/11│ │ 10.000,00│ 1.733,00│ 2.079,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 438│Mureş│Cheţani │Salcudean G. │arabil extravilan│ 58 │2199/1/15 │ │ 13.000,00│ 97,00│ 116,40││ │ │ │Septimiu-Virgil, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Salcudean G. Eugen │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 439│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani │fâneaţă │ 59 │F 2213 │ │ 11.800,00│ 162,00│ 145,80││ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 440│Mureş│Cheţani │Cucerzan Nicolae │arabil extravilan│ 59 │2214/33 │ │ 1.900,00│ 1.330,00│ 1.596,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 441│Mureş│Cheţani │Maier A. Iacob │arabil extravilan│ 59 │2214/2/31 │ │ 5.300,00│ 255,00│ 306,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 442│Mureş│Cheţani │Mihesan I. Vasile │arabil extravilan│ 59 │2214/2/30 │ │ 4.000,00│ 102,00│ 122,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 443│Mureş│Cheţani │Aldea T. Susana, │arabil extravilan│ 59 │2214/2/27 │ │ 5.800,00│ 11,00│ 13,20││ │ │ │Lung T. Maria │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 444│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani │fâneaţă │ │F 2200 │ │ 13.400,00│ 2.612,00│ 2.350,80││ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 445│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani │drum │ │De 2219/1 │ │ 454,00│ 454,00│ 199,76│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 446│Mureş│Cheţani │Rus I.Petru │arabil extravilan│ 59 │2227/1/2 │ │ 7.300,00│ 914,00│ 1.096,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 447│Mureş│Cheţani │Salcudean Dorel, │arabil extravilan│ 59 │2227/1/1/3 │ │ 7.200,00│ 1.199,00│ 1.438,80││ │ │ │Salcudean Ioan, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Cioara Liana │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 448│Mureş│Cheţani │Rus T. Vasile, │arabil extravilan│ 59 │2227/1/1/4 │ │ 7.300,00│ 2.182,00│ 2.618,40││ │ │ │Rus T. Petru, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Bondoc T. Ana, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Dan T. Livia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Trif T. Maria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Bucur T. Zanfira │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 449│Mureş│Cheţani │Ciolomic A. Letitia │arabil extravilan│ 59 │2227/1/3 │ │ 7.300,00│ 2.875,00│ 3.450,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 450│Mureş│Cheţani │Dancea Eugenia, │arabil extravilan│ 59 │2227/1/1/6 │ │ 11.600,00│ 5.017,00│ 6.020,40││ │ │ │Zabolodnic Victoria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Blanar I. Sofia │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 451│Mureş│Cheţani │Oprinca Pavel │arabil extravilan│ 59 │2227/1/1/7 │ │ 900,00│ 424,00│ 508,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 452│Mureş│Cheţani │Aldea V. Susana │arabil extravilan│ 59 │2227/1/1/7 │ │ 900,00│ 420,00│ 504,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 453│Mureş│Cheţani │Ciolomic A. Letitia │arabil extravilan│ 59 │2227/1/6 │ │ 7.300,00│ 3.067,00│ 3.680,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 454│Mureş│Cheţani │Dan I. Maria, │arabil extravilan│ 59 │2227/1/1/9 │ │ 8.700,00│ 2.818,00│ 3.381,60││ │ │ │Muntean I. Livia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Roman I. Lucretia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Puiac I. Maria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Muntean I. Iosif, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rusan I. Ileana, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Sabau I. Ana, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Martinica I. Silvia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Mintean I. Maria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Muntean I. Iacob │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 455│Mureş│Cheţani │Dudila T. Maria │arabil extravilan│ 59 │2271/1/8 │ │ 5.800,00│ 1.704,00│ 2.044,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 456│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 59 │2227/1/1/9 │ │ 2.900,00│ 837,00│ 1.004,40││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 457│Mureş│Cheţani │Lung I. Aurel │arabil extravilan│ 59 │2227/1/1/10│ │ 2.900,00│ 824,00│ 988,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 458│Mureş│Cheţani │Puiac Laurean │arabil extravilan│ 59 │2227/1/1/11│ │ 2.900,00│ 804,00│ 964,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 459│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 59 │2227/1/1/12│ │ 1.924,00│ 593,00│ 711,60││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 460│Mureş│Cheţani │Păcurar P. Maria, │arabil extravilan│ 58 │2227/1/1/1 │ │ 3.200,00│ 189,00│ 226,80││ │ │ │Păcurar P. Liviu, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Păcurar P. Pompei │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 461│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 58 │2227/3/1 │ │ 1.400,00│ 458,00│ 549,60││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 462│Mureş│Cheţani │Dan T. Vasile, │arabil extravilan│ 58 │2227/3 │ │ 2.600,00│ 1.647,00│ 1.976,40││ │ │ │Trif T. Silvia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Bujor T. Livia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Dan T. Maria │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 463│Mureş│Cheţani │Sonica T. Ileana │arabil extravilan│ 58 │2227/1/1/3 │ │ 4.000,00│ 3.543,00│ 4.251,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 464│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 58 │2256 │ │ 31.000,00│ 1.005,00│ 1.206,00││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 465│Mureş│Cheţani │Maier A. Iacob │arabil extravilan│ 30 │1992/18 │ │ 1.900,00│ 1.004,00│ 1.204,80││ │ │ │ ├─────────────────┤ ├───────────┤ ├──────────┼────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │fâneaţă │ │1993/1 │ │ 800,00│ 58,00│ 52,20││ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 466│Mureş│Cheţani │Macarie C. Maria │arabil extravilan│ 30 │1990/19 │ │ 2.700,00│ 1.014,00│ 1.216,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 467│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 30 │1992/20 │ │ 2.700,00│ 966,00│ 1.159,20││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 468│Mureş│Cheţani │Litean T. Maria │arabil extravilan│ 30 │1992/21 │ │ 8.200,00│ 3.590,00│ 4.308,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 469│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 30 │1922/22 │ │ 2.300,00│ 868,00│ 1.041,60││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 470│Mureş│Cheţani │Dendiu I. Cornelia, │arabil extravilan│ 30 │1992/23 │ │ 1.500,00│ 336,00│ 403,20││ │ │ │Rădulescu I. Maria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Muntean I. Vasile, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Muntean I. Maria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Macinica I. Ioana, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Muntean I. Cornelia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Fleseriu I. Melentina, ├─────────────────┤ ├───────────┤ ├──────────┼────────────┼─────────────┤│ │ │ │Muntean I. Iosif, │fâneaţă │ │1993/10 │ │ 500,00│ 489,00│ 440,10││ │ │ │Grosavu I. Ana │extravilan │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 471│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 30 │1992/24, │ │ 1.800,00│ 325,00│ 390,00││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │1990/12 │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) ├─────────────────┤ ├───────────┤ ├──────────┼────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │fâneaţă │ │1993/13 │ │ 500,00│ 500,00│ 450,00││ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 472│Mureş│Cheţani │Marincaş L. Victoria, │arabil extravilan│ 30 │1992/25 │ │ 1.900,00│ 681,00│ 817,20││ │ │ │Muntean L. Virgil, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Muntean L. Aurel, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Muntean L. Luctretia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Muntean L. Valeriu │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 473│Mureş│Cheţani │Dan I. Maria, │arabil extravilan│ 30 │1992/26 │ │ 8.000,00│ 2.668,00│ 3.201,60││ │ │ │Muntean I. Livia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Roman I. Lucretia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Puiac I. Maria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Muntean I. Iosif, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rusan I. Ileana, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Sabau I. Ana, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Martinica I. Silvia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Mintean I. Maria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Muntean I. Iacob │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 474│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 30 │1992/27 │ │ 8.000,00│ 1.930,00│ 2.316,00││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 475│Mureş│Cheţani │Păcurar Lucretia │arabil extravilan│ 30 │1990/28 │ │ 2.300,00│ 238,00│ 285,60││ │ │ │ ├─────────────────┤ ├───────────┤ ├──────────┼────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │fâneaţă │ │1993/28 │ │ 600,00│ 422,00│ 379,80││ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 476│Mureş│Cheţani │Păcurar Ghe. Anica │arabil extravilan│ 30 │1990/7 │ │ 2.900,00│ 212,00│ 254,40││ │ │ │ ├─────────────────┤ ├───────────┤ ├──────────┼────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │fâneaţă │ │1993/7 │ │ 900,00│ 693,00│ 623,70││ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 477│Mureş│Cheţani │Cocan I. Ioan, │arabil extravilan│ 30 │1990/8/1 │ │ 2.400,00│ 337,00│ 404,40││ │ │ │Mindrean I. Maria, ├─────────────────┤ ├───────────┤ ├──────────┼────────────┼─────────────┤│ │ │ │Păcurar I. Gligor │fâneaţă │ │1993/25 │ │ 500,00│ 363,00│ 326,70││ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 478│Mureş│Cheţani │Mihesan R. Ana, Mihesan│arabil extravilan│ 30 │1990/27 │ │ 1.500,00│ 1.398,00│ 1.677,60││ │ │ │ R. Ioan, Mihesan │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │R. Otilia, Mihesan R. ├─────────────────┤ ├───────────┤ ├──────────┼────────────┼─────────────┤│ │ │ │Vasile, Hanc R. │fâneaţă │ │1993/26 │ │ 2.400,00│ 1.206,00│ 1.085,40││ │ │ │Victotia, Boldor │extravilan │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │R. Maria │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 479│Mureş│Cheţani │Dudila T. Maria │fâneaţă │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │extravilan │ 30 │1993/29 │ │ 1.400,00│ 904,00│ 813,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 480│Mureş│Cheţani │Mihesan N. Ilie, │arabil extravilan│ 30 │1990/29 │ │ 1.400,00│ 1.396,00│ 1.675,20││ │ │ │Mihesan I. Emilia ├─────────────────┤ ├───────────┤ ├──────────┼────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │fâneaţă │ │1993/28 │ │ 2.500,00│ 193,00│ 173,70││ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 481│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 30 │1990/12 │ │ 5.800,00│ 418,00│ 501,60││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 482│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 30 │1990/13 │ │ 1.400,00│ 50,00│ 60,00││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 483│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 30 │1990/14 │ │ 2.900,00│ 36,00│ 43,20││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 484│Mureş│Cheţani │Muntean D. Maria, │arabil extravilan│ 30 │1970/1/2 │ │ 5.600,00│ 861,00│ 1.033,20││ │ │ │Hetea D. Viorica, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Gherman D. Lucretia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Mihesan D. Ioan, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Mihesan D. Vasile, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Mihesan D. Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 485│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani │drum │ │De 1973/1 │ │ 108,00│ 108,00│ 47,52│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 486│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani │drum │ │De 1973/1 │ │ 85,00│ 85,00│ 37,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 487│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani │drum │ │De 1989/1 │ │ 426,00│ 426,00│ 187,44│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 488│Mureş│Cheţani │Mihesan Maria │arabil extravilan│ 30 │1970/23 │ 671 │ 8.600,00│ 6.939,00│ 8.326,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 489│Mureş│Cheţani │Dan I. Susana │arabil extravilan│ 30 │1970/24 │ │ 2.900,00│ 1.525,00│ 1.830,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 490│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 30 │1970/25 │ │ 3.600,00│ 691,00│ 829,20││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 491│Mureş│Cheţani │Rosca I. Maria │arabil extravilan│ 30 │1970/26 │ 52401 │ 5.800,00│ 5,00│ 6,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 492│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani │drum │ │De 1971/1 │ │ 281,00│ 281,00│ 123,64│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 493│Mureş│Cheţani │Goga Augustin │arabil extravilan│ 30 │1972/1/1 │ │ 7.000,00│ 1.989,00│ 2.386,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 494│Mureş│Cheţani │Goga A. Augustin, │arabil extravilan│ 30 │1972/1 │ │ 7.000,00│ 3.584,00│ 4.300,80││ │ │ │Puiac A. Maria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Goga A. Zachei │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 495│Mureş│Cheţani │Lup I. Ana │arabil extravilan│ 30 │1972/2 │ │ 4.300,00│ 2.311,00│ 2.773,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 496│Mureş│Cheţani │Roman Marta │arabil extravilan│ 30 │1972/3 │ │ 11.500,00│ 6.491,00│ 7.789,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 497│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 30 │1973/4/1 │ │ 5.800,00│ 2.612,00│ 3.134,40││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 498│Mureş│Cheţani │Lung Ioan │arabil extravilan│ 30 │1986/5 │ │ 5.800,00│ 2.063,00│ 2.475,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 499│Mureş│Cheţani │Herman P. Lina │arabil extravilan│ 30 │1972/5 │ │ 11.600,00│ 2.598,00│ 3.117,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 500│Mureş│Cheţani │Lascau I. Ioan-Mihai, │arabil extravilan│ 30 │1988/1 │ │ 17.300,00│ 1.209,00│ 1.450,80││ │ │ │Nistor I. Augusta-Ana, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Barbulet I. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Cecilia-Elena │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 501│Mureş│Cheţani │Puiac D. Pompei │arabil extravilan│ 30 │1986/8/1 │ │ 3.400,00│ 383,00│ 459,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 502│Mureş│Cheţani │Cioca Ana │arabil extravilan│ 30 │1988/4 │ │ 5.800,00│ 779,00│ 934,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 503│Mureş│Cheţani │Moldovan Gabudean │arabil extravilan│ 30 │1988/5 │ │ 34.600,00│ 4.473,00│ 5.367,60││ │ │ │N. Ioan │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 504│Mureş│Cheţani │Ciuguzan I. Maria │arabil extravilan│ 30 │1986/1 │ │ 17.300,00│ 35,00│ 42,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 505│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani │drum │ │De 1984/1 │ │ 1.195,00│ 1.195,00│ 525,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 506│Mureş│Cheţani │Roman I. Ilie, Roman │arabil extravilan│ 30 │1980/2 │ │ 14.400,00│ 3.401,00│ 4.081,20││ │ │ │I. Teodor, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Roman I. Ioan, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Puiac I. Susana │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 507│Mureş│Cheţani │Nemes Dumitru │arabil extravilan│ 30 │1986/10 │ │ 2.900,00│ 1.247,00│ 1.496,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 508│Mureş│Cheţani │Pantea A. Ana │arabil extravilan│ 30 │1983/1/3 │ │ 2.900,00│ 1.316,00│ 1.579,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 509│Mureş│Cheţani │Bian Tanasie │arabil extravilan│ 30 │1978/4/2 │ │ 2.900,00│ 1.374,00│ 1.648,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 510│Mureş│Cheţani │Aldea Alexandru │arabil extravilan│ 30 │1986/29 │ │ 2.900,00│ 1.428,00│ 1.713,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 511│Mureş│Cheţani │Bujor Victoria │arabil extravilan│ 30 │1978/4 │ │ 15.800,00│ 10.271,00│ 12.325,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 512│Mureş│Cheţani │Macarie C. Ana │arabil extravilan│ 30 │1972/13 │ │ 15.800,00│ 15.530,00│ 18.636,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 513│Mureş│Cheţani │Deac Liviu │arabil extravilan│ 30 │1976/1 │ │ 17.300,00│ 11.687,00│ 14.024,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 514│Mureş│Cheţani │Oprinca Pavel │arabil extravilan│ 30 │1974/5 │ │ 5.800,00│ 2.347,00│ 2.816,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 515│Mureş│Cheţani │Jakab Hajnal │arabil extravilan│ 30 │1974/3 │ 98 │ 45.500,00│ 11.202,00│ 13.442,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 516│Mureş│Cheţani │Sipos Zoltan │arabil extravilan│ 30 │1974/2 │ │ 32.000,00│ 2.524,00│ 3.028,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 517│Mureş│Cheţani │Dee Lascau Iuliu │arabil extravilan│ 30 │1974/1 │ 747 │ 17.078,00│ 2.257,00│ 2.708,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 518│Mureş│Cheţani │Dan Susana, Dan Nicolae│arabil extravilan│ 30 │1970/37/2 │ │ 13.100,00│ 1.820,00│ 2.184,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 519│Mureş│Cheţani │Dan V. Vasile Liviu, │arabil extravilan│ 30 │1970/38 │ │ 11.600,00│ 5.871,00│ 7.045,20││ │ │ │Dan V. Maria │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 520│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 30 │1970/6 │ │ 5.800,00│ 72,00│ 86,40││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 521│Mureş│Cheţani │Ciuguzan I. Maria │arabil extravilan│ 30 │1970/7 │ 966 │ 11.500,00│ 234,00│ 280,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 522│Mureş│Cheţani │Mocan Vasile │arabil extravilan│ 30 │1970/8 │ │ 5.800,00│ 205,00│ 246,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 523│Mureş│Cheţani │Dan Saveta │arabil extravilan│ 30 │1970/9 │ │ 4.300,00│ 218,00│ 261,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 524│Mureş│Cheţani │Mihesan D. Nicolae │arabil extravilan│ 30 │1970/10 │ │ 7.000,00│ 527,00│ 632,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 525│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 30 │1970/11 │ │10.600,00 │ 1.371,00│ 1.645,20││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 526│Mureş│Cheţani │Salcudean E. Aurel │arabil extravilan│ 30 │1970/12 │ 397 │ 10.600,00│ 2.430,00│ 2.916,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 527│Mureş│Cheţani │Lung C. Ana, Hirean │arabil extravilan│ 30 │1970/13 │ │ 14.200,00│ 7.017,00│ 8.420,40││ │ │ │C. Cornelia, Riurean │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │C. Maria │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 528│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani - la │arabil extravilan│ 30 │1970/14 │ │ 17.400,00│ 12.000,00│ 14.400,00││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 529│Mureş│Cheţani │Oprinca G. Gligor, │arabil extravilan│ 30 │1970/15 │ │ 5.800,00│ 1.693,00│ 2.031,60││ │ │ │Puiac G. Victoria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Capusan G. Ana, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Oprinca G. Vasile, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Oprinca G. Gheorghe, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Dan G. Lucretia │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 530│Mureş│Cheţani │Veres Zoltan, │arabil extravilan│ 30 │1970/16 │ │ 11.800,00│ 2.236,00│ 2.683,20││ │ │ │Herman Z. Ildico │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 531│Mureş│Cheţani │Varga St. Irimie │arabil extravilan│ 30 │1970/17 │ │ 12.000,00│ 1.203,00│ 1.443,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 532│Mureş│Cheţani │Dancea Eugenia, │arabil extravilan│ 30 │1970/18 │ │ 7.500,00│ 406,00│ 487,20││ │ │ │Zabolodnic Victoria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Blanar I. Sofia │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 533│Mureş│Cheţani │Mihesan Ioan │arabil extravilan│ 30 │1970/19 │ │ 7.200,00│ 228,00│ 273,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 534│Mureş│Cheţani │Salcudean E. Aurel │arabil extravilan│ 30 │1970/20 │ │ 5.200,00│ 108,00│ 129,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 535│Mureş│Cheţani │Vasing I. Aurelia, │arabil extravilan│ 29 │1951/4 │ │ 11.600,00│ 3.357,00│ 4.028,40││ │ │ │Ciolomic Ioan, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Tulbure I. Maria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Mihasan I. Ioan, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Deac I. Ana, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rosca I. Maria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Mihasa I. Iuliu │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 536│Mureş│Cheţani │Nemet Catalina │arabil extravilan│ 29 │1951/5, │ │ 9.800,00│ 4.114,00│ 4.936,80││ │ │ │ │ │ │1953/4, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │1955/13 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 537│Mureş│Cheţani │Fodor Ecaterina │arabil extravilan│ 29 │1951/5/1, │ │ 8.100,00│ 4.625,00│ 5.550,00││ │ │ │ │ │ │1953/4/1, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │1955/13/1 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 538│Mureş│Cheţani │Rotar Aurel │arabil extravilan│ 29 │ │ 50514 │ 17.200,00│ 9.588,00│ 11.505,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 539│Mureş│Cheţani │Comuna Cheţani │canal │ │CCN 1950 │ │ 2.843,00│ 2.843,00│ 1.876,38│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 540│Mureş│Cheţani │Horvath Ioan │arabil extravilan│ 29 │1949/1 │ │ 7.700,00│ 3.768,00│ 4.521,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 541│Mureş│Cheţani │Dozsa Alexandru, │arabil extravilan│ 29 │1949/2 │ │ 20.200,00│ 8.326,00│ 9.991,20││ │ │ │Dozsa Arpad, Szakacs │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Eva, Kaszoni Emma │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 542│Mureş│Cheţani │Găinaru Aurelia, │arabil extravilan│ 29 │1949/4 │ │ 13.400,00│ 842,00│ 1.010,40││ │ │ │Şerban Aurel, Şerban │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Atanasie │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 543│Mureş│Cheţani │Căpuşan Ana, Puiac │arabil extravilan│ 29 │1949/2 │ │ 5.500,00│ 8,00│ 9,60││ │ │ │Victoria, Oprinca │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Gligor, Oprinca Ana, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Oprinca Vasile, Dan │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Lucreţia, Oprincă │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 544│Mureş│Cucerdea │Comuna Cucerdea │arabil extravilan│ 4/1 │78/2/1 │ │ 21.100,00│ 6.065,00│ 6.368,25│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 545│Mureş│Cucerdea │Molnar Szuzsana │arabil extravilan│ 4/1 │78/2/2 │ 50009 │ 17.000,00│ 3.267,00│ 3.430,35│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 546│Mureş│Cucerdea │Comuna Cucerdea │pădure extravilan│ 4/1 │78/6 │ │ 7.500,00│ 2.783,00│ 3.757,05│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 547│Mureş│Cucerdea │Comuna Cucerdea │fâneaţă │ 4 │61/1 │ │ 1.564,00│ 221,00│ 165,75││ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 548│Mureş│Cucerdea │Comuna Cucerdea │drum │ │De 2853/1 │ │ 68,00│ 68,00│ 26,18│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 549│Mureş│Cucerdea │Vitan Ioan │arabil extravilan│ 4 │73/1/1 │ │ 9.800,00│ 222,00│ 233,10│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 550│Mureş│Cucerdea │Cioara Petru, Cioară │arabil extravilan│ 4 │73/1/2- │ │ 10.000,00│ 1.489,00│ 1.563,45││ │ │ │Niche │ │ │65/1/1 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 551│Mureş│Cucerdea │Teanc Augustin │arabil extravilan│ 4 │73/1/3 │ │ 4.900,00│ 667,00│ 700,35│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 552│Mureş│Cucerdea │Gligoraş Valer │arabil extravilan│ 4 │73/1/4 │ │ 8.600,00│ 1.217,00│ 1.277,85│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 553│Mureş│Cucerdea │Cioara Viorel │arabil extravilan│ 4 │73/1/5/3 │ │ 700,00│ 108,00│ 113,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 554│Mureş│Cucerdea │Tămaş Emil, Tămaş │arabil extravilan│ 4 │73/1/5/1 │ │ 4.300,00│ 686,00│ 720,30││ │ │ │Andronic, Oltean │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Sanfora, Tămas Aron, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Tămaş Anica, Tămaş │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Victoria │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 555│Mureş│Cucerdea │Costea Gheorghe │arabil extravilan│ 4 │73/1/6 │ │ 4.500,00│ 937,00│ 983,85│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 556│Mureş│Cucerdea │Rusu Maria │arabil extravilan│ 4 │73/1/7 │ │ 3.500,00│ 941,00│ 988,05│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 557│Mureş│Cucerdea │Comuna Cucerdea │arabil extravilan│ 4 │73/1/7/1 │ │ 6.017,00│ 2.080,00│ 2.184,00││ │ │ │(rezervă) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 558│Mureş│Cucerdea │Comuna Cucerdea │drum │ │De65/2 │ │ 106,00│ 106,00│ 40,81│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 559│Mureş│Cuci │Smitdh F. Vera-Eva-Zita│păşune extravilan│ 45 │606/5 │ │ 60.359,00│ 10.448,00│ 9.403,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 560│Mureş│Cuci │Comuna Cuci │drum │ │686/1/1 │ │ 315,00│ 315,00│ 138,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 561│Mureş│Cuci │Iurtchar G. Anica, │păşune extravilan│ 45 │606/3 │ │ 5.200,00│ 1.545,00│ 1.390,50││ │ │ │Sava Gh. Maria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Bleoca Gh. Aurelia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Ilea Gh. Silvia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Tamas Gh. Cornelia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Pex Victoria │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 562│Mureş│Cuci │Capusan P. Aurel │păşune extravilan│ 45 │606/2 │ │ 8.200,00│ 2.401,00│ 2.160,90│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 563│Mureş│Cuci │Alexa F. Victor-Iulian │păşune extravilan│ 45 │606/1 │ │ 4.300,00│ 1.285,00│ 1.156,50│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 564│Mureş│Cuci │Sinteregan A. Maria │păşune extravilan│ 45 │606/1 │ │ 13.100,00│ 4.120,00│ 3.708,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 565│Mureş│Cuci │Ilea P. Cornelia, │arabil extravilan│ 45 │616/47 │ │ 2.900,00│ 1.065,00│ 1.278,00││ │ │ │Geta L. Gheorgheta, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Radu L. Viorica, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Ilea L. Elvira, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Ilea L. Tiberiu, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Ilea T. Iamina │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 566│Mureş│Cuci │Călugăr V. Toader │arabil extravilan│ 45 │616/46 │ │ 1.900,00│ 713,00│ 855,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 567│Mureş│Cuci │Marian V. Vasile, │arabil extravilan│ 45 │616/45 │ │ 1.900,00│ 735,00│ 882,00││ │ │ │Călugăr V. Maria │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 568│Mureş│Cuci │Alexe Gh. Vasile, │arabil extravilan│ 45 │616/44 │ │ 1.900,00│ 775,00│ 930,00││ │ │ │Cocolas Gh. Maria │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 569│Mureş│Cuci │Petarlacean F. Ioan, │arabil extravilan│ 45 │616/43 │ │ 6.000,00│ 2.736,00│ 3.283,20││ │ │ │Petarlacean F. Filon, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Petarlacean F. Vasile, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Petarlacean F. Maria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Petarlacean F. Liciniu,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Pop Cecilia │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 570│Mureş│Cuci │Suteu A. Silvia, │arabil extravilan│ 45 │616/43 │ │ 5.800,00│ 2.787,00│ 3.344,40││ │ │ │Deac Gh. Norica, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Suteu Gh. Vasile, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Suteu Gh. Gheorghe, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Ogrean Gh. Angela, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Nimos Gh. Daniela, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Pleşcan Gh. Felicia │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 571│Mureş│Cuci │Ignat T. Ioan │arabil extravilan│ 45 │616/40 │ │ 2.900,00│ 1.276,00│ 1.531,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 572│Mureş│Cuci │Ignat V. Ilarie, Ignat │arabil extravilan│ 45 │616/39 │ │ 5.800,00│ 2.344,00│ 2.812,80││ │ │ │V. Ioan, David V. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Maria, Gyalai V. Ana │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 573│Mureş│Cuci │Capusan P. Aurel │arabil extravilan│ 45 │616/38/2 │ │ 3.400,00│ 1.249,00│ 1.498,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 574│Mureş│Cuci │Parlea T. Ioan │arabil extravilan│ 45 │616/38 │ │ 5.800,00│ 1.858,00│ 2.229,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 575│Mureş│Cuci │Alexe C. Romulus │arabil extravilan│ 45 │616/37 │ │ 2.500,00│ 705,00│ 846,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 576│Mureş│Cuci │Tilea V. Ioan, Ilea V. │arabil extravilan│ 45 │616/36 │ │ 5.800,00│ 1.474,00│ 1.768,80││ │ │ │Dorina, Puia V. Maria │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 577│Mureş│Cuci │Alexa F. Victor-Iulian │arabil extravilan│ 45 │616/35 │ │ 4.200,00│ 961,00│ 1.153,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 578│Mureş│Cuci │Alexe V. Chirion │arabil extravilan│ 45 │616/34 │ │ 8.400,00│ 1.725,00│ 2.070,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 579│Mureş│Cuci │Alexa T. Maria, Tilea │arabil extravilan│ 45 │616/33 │ │ 2.900,00│ 548,00│ 657,60││ │ │ │T. Ioan, Pascu T. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Silvia, Tilea T. Toader│ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 580│Mureş│Cuci │Botezan Gh. Vasile │arabil extravilan│ 45 │616/32 │ │ 11.600,00│ 1.962,00│ 2.354,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 581│Mureş│Cuci │Marian E. Anica, Marian│arabil extravilan│ 45 │616/31 │ │ 2.900,00│ 429,00│ 514,80││ │ │ │V. Vasile, Marian │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │V. Aurel, Ignat V. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Maria │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 582│Mureş│Cuci │Tilea V. Cornelia, │arabil extravilan│ 45 │616/30 │ │ 11.600,00│ 1.547,00│ 1.856,40││ │ │ │Tilea I. Ioan, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Tilea I. Miluc │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 583│Mureş│Cuci │Sintereian A. Maria │arabil extravilan│ 45 │616/29/2 │ │ 5.800,00│ 713,00│ 855,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 584│Mureş│Cuci │Schlesinger R. Cornelia│arabil extravilan│ 45 │616/29/1 │ │ 5.800,00│ 685,00│ 822,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 585│Mureş│Cuci │Botezan A. Adrian, │arabil extravilan│ 45 │616/28 │ │ 11.600,00│ 1.328,00│ 1.593,60││ │ │ │Parvulescu A. Aurelia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Danciu A. Emilia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rotaru A. Eugenia │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 586│Mureş│Cuci │Botezan I. Ilarie │arabil extravilan│ 45 │616/27 │ │ 11.600,00│ 1.291,00│ 1.549,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 587│Mureş│Cuci │Marian V. Vasile, │arabil extravilan│ 45 │616/26/1 │ │ 5.700,00│ 621,00│ 745,20││ │ │ │Călugăr V. Maria │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 588│Mureş│Cuci │Călugăr V. Toader │arabil extravilan│ 45 │616/26 │ │ 1.500,00│ 162,00│ 194,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 589│Mureş│Cuci │Marian V. Vasile │arabil extravilan│ 45 │616/25 │ │ 7.300,00│ 783,00│ 939,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 590│Mureş│Cuci │Moldovan I. Virgil, │arabil extravilan│ 45 │616/24 │ │ 5.800,00│ 616,00│ 739,20││ │ │ │Moldovan A. Mirela, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rusu A. Simona, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Turc I. Eugenia │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 591│Mureş│Cuci │Silaghi V. Maria, │arabil extravilan│ 45 │616/22 │ │ 11.600,00│ 1.220,00│ 1.464,00││ │ │ │Moldovan V. Vasile, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Dinca V. Olivia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Merdarii V. Victoria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Moldovan V. Lucretia │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 592│Mureş│Cuci │Tilea Gh. Gheorghe │arabil extravilan│ 45 │616/22 │ │ 8.600,00│ 900,00│ 1.080,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 593│Mureş│Cuci │Moldovan G. Natalia, │arabil extravilan│ 45 │616/1/21, │ │ 8.700,00│ 902,00│ 1.082,40││ │ │ │Botezan G. Aurel, │ │ │618/24 │ │ │ │ ││ │ │ │Botezan G. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 594│Mureş│Cuci │Botezan A. Aurel, │arabil extravilan│ 45 │616/1/20, │ │ 4.300,00│ 442,00│ 530,40││ │ │ │Botezan G. Ghifta, │ │ │618/23 │ │ │ │ ││ │ │ │Roznovati A. Aurelia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Darovischi A. Cornelia,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Petarlecean A. Maria │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 595│Mureş│Cuci │Petarlacean F. Filon, │arabil extravilan│ 45 │616/1/19, │ │ 11.600,00│ 1.182,00│ 1.418,40││ │ │ │Petarlacean F. Ioan, │ │ │618/22 │ │ │ │ ││ │ │ │Petarlacean F. Vasile, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Petarlacean F. Maria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Petarlacean F. Luciniu,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Pop F. Cecilia │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 596│Mureş│Cuci │Bunea I. Nichie │arabil extravilan│ 45 │616/8 │ │ 11.500,00│ 1.153,00│ 1.383,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 597│Mureş│Cuci │Dudila I. Anica │arabil extravilan│ 45 │616/1/17, │ │ 10.000,00│ 988,00│ 1.185,60││ │ │ │ │ │ │618/19 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 598│Mureş│Cuci │Sos Gh. Gheorghe, │arabil extravilan│ 45 │616/1/16, │ │ 12.000,00│ 1.171,00│ 1.405,20││ │ │ │Sos Gh. Ioan, Sos │ │ │618/19 │ │ │ │ ││ │ │ │Gh. Aurel, Sos │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Gh. Vasile │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 599│Mureş│Cuci │Tilea T. Toader, │arabil extravilan│ 45 │616/15 │ │ 8.500,00│ 826,00│ 991,20││ │ │ │Alexa T. Maria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Tilea T. Ioan, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Pascu T. Silvia │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 600│Mureş│Cuci │Ignat I. Ioan, │arabil extravilan│ 45 │616/1/14, │ │ 11.500,00│ 1.120,00│ 1.344,00││ │ │ │Grama I. Silvia, │ │ │618/17 │ │ │ │ ││ │ │ │Botezan I. Lucretia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Ignat I. Vasile, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Ignat I. Gheorghe, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Ignat I. Filon │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 601│Mureş│Cuci │Moldovan I. Laureni │arabil extravilan│ 45 │616/1/13, │ │ 11.600,00│ 1.133,00│ 1.359,60││ │ │ │ │ │ │618/18 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 602│Mureş│Cuci │Botezan V. Vasile, │arabil extravilan│ 45 │616/1/12, │ │ 11.600,00│ 1.139,00│ 1.366,80││ │ │ │Laszlo V. Maria, │ │ │618/15 │ │ │ │ ││ │ │ │Galu V. Rodica │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 603│Mureş│Cuci │Ilea P. Cornelia, │arabil extravilan│ 45 │616/1/11, │ │ 11.600,00│ 1.174,00│ 1.408,80││ │ │ │Geta L. Gheorgheta, │ │ │618/14 │ │ │ │ ││ │ │ │Radu L. Viorica, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Ilea L. Elvira, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Ilea L. Tiberiu, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Ilea T. Iamina │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 604│Mureş│Cuci │Schlesinger R. Cornelia│arabil extravilan│ 45 │616/10 │ │ 5.800,00│ 600,00│ 720,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 605│Mureş│Cuci │Botezan G. Liviu, │arabil extravilan│ 45 │616/1/10, │ │ 7.100,00│ 740,00│ 888,00││ │ │ │Botezan G. Aurel, │ │ │618/13 │ │ │ │ ││ │ │ │Botezan G. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 606│Mureş│Cuci │Ignat I. Ioan, │arabil extravilan│ 45 │616/1/7, │ │ 3.000,00│ 315,00│ 378,00││ │ │ │Grama I. Silvia, │ │ │618/11 │ │ │ │ ││ │ │ │Botezan I. Lucretia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Valdman I. Maria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Ignat I. Vasile, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Ignat I. Gheorghe, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Ignat I. Filon │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 607│Mureş│Cuci │Parlea T. Ioan, │arabil extravilan│ 45 │616/1/8, │ │ 17.200,00│ 1.835,00│ 2.202,00││ │ │ │Parlea T. Gheorghe, │ │ │618/11 │ │ │ │ ││ │ │ │Parlea T. Elena, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Parlea T. Stela │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 608│Mureş│Cuci │Parlea T. Ioan │arabil extravilan│ 45 │616/1/7, │ │ 17.000,00│ 1.882,00│ 2.258,40││ │ │ │ │ │ │618/10 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 609│Mureş│Cuci │Ignat V. Ilarie, │arabil extravilan│ 45 │618/9, │ │ 17.400,00│ 1.998,00│ 2.397,60││ │ │ │Ignat V. Ioan, David │ │ │616/1/6 │ │ │ │ ││ │ │ │V. Maria, Gyalai V. Ana│ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 610│Mureş│Cuci │Ignat I. Ioan │arabil extravilan│ 45 │616/1/5, │ │ 8.700,00│ 1.022,00│ 1.226,40││ │ │ │ │ │ │618/8 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 611│Mureş│Cuci │Stoica I. Ioan │arabil extravilan│ 45 │616/1/4, │ │ 33.300,00│ 4.062,00│ 4.874,40││ │ │ │ │ │ │618/7 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 612│Mureş│Cuci │Tilea I. Gheorghe │arabil extravilan│ 45 │618/6 │ │ 17.400,00│ 2.242,00│ 2.690,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 613│Mureş│Cuci │Cipian V. Aurel, Marian│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │V. Maria, Dumja V. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Emilia, Şerban V. Elena│ │ 45 │616/1/2, │ │ │ │ ││ │ │ │Cipaian V. Gheorghe │arabil extravilan│ │618/5 │ │ 23.200,00│ 2.221,00│ 2.665,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 614│Mureş│Cuci │Suteu A. Silvia, Deac │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Gh. Norica, Suteu Gh. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Vasile, Suteu Gh. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Gheorghe, Ogrean Gh. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Angela, Nimos Gh. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Daniela, Pleşcan │ │ │616/1/1, │ │ │ │ ││ │ │ │Gh. Felicia │arabil extravilan│ 45 │618/4 │ │ 39.400,00│ 3.347,00│ 4.016,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 615│Mureş│Cuci │Schlesinger R. Cornelia│arabil extravilan│ 45 │618/3 │ │ 10.700,00│ 924,00│ 1.108,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 616│Mureş│Cuci │Lalut Aurelia │arabil extravilan│ 45 │618/3 │ │ 900,00│ 294,00│ 352,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 617│Mureş│Cuci │Marian I. Emil, Marian │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │I. Tanase, Marian I. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Terfin, Ocnean I. Maria│arabil extravilan│ 45 │618/2/c │ │ 15.500,00│ 928,00│ 1.113,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 618│Mureş│Cuci │Marian I. Ioan │arabil extravilan│ 45 │618/2/b │ │ 13.600,00│ 1.483,00│ 1.779,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 619│Mureş│Cuci │Marian T. Toader │arabil extravilan│ 45 │618/2/a │ │ 14.700,00│ 1.745,00│ 2.094,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 620│Mureş│Cuci │Botezan G. Ghifta, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Petarlacean A. Maria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Roznovati A. Aurelia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Darovschi A. Cornelia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Botezan A. Aurel │arabil extravilan│ 45 │618/1 │ │ 2.400,00│ 911,00│ 1.093,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 621│Mureş│Cuci │Comuna Cuci │drum │ │619 │ │ 66,00│ 66,00│ 29,04│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 622│Mureş│Cuci │Comuna Cuci │drum │ │619 │ │ 290,00│ 290,00│ 127,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 623│Mureş│Cuci │Marian I. Tanase, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Marian I. Tarfin, │curţi construcţii│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Ocnean I. Maria │intravilan │ 94 │264/2/C │ │ 4.300,00│ 1.345,00│ 7.343,70│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 624│Mureş│Cuci │Marian I. Ioan, Marian │intravilan arabil│ │ │ │ 3.800,00│ 1.283,00│ 7.005,18││ │ │ │Aurel ├─────────────────┤ │ │ ├──────────┼────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │construcţie │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │C1 (magazie │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │cereale) = 169 mp│ 45 │264/2/B │ │ │ 169,00│ 32.955,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 625│Mureş│Cuci │Marian I. Toader │intravilan arabil│ 45 │264/2/A │ │ 4.100,00│ 1.430,00│ 7.807,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 626│Mureş│Cuci │Botezan A. Aurel, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Botezan G. Ghifta, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Roznovati A. Aurelia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Darovischi A. Cornelia,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Petarlecean A. Maria │intravilan arabil│ 45 │264/1 │ │ 1.800,00│ 607,00│ 3.314,22│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 627│Mureş│Cuci │Racasan I. Nicolae, │arabil extravilan│ 46 │263/1 │ │ 5.800,00│ 749,00│ 898,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 628│Mureş│Cuci │Botezan A. Aurel, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Botezan G. Ghifta, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Roznovati A. Aurelia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Darovischi A. Cornelia,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Petarlecean A. Maria │intravilan arabil│ 94 │64, 64/1 │ │ 3.100,00│ 31,00│ 37,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 629│Mureş│Cuci │Bogdan I. Ana │arabil extravilan│ 46 │623/1/2 │ │ 4.400,00│ 534,00│ 640,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 630│Mureş│Cuci │Schlesinger R. Cornelia│arabil extravilan│ 46 │623/1/4 │ │ 36.100,00│ 9.750,00│ 11.700,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 631│Mureş│Cuci │Parohia Ortodoxă Orosia│arabil extravilan│ 46 │623/1/4 │ │ 50.000,00│ 11.162,00│ 13.394,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 632│Mureş│Cuci │Botezan Gh. Vasile │arabil extravilan│ 46 │623/1/5 │ │ 14.100,00│ 2.985,00│ 3.582,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 633│Mureş│Cuci │Botezan I. Ilarie │arabil extravilan│ 46 │623/1 │ │ 14.500,00│ 3.018,00│ 3.621,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 634│Mureş│Cuci │Comuna Cuci │drum │ │631 │ │ 388,00│ 388,00│ 170,72│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 635│Mureş│Cuci │Alexa I. Maria │arabil extravilan│ 44 │646/2 │ │ 63.800,00│ 10.698,00│ 12.837,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 636│Mureş│Cuci │Tilea I. Gheorghe │arabil extravilan│ 48 │646/3 │ │ 17.400,00│ 2.471,00│ 2.965,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 637│Mureş│Cuci │Tilea V. Ioan, Ilea V. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Dorina, Puia V. Maria │arabil extravilan│ 48 │646/4 │ │ 13.100,00│ 1.766,00│ 2.119,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 638│Mureş│Cuci │Ilea T. Gligor │arabil extravilan│ 48 │646/5 │ │ 4.300,00│ 577,00│ 692,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 639│Mureş│Cuci │Tilea V. Cornelia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Tilea I. Ioan, Tilea I.│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Miluc │arabil extravilan│ 48 │646/6 │ │ 14.700,00│ 1.965,00│ 2.358,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 640│Mureş│Cuci │Ignat V. Ioan │arabil extravilan│ 48 │646/6/1 │ │ 2.700,00│ 360,00│ 432,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 641│Mureş│Cuci │Tilea I. Aurel │arabil extravilan│ 48 │646/7 │ │ 17.400,00│ 2.330,00│ 2.796,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 642│Mureş│Cuci │Petarlacean F. Ioan, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Petarlacean F. Filon, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Petarlacean F. Vasile, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Petarlacean F. Maria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Pop F. Cecilia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Petarlacean F. Liciniu │arabil extravilan│ 48 │646/8 │ │ 11.600,00│ 1.581,00│ 1.897,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 643│Mureş│Cuci │Alexa F. Victor-Iulian │arabil extravilan│ 48 │646/9 │ │ 11.600,00│ 1.619,00│ 1.942,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 644│Mureş│Cuci │Botezan I. Ioan │arabil extravilan│ 48 │646/10 │ │ 35.800,00│ 5.869,00│ 7.042,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 645│Mureş│Cuci │Botezan G. Gligor, Orbu│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │G. Cornelia, Lica G. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Elvira, Sos G. Maria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Morar C. Stelian, Morar│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │C. Cătălin │rabil extravilan │ 48 │646/18 │ │ 19.400,00│ 1.252,00│ 1.502,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 646│Mureş│Cuci │Botezan G. Ioan │arabil extravilan│ 48 │646/19 │ │ 25.400,00│ 122,00│ 146,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 647│Mureş│Cuci │Comuna Cuci │ drum │ │651 │ │ 857,00│ 857,00│ 377,08│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 648│Mureş│Cuci │Tilea Aurel │arabil extravilan│ 50 │660/1 │ │ 12.600,00│ 115,00│ 138,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 649│Mureş│Cuci │Harastasan A. Ana │arabil extravilan│ 50 │660/1/1 │ │ 1.000,00│ 44,00│ 52,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 650│Mureş│Cuci │Ignat V. Ioan │arabil extravilan│ 50 │658/1 │ │ 1.400,00│ 86,00│ 103,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 651│Mureş│Cuci │Botezan I. Ioan │arabil extravilan│ 50 │658/2 │ │ 1.400,00│ 127,00│ 152,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 652│Mureş│Cuci │Botezan G. Ioan │arabil extravilan│ 50 │658/3 │ │ 1.800,00│ 258,00│ 309,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 653│Mureş│Cuci │Stoica I. Liviu │arabil extravilan│ 50 │658/4 │ │ 2.900,00│ 728,00│ 873,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 654│Mureş│Cuci │Moldovan I. Laurean │arabil extravilan│ 50 │658/5 │ │ 2.900,00│ 1.262,00│ 1.514,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 655│Mureş│Cuci │Botezan I. Ilarie │arabil extravilan│ 50 │658/6 │ │ 5.800,00│ 4.537,00│ 5.444,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 656│Mureş│Cuci │Botorea Elena │arabil extravilan│ 50 │655/11 │ │ 5.000,00│ 1.328,00│ 1.593,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 657│Mureş│Cuci │Moldovan V. Maria │arabil extravilan│ 51 │679/1 │ │ 9.600,00│ 1.709,00│ 2.050,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 658│Mureş│Cuci │Comuna Cuci │drum │ │683/2 │ │ 210,00│ 210,00│ 92,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 659│Mureş│Cuci │Marian Aurel │arabil extravilan│ 49 │655/2 │ │ 5.800,00│ 341,00│ 409,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 660│Mureş│Cuci │Nagy I. Martin, Nagy M.│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Iosif, Nagy M. Ana, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Nagy M. Martin │arabil extravilan│ 52 │683/1 │ │ 3.000,00│ 357,00│ 428,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 661│Mureş│Cuci │Hegy A. Alexandru │arabil extravilan│ 52 │683/2 │ │ 11.500,00│ 561,00│ 673,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 662│Mureş│Cuci │Kocsis N. Nicolae, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Kocsis N. Mihai, Kocsis│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │N. Iosif, Kocsis I. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Tihamer, Kocsis I. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Iosif, Şepşi M. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Catalina, Kocsis N. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Alexandru, Bogai St. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Atilla, Bogai St. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Catalina, Otvos St. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Marta │arabil extravilan│ 52 │683/3 │ │ 11.600,00│ 362,00│ 434,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 663│Mureş│Cuci │Vari M. Roza │arabil extravilan│ 52 │683/4 │ │ 11.500,00│ 333,00│ 399,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 664│Mureş│Cuci │Nemet I. Vasile, Şomodi│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │I. Nicolae, Şomodi I. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Vasile, Torok M. Ana, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Puşcaş I. Eniko, Şepşi │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │I. Maria │arabil extravilan│ 52 │683/5 │ │ 5.800,00│ 159,00│ 190,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 665│Mureş│Cuci │Şomodi A. Margareta │arabil extravilan│ 52 │683/6 │ │ 11.600,00│ 250,00│ 300,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 666│Mureş│Cuci │Şomodi I. Elisabeta, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Şomodi I. Vasilr, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Şomodi I. Nicolae │arabil extravilan│ 52 │683/7 │ │ 8.600,00│ 136,00│ 163,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 667│Mureş│Cuci │Botezan Gh. Gheorghe, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Botezan Gh. Beneamin, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Botezan Maria, Babeş │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Gh. Olivia, Dascălu Gh.│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Letiţia │arabil extravilan│ 52 │683/8 │ │ 11.600,00│ 191,00│ 229,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 668│Mureş│Cuci │Kis I. Giza │arabil extravilan│ 52 │683/9 │ 123/1 │ 63.600,00│ 7.992,00│ 9.590,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 669│Mureş│Cuci │Kis I. Giza │arabil extravilan│ 52 │683/9 │ 123/2 │ 20.000,00│ 12.998,00│ 15.597,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 670│Mureş│Cuci │Nagy I. Vasile, Deszi │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │I. Clara, Laszlo I. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Iosif, Bogătean I. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Elvira, Laszlo I. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Francisc │arabil extravilan│ 52 │683/10 │ │ 14.500,00│ 6.293,00│ 7.551,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 671│Mureş│Cuci │Kiss I. Marton, Kiss I.│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Francisc, Kiss I. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Adalbert, Butilcă I. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Paraschiva │arabil extravilan│ 52 │683/11 │ │ 17.600,00│ 4.355,00│ 5.226,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 672│Mureş│Cuci │Deszi I. Klara, Deszi │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │I. Iosif │arabil extravilan│ 52 │683/12 │ │ 8.600,00│ 787,00│ 944,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 673│Mureş│Cuci │Dudaş I. Ana │arabil extravilan│ 52 │683/13 │ │ 8.600,00│ 255,00│ 306,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 674│Mureş│Cuci │Szabo I. Ana, Szabo G. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Geza, Szabo G. Erno, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Dudas B. Anna │arabil extravilan│ 52 │683/14 │ │ 19.400,00│ 434,00│ 520,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 675│Mureş│Cuci │Szabo C. Gavrilă │arabil extravilan│ 52 │683/15 │ │ 16.900,00│ 307,00│ 368,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 676│Mureş│Cuci │Vigh A. Clara, Demeter │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │A. Vilma, Sabău A. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Ileana │arabil extravilan│ 52 │683/16 │ │ 4.300,00│ 69,00│ 82,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 677│Mureş│Cuci │Demeter I. Catalina, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Gurza I. Vasile │arabil extravilan│ 52 │683/17 │ │ 5.800,00│ 86,00│ 103,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 678│Mureş│Cuci │Demeter S. Ianos, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Berei I. Iuliana │arabil extravilan│ 52 │683/18 │ │ 11.600,00│ 153,00│ 183,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 679│Mureş│Cuci │Varga I. Ileana, Varga │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │I. Aurelia, Varga M. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Martin, Varga M. Vasile│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Varga M. Mihail, Laszlo│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │M. Ileana │arabil extravilan│ 52 │683/19 │ │ 23.200,00│ 236,00│ 283,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 680│Mureş│Cuci │Szabo Gh. Ana, Cismaru │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Gh. Victoria │arabil extravilan│ 52 │683/20 │ │ 29.000,00│ 274,00│ 328,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 681│Mureş│Cuci │Bogătean I. Elvira, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Laszlo I. Francisc, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Laszlo I. Iosif │arabil extravilan│ 52 │683/21 │ │ 11.600,00│ 111,00│ 133,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 682│Mureş│Cuci │Szabo A. Rozalia, Szabo│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │A. Iuliu, Szabo B. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Maria, Szabo B. Gizela │arabil extravilan│ 52 │683/22 │ │ 24.700,00│ 1.508,00│ 1.809,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 683│Mureş│Cuci │Alexă F. Victor-Iulian │arabil extravilan│ 56 │692/1 │ │ 39.500,00│ 2.070,00│ 2.484,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 684│Mureş│Cuci │Parohia Ortodoxă Cuci │arabil extravilan│ 55 │690/29 │ │ 40.000,00│ 2.925,00│ 3.510,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 685│Mureş│Cuci │Moşneag A. Olivia │arabil extravilan│ 55 │690/28 │ │ 11.600,00│ 1.487,00│ 1.784,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 686│Mureş│Cuci │Rezervă │arabil extravilan│ 55 │690/27 │ │ 2.900,00│ 381,00│ 457,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 687│Mureş│Cuci │Somodi A. Margareta │arabil extravilan│ 55 │690/26 │ │ 1.100,00│ 145,00│ 174,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 688│Mureş│Cuci │Fodor I. Maria, Fodor │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │F. Andrei, Fulop F. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Irina, Fodor F. Vasile,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Uyvari F. Gizela │arabil extravilan│ 55 │690/25 │ │ 3.500,00│ 466,00│ 559,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 689│Mureş│Cuci │Szanto I. Irina, Szanto│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │I. Iosif, Szanto I. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Vasile │arabil extravilan│ 55 │690/24 │ │ 3.100,00│ 417,00│ 500,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 690│Mureş│Cuci │Moldovan I. Ana │arabil extravilan│ 55 │690/23 │ │ 23.600,00│ 3.253,00│ 3.903,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 691│Mureş│Cuci │Trombitas M. Gizella │arabil extravilan│ 55 │690/22 │ │ 8.700,00│ 1.185,00│ 1.422,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 692│Mureş│Cuci │Toth G. Roza, Duca I. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Ana, Piros I. Viorica, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Negrea I. Gizi, Crieţ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │I. Elisabeta │arabil extravilan│ 55 │690/21 │ │ 5.600,00│ 760,00│ 912,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 693│Mureş│Cuci │Moldovan S. Rozalia │arabil extravilan│ 55 │690/20 │ │ 11.600,00│ 1.573,00│ 1.887,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 694│Mureş│Cuci │Timaru S. Simion │arabil extravilan│ 55 │690/19 │ │100.000,00│ 13.778,00│ 16.533,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 695│Mureş│Cuci │Palfi Rozalia │arabil extravilan│ 55 │690/18 │ │ 17.400,00│ 2.199,00│ 2.638,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 696│Mureş│Cuci │Torok M. Anna, Szabo N.│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Iolan, Szabo N. Gizella│arabil extravilan│ 55 │690/17 │ │ 11.600,00│ 1.485,00│ 1.782,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 697│Mureş│Cuci │Baranyai A. Arpad │arabil extravilan│ 55 │690/16 │ │ 11.600,00│ 1.591,00│ 1.909,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 698│Mureş│Cuci │Nagy I. Martin, Nagy M.│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Iosif, Nagy M. Ana, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Nagy M. Martin │arabil extravilan│ 55 │690/15 │ │ 6.800,00│ 1.051,00│ 1.261,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 699│Mureş│Cuci │Vass I. Ana │arabil extravilan│ 55 │690/14 │ │ 5.100,00│ 809,00│ 970,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 700│Mureş│Cuci │Istvan M. Ileana │arabil extravilan│ 55 │690/13 │ │ 6.700,00│ 1.090,00│ 1.308,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 701│Mureş│Cuci │Dezsi I. Klara, Deszi │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │I. Iosif │arabil extravilan│ 55 │690/12 │ │ 1.100,00│ 182,00│ 218,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 702│Mureş│Cuci │Laszlo I. Iuliana, Suba│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │C. Karoly, Laszlo I. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Zoltan, Laszlo I. Csabo│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Laszlo I. Iudit │arabil extravilan│ 55 │690/11 │ │ 4.900,00│ 821,00│ 985,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 703│Mureş│Cuci │Farkas St. Ileana, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Kocsis St. Vasile, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Kocsis St. Vasile, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Kocsis St. Ioan, Korosi│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │t. Sara │arabil extravilan│ 55 │690/10 │ │ 21.300,00│ 3.680,00│ 4.416,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 704│Mureş│Cuci │Sepsi I. Ioan, Mate I. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Catalina, Laszlo I. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Maria, Sepsi I. Bela, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Şepsi I. Rozalia │arabil extravilan│ 55 │690/9 │ │ 5.800,00│ 876,00│ 1.051,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 705│Mureş│Cuci │Meleg L. Maria, Kiss I.│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Viorica │arabil extravilan│ 55 │690/8 │ │ 25.200,00│ 2.697,00│ 3.236,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 706│Mureş│Cuci │Szekely M. Ludovic │arabil extravilan│ 55 │690/7 │ │ 2.900,00│ 195,00│ 234,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 707│Mureş│Cuci │Szabo I. Ana, Szabo G. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Geza, Szabo G. Erno, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Dudas B. Anna │arabil extravilan│ 55 │690/6 │ │ 8.600,00│ 437,00│ 524,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 708│Mureş│Cuci │Kiss M. Rozalia │arabil extravilan│ 55 │690/5 │ │ 1.900,00│ 68,00│ 81,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 709│Mureş│Cuci │Domokos St. Gheorghe │arabil extravilan│ 55 │690/4 │ │ 5.800,00│ 142,00│ 170,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 710│Mureş│Cuci │Moldovan S. Rozalia │arabil extravilan│ 55 │690/3 │ │ 5.800,00│ 95,00│ 114,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 711│Mureş│Cuci │Budacsik G. Ileana, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Laszlo G. Gizela │arabil extravilan│ 55 │690/2 │ │ 11.600,00│ 201,00│ 241,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 712│Mureş│Cuci │Nagy M. Carol, Nagy M. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Martin, Nagy M. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Vasile, Nagy M. Zoltan │arabil extravilan│ 55 │690/1 │ │ 5.800,00│ 100,00│ 120,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 713│Mureş│Cuci │Comuna Cuci │drum │ │DC 682/1 │ │ 796,00│ 796,00│ 350,24│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 714│Mureş│Cuci │Comuna Cuci │drum │ │DC 553 │ │ 504,00│ 504,00│ 221,76│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 715│Mureş│Cuci │Moldovan S. Rozalia │arabil extravilan│ 39 │555/4 │ │ 9.700,00│ 6.455,00│ 7.746,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 716│Mureş│Cuci │Varga I. Ileana, Vincze│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │S. Mihai, Trombitas I. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Irina, Uylaki I. Maria,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Lokodi M. Sara │arabil extravilan│ 39 │555/3 │ │ 2.900,00│ 1.425,00│ 1.710,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 717│Mureş│Cuci │Bartha A. Alexandru, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Bartha A. Vasile, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Codarcea A. Sara │arabil extravilan│ 39 │555/2 │ │ 8.600,00│ 2.835,00│ 3.402,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 718│Mureş│Cuci │Bartha A. Alexandru, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Bartha A. Vasile, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Codarcea A. Sara │arabil extravilan│ 39 │555/1 │ │ 10.600,00│ 745,00│ 894,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 719│Mureş│Cuci │Tilincă I. Maria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Tilincă I. Pompei, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Tilincă I. Horea, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Tilincă I. Liviu │arabil extravilan│ 57 │699/8 │ │ 12.800,00│ 1.403,00│ 1.683,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 720│Mureş│Cuci │Szabo C. Gavrilă │arabil extravilan│ 57 │699/7 │ │ 11.700,00│ 4.195,00│ 5.034,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 721│Mureş│Cuci │Nagy M. Karol, Nagy M. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Martin, Nagy M. Zoltan,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Szabo M. Ana, Kiss M. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rozalia, Szabo C. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Gavrilă │arabil extravilan│ 57 │699/6 │ │ 8.700,00│ 4.041,00│ 4.849,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 722│Mureş│Cuci │Somodi I. Elisabeta, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Somodi I. Vasile, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Somodi I. Nicolae │arabil extravilan│ 57 │699/5 │ │ 2.200,00│ 1.159,00│ 1.390,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 723│Mureş│Cuci │Boier I. Gavrilă │arabil extravilan│ 57 │699/4 │ │ 2.500,00│ 1.393,00│ 1.671,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 724│Mureş│Cuci │Csegoldi C. Stefan │arabil extravilan│ 57 │699/3 │ │ 2.900,00│ 1.712,00│ 2.054,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 725│Mureş│Cuci │Nagy A. Arpad, Nagy A. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Adalbert, Bogdan A. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Magdalena, Salindar │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │A. Katalin │arabil extravilan│ 57 │699/2 │ │ 2.900,00│ 1.775,00│ 2.130,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 726│Mureş│Cuci │Varga M. Iosif │arabil extravilan│ 57 │699/1 │ │ 6.600,00│ 3.555,00│ 4.266,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 727│Mureş│Cuci │Geller M. Iosif │arabil extravilan│ 57 │694/7 │ │ 4.300,00│ 2.237,00│ 2.684,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 728│Mureş│Cuci │Varga M. Iosif │arabil extravilan│ 57 │694/6 │ │ 2.900,00│ 2.157,00│ 2.588,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 729│Mureş│Cuci │Nagy V. Vasile, Ibranyi│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │S. Francisc, Ibranyi │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │S. Vasile, Brendus A. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Stefan, Csegedi A. Edit│arabil extravilan│ 57 │694/5 │ │ 5.800,00│ 2.911,00│ 3.493,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 730│Mureş│Cuci │Nagy I. Iosif │arabil extravilan│ 57 │694/4 │ │ 4.800,00│ 1.681,00│ 2.017,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 731│Mureş│Cuci │Kocsis G. Irma, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Kocsis M. Mihailă, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Kocsis M. Iosif │arabil extravilan│ 57 │694/3 │ │ 5.000,00│ 1.131,00│ 1.357,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 732│Mureş│Cuci │Somodi Nicolae │arabil extravilan│ 57 │551/1/25 │ │ 2.900,00│ 364,00│ 436,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 733│Mureş│Cuci │Achim Catalina │arabil extravilan│ 57 │551/1/24 │ │ 5.800,00│ 144,00│ 172,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 734│Mureş│Iernut │Szakacs Francisc │arabil extravilan│ 12 │1563/26 │ 51236 │ 14.400,00│ 4.601,00│ 8.281,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 735│Mureş│Iernut │Hamar Elisabeta, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Hamar Martin, Hamar │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Ladislau, Kelemen Eliza│arabil extravilan│ 12 │1563/13 │ │ 10.500,00│ 9.841,00│ 17.713,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 736│Mureş│Iernut │Hamar Roza, Fuleky │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Iolanda, Hamar Denes │arabil extravilan│ 12 │1563/12 │ │ 12.700,00│ 10.079,00│ 18.142,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 737│Mureş│Iernut │Laszlo Gizella │arabil extravilan│ 12 │1563/13 │ │ 8.700,00│ 2.246,00│ 4.042,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 738│Mureş│Iernut │Boros Stefan │arabil extravilan│ 12 │1563/17 │ │ 3.000,00│ 199,00│ 358,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 739│Mureş│Iernut │Hamar Roza, Fuleky │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Iolanda, Hamar Denes │arabil extravilan│ 12 │1563/9 │ │ 11.800,00│ 16,00│ 28,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 740│Mureş│Iernut │Oraşul Iernut │neproductiv │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │extravilan │ 12 │1565 │ │ 20.115,00│ 400,00│ 39,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 741│Mureş│Iernut │Oraşul Iernut │drum │ │DE 1587 │ │ 242,00│ 242,00│ 159,72│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 742│Mureş│Iernut │Gurghian Maria │arabil extravilan│ 12 │1597/15 │ │ 5.800,00│ 81,00│ 145,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 743│Mureş│Iernut │Gurghian Gheorghe, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Gurghian Alexandru, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Gurghian Ioan, Gurghian│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Maria, Gurghian Liviu │arabil extravilan│ 12 │1597/10 │ │ 6.000,00│ 617,00│ 1.110,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 744│Mureş│Iernut │Gurghian Maria, Bonta │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Ana │arabil extravilan│ 12 │1597/9 │ │ 4.300,00│ 838,00│ 1.508,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 745│Mureş│Iernut │Gurghian Alexandru │arabil extravilan│ 12 │1597/8 │ │ 10.400,00│ 3.497,00│ 6.294,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 746│Mureş│Iernut │Asztalos Agneta │arabil extravilan│ 12 │1597/10 │ 602 │ 22.000,00│ 14.880,00│ 26.784,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 747│Mureş│Iernut │Szakacs Iosif, Ianko │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Ileana │arabil extravilan│ 12 │1597/8 │ │ 24.700,00│ 8.422,00│ 15.159,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 748│Mureş│Iernut │Oraşul Iernut │drum │ │DE 1598 │ │ 235,00│ 235,00│ 155,10│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 749│Mureş│Iernut │Ghip Ioan │arabil extravilan│ 12 │1602/2 │ │ 34.500,00│ 18.179,00│ 32.722,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 750│Mureş│Iernut │Gurghian Maria │arabil extravilan│ 12 │1602/3 │ 1351 │ 11.600,00│ 649,00│ 1.168,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 751│Mureş│Iernut │Oraşul Iernut │canal │ │1619 │ │ 849,00│ 849,00│ 840,51│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 752│Mureş│Iernut │Szekeres Ioan │fâneţe extravilan│ 12 │1623/5 │ 985 │ 60.300,00│ 6.224,00│ 8.402,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 753│Mureş│Iernut │Ferenczi Ana │fâneţe extravilan│ 12 │1623/4 │ │ 4.900,00│ 1.780,00│ 2.403,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 754│Mureş│Iernut │Calin Valentin Sorin │arabil extravilan│ 12 │1623/5 │ │ 5.000,00│ 1.713,00│ 3.083,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 755│Mureş│Iernut │Hang Iosif │arabil extravilan│ 12 │1623/3 │ │ 2.900,00│ 583,00│ 1.049,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 756│Mureş│Iernut │Fodor Clara │arabil extravilan│ 12 │1623 │ │ 10.000,00│ 250,00│ 450,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 757│Mureş│Iernut │Oraşul Iernut │canal │ │1624 │ │ 822,00│ 822,00│ 813,78│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 758│Mureş│Iernut │Popa Maria │arabil extravilan│ 12 │1632/42 │ │ 5.000,00│ 724,00│ 1.303,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 759│Mureş│Iernut │Laszlo Ioan │arabil extravilan│ 12 │1632/38 │ │ 8.000,00│ 1.089,00│ 1.960,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 760│Mureş│Iernut │Merdan Alexandru, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Merdan Ana, Simula Ana │arabil extravilan│ 12 │1632/37 │ │ 10.100,00│ 1.396,00│ 2.512,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 761│Mureş│Iernut │Vasiliu Minerva-Xenia │arabil extravilan│ 12 │1632/3 │ │ 7.600,00│ 1.052,00│ 1.893,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 762│Mureş│Iernut │Beraru Maria │arabil extravilan│ 12 │1632/2 │ │ 11.500,00│ 1.569,00│ 2.824,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 763│Mureş│Iernut │Ticusan Eleonora │arabil extravilan│ 12 │1632/1 │ │ 7.500,00│ 1.030,00│ 1.854,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 764│Mureş│Iernut │Oraşul Iernut - la │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │arabil extravilan│ 12 │1632/40 │ │ 28.826,00│ 4.242,00│ 7.635,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 765│Mureş│Iernut │Oraşul Iernut │canal │ │1625 │ │ 150,00│ 150,00│ 148,50│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 766│Mureş│Iernut │Szigeti Francisc, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Szigetti Francisc, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Szigeti Istvan │arabil extravilan│ 12 │1632/16 │ │ 21.000,00│ 3.517,00│ 6.330,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 767│Mureş│Iernut │Oraşul Iernut │canal │ │1626 │ │ 456,00│ 456,00│ 451,44│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 768│Mureş│Iernut │Scridon Ciprian, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Scridon Stelian, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Scridon Georgeta │arabil extravilan│ 12 │1632/36 │ │ 37.800,00│ 6.440,00│ 11.592,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 769│Mureş│Iernut │Oraşul Iernut │canal │ │1627 │ │ 571,00│ 571,00│ 565,29│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 770│Mureş│Iernut │Balea Dumitru, Balea │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Ioan, Balea Gheorghe, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Gambutan Anica, Trif │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Maria │arabil extravilan│ 12 │1632/11 │ │ 16.700,00│ 2.886,00│ 5.194,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 771│Mureş│Iernut │Gambutan Anica │arabil extravilan│ 12 │1632/10 │ │ 5.000,00│ 874,00│ 1.573,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 772│Mureş│Iernut │Balea Dumitru │arabil extravilan│ 12 │1632/3 │ │ 5.800,00│ 1.015,00│ 1.827,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 773│Mureş│Iernut │Oraşul Iernut - la │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │arabil extravilan│ 12 │1632/9/1 │ │ 11.121,00│ 1.908,00│ 3.434,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 774│Mureş│Iernut │Oraşul Iernut │canal │ │1628 │ │ 624,00│ 624,00│ 617,76│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 775│Mureş│Iernut │Gurghian Cornelia, Voda│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Macinica, Simion Ioan │arabil extravilan│ 12 │1632/11 │ │ 33.200,00│ 5.847,00│ 10.524,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 776│Mureş│Iernut │Oraşul Iernut │canal │ │1629 │ │ 569,00│ 569,00│ 563,31│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 777│Mureş│Iernut │Moldovan Maria │arabil extravilan│ 12 │1632/28 │ │ 5.000,00│ 3.539,00│ 6.370,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 778│Mureş│Iernut │Kiraly Francisc, Kiraly│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Andrei, Kiraly Mihaiu, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Laszlo Ana, Wisky Ana, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Szabo Iosif │arabil extravilan│ 12 │1632/27 │ │ 5.000,00│ 5.000,00│ 9.000,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 779│Mureş│Iernut │Kiraly Ana, Kiraly │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Arpad │arabil extravilan│ 12 │1632/26 │ │ 5.800,00│ 577,00│ 1.038,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 780│Mureş│Iernut │Oraşul Iernut │drum │ │DE1642 │ │ 227,00│ 227,00│ 149,82│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 781│Mureş│Iernut │Kiraly Francisc, Kiraly│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Andrei, Kiraly Mihaiu, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Laszlo Ana, Wisky Ana, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Szabo Iosif │arabil extravilan│ 12 │1650/65 │ 591 │ 13.000,00│ 3.563,00│ 6.413,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 782│Mureş│Iernut │Pataki Irena, Trombitas│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Maria │arabil extravilan│ 12 │1650/64 │ │ 4.600,00│ 1.044,00│ 1.879,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 783│Mureş│Iernut │Lung Marita │arabil extravilan│ 12 │1650/63 │ │ 5.000,00│ 1.121,00│ 2.017,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 784│Mureş│Iernut │Deac Elvira │arabil extravilan│ 12 │1650/62 │ │ 5.000,00│ 1.099,00│ 1.978,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 785│Mureş│Iernut │Bonta Iosif │arabil extravilan│ 12 │1650/61 │ │ 5.000,00│ 1.077,00│ 1.938,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 786│Mureş│Iernut │Moca Ana │arabil extravilan│ 12 │1650/60 │ │ 5.000,00│ 1.057,00│ 1.902,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 787│Mureş│Iernut │Hajdu Stefan, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Laszlo Rozalia │arabil extravilan│ 12 │1650/59 │ │ 7.800,00│ 1.615,00│ 2.907,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 788│Mureş│Iernut │Ferencz Elisabeta │arabil extravilan│ 12 │1650/58 │ │ 5.800,00│ 1.175,00│ 2.115,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 789│Mureş│Iernut │Daraban Ana │arabil extravilan│ 12 │1650/57 │ │ 4.500,00│ 897,00│ 1.614,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 790│Mureş│Iernut │Rosu Elena, Fat Teodor │arabil extravilan│ 12 │1650/56 │ 810 │ 5.000,00│ 953,00│ 1.715,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 791│Mureş│Iernut │Trombitas Maria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Pataki Irena │arabil extravilan│ 12 │1650/55 │ │ 2.700,00│ 478,00│ 860,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 792│Mureş│Iernut │Palfi Stefan, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Konya Eliza, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Palfi Elena, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Kozac Viorica │arabil extravilan│ 12 │1650/54 │ │ 6.800,00│ 1.182,00│ 2.127,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 793│Mureş│Iernut │Covaci Maria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Dordea Cristina, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Dordea Teodora, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Fanea Lucretia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Dordea Alexandru │arabil extravilan│ 12 │1650/53 │ 1103 │ 5.600,00│ 972,00│ 1.749,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 794│Mureş│Iernut │Sipos Mihail, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Sipos Alexandru │arabil extravilan│ 12 │1650/52 │ │ 5.300,00│ 919,00│ 1.654,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 795│Mureş│Iernut │Catana Maria │arabil extravilan│ 12 │1650/51 │ │ 5.200,00│ 899,00│ 1.618,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 796│Mureş│Iernut │Nagy Elisabeta, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Nagy Stefan │arabil extravilan│ 12 │1650/50 │ │ 5.000,00│ 861,00│ 1.549,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 797│Mureş│Iernut │Fodor Francisc, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Szanto Elisabeta │arabil extravilan│ 12 │1650/49 │ 16 │ 5.000,00│ 858,00│ 1.544,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 798│Mureş│Iernut │Pal Gavrila │arabil extravilan│ 12 │1650/48 │ 52716 │ 5.000,00│ 854,00│ 1.537,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 799│Mureş│Iernut │Hamar Maria │arabil extravilan│ 12 │1650/47 │ │ 5.000,00│ 853,00│ 1.535,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 800│Mureş│Iernut │Lup Ioan │arabil extravilan│ 12 │1650/46 │ │ 5.550,00│ 947,00│ 1.704,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 801│Mureş│Iernut │Calan Ioan, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Calan Szilagyi, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Szilagyi Ladislau, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Szilagyi Szilagy, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Szilagyi Ana, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Szilagyi Elisabeta │arabil extravilan│ 12 │1650/45 │ │ 5.000,00│ 853,00│ 1.535,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 802│Mureş│Iernut │Ceoca Alexandru │arabil extravilan│ 12 │1650/37 │ │ 5.000,00│ 853,00│ 1.535,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 803│Mureş│Iernut │Nădrag Alexandru, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Lepolsky Irina, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Nădrag Iosif │arabil extravilan│ 12 │1650/43 │ │ 5.800,00│ 989,00│ 1.780,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 804│Mureş│Iernut │Bucur Maria │arabil extravilan│ 12 │1650/42 │ │ 5.000,00│ 850,00│ 1.530,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 805│Mureş│Iernut │Drăgan Atanasie, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Drăgan Ioachim │arabil extravilan│ 12 │1650/41 │ │ 5.800,00│ 983,00│ 1.769,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 806│Mureş│Iernut │Marcu Toader, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Caprar Laurentia │arabil extravilan│ 12 │1650/40 │ │ 5.800,00│ 980,00│ 1.764,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 807│Mureş│Iernut │Moldovan Luca │arabil extravilan│ 12 │1650 │ │ 5.800,00│ 977,00│ 1.758,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 808│Mureş│Iernut │Pop Vladimir, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Pop Octavian, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Maties Doru │arabil extravilan│ 12 │1650/38 │ │ 5.000,00│ 839,00│ 1.510,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 809│Mureş│Iernut │Kovacs Leonte │arabil extravilan│ 12 │1650/25 │ │ 5.800,00│ 969,00│ 1.744,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 810│Mureş│Iernut │Rusu Ioan │arabil extravilan│ 12 │1650/36 │ │ 5.000,00│ 831,00│ 1.495,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 811│Mureş│Iernut │Ilea Dragomir │arabil extravilan│ 12 │1650/35 │ │ 5.800,00│ 959,00│ 1.726,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 812│Mureş│Iernut │Kiss Francisc │arabil extravilan│ 12 │1650/34 │ │ 5.800,00│ 956,00│ 1.720,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 813│Mureş│Iernut │Kulcsar Iosif │arabil extravilan│ 12 │1650/33 │ 40 │ 5.800,00│ 955,00│ 1.719,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 814│Mureş│Iernut │Dusa Mărioara, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Gatea Gheorghe │arabil extravilan│ 12 │1650/32 │ │ 5.800,00│ 955,00│ 1.719,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 815│Mureş│Iernut │Balea Gheorghe │arabil extravilan│ 12 │1650/31 │ │ 5.800,00│ 956,00│ 1.720,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 816│Mureş│Iernut │Dordea Vasile │arabil extravilan│ 12 │1650/30 │ │ 5.000,00│ 825,00│ 1.485,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 817│Mureş│Iernut │Asztalos Agneta │arabil extravilan│ 12 │1650/29 │ │ 5.600,00│ 926,00│ 1.666,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 818│Mureş│Iernut │Szakacs Vilma │arabil extravilan│ 12 │1650/28 │ │ 4.700,00│ 778,00│ 1.400,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 819│Mureş│Iernut │Simon Stefan, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Simon Anton │arabil extravilan│ 12 │1650/27 │ │ 5.053,00│ 838,00│ 1.508,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 820│Mureş│Iernut │Simon Alexandru, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Simon Stefan │arabil extravilan│ 12 │1650/26 │ │ 5.000,00│ 830,00│ 1.494,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 821│Mureş│Iernut │Simon Rafila │arabil extravilan│ 12 │1650/25 │ │ 5.000,00│ 829,00│ 1.492,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 822│Mureş│Iernut │Simon Ilie, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Simon Florea, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Aioanei Maria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Simon Cornel │arabil extravilan│ 12 │1650/24 │ │ 5.208,00│ 861,00│ 1.549,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 823│Mureş│Iernut │Neghina Lenuta │arabil extravilan│ 12 │1650/23 │ │ 5.000,00│ 824,00│ 1.483,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 824│Mureş│Iernut │Szekely Irina │arabil extravilan│ 12 │1650 │ │ 5.000,00│ 821,00│ 1.477,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 825│Mureş│Iernut │Levoij Maria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Nagy Alexandru │arabil extravilan│ 12 │1650/21 │ │ 5.000,00│ 820,00│ 1.476,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 826│Mureş│Iernut │Sipos Rozalia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Fodor Stefan │arabil extravilan│ 12 │1650/20 │ 52717 │ 5.000,00│ 818,00│ 1.472,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 827│Mureş│Iernut │Moca Rudolf │arabil extravilan│ 12 │1650/19 │ │ 5.000,00│ 818,00│ 1.472,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 828│Mureş│Iernut │Mailat Rozalia │arabil extravilan│ 12 │1650/18 │ 52718 │ 5.000,00│ 819,00│ 1.474,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 829│Mureş│Iernut │Laszlo Zoltanchealfa │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Iuliana, Laszlo Ana │arabil extravilan│ 12 │1650/17 │ 53535 │ 5.000,00│ 821,00│ 1.477,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 830│Mureş│Iernut │Bukkosi Ana │arabil extravilan│ 12 │1650/16 │ 52533 │ 5.000,00│ 822,00│ 1.479,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 831│Mureş│Iernut │Paizs Iuliu │arabil extravilan│ 12 │1650/15 │ │ 5.000,00│ 824,00│ 1.483,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 832│Mureş│Iernut │Hamar Francisc │arabil extravilan│ 12 │1650/14 │ 1000 │ 6.000,00│ 987,00│ 1.776,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 833│Mureş│Iernut │Radu Augustin │arabil extravilan│ 12 │1650/13 │ │ 5.000,00│ 821,00│ 1.477,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 834│Mureş│Iernut │Seciu Ana │arabil extravilan│ 12 │1650/12 │ │ 8.900,00│ 1.458,00│ 2.624,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 835│Mureş│Iernut │Costin Ioan │arabil extravilan│ 12 │1650/11 │ │ 5.000,00│ 817,00│ 1.470,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 836│Mureş│Iernut │Popa Ioan │arabil extravilan│ 12 │1650/10 │ │ 5.000,00│ 816,00│ 1.468,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 837│Mureş│Iernut │Damaschin Ioan │arabil extravilan│ 12 │1650/9 │ 1113 │ 5.000,00│ 913,00│ 1.643,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 838│Mureş│Iernut │Szekeres Ioan │arabil extravilan│ 12 │1650/8 │ │ 5.000,00│ 937,00│ 1.686,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 839│Mureş│Iernut │Festeu Vasile │arabil extravilan│ 12 │1650/7 │ │ 5.000,00│ 945,00│ 1.701,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 840│Mureş│Iernut │Cozos Petru │arabil extravilan│ 12 │1650/6 │ 844 │ 5.000,00│ 953,00│ 1.715,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 841│Mureş│Iernut │Rotaru Ioan │arabil extravilan│ 12 │1650/5 │ │ 5.000,00│ 962,00│ 1.731,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 842│Mureş│Iernut │Tatar Aurel │arabil extravilan│ 12 │1650/4 │ 1576 │ 5.000,00│ 1.008,00│ 1.814,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 843│Mureş│Iernut │Fodor Iosif │arabil extravilan│ 12 │1650/3 │ │ 5.800,00│ 1.326,00│ 2.386,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 844│Mureş│Iernut │Lugosi Ileana, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Nagy Angela, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Hamar Susana, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Nădrag Stefan, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Nădrag Ioan, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Palfy Klara, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Simon Rozalia │arabil extravilan│ 12 │1650/2 │ │ 4.584,00│ 1.432,00│ 2.577,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 845│Mureş│Iernut │Simon Ioan, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Simon Andreiu │arabil extravilan│ 12 │1650/1 │ │ 4.195,00│ 2.343,00│ 4.217,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 846│Mureş│Iernut │Oraşul Iernut │drum │ │DE 1649 │ │ 22,00│ 22,00│ 14,52│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 847│Mureş│Iernut │Pop Susana │arabil extravilan│ 12 │1648/1 │ │ 5.800,00│ 713,00│ 1.283,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 848│Mureş│Iernut │Oraşul Iernut - la │fâneaţă │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │dispoziţia comisiei │extravilan │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ │1631 │ │ 62,00│ 62,00│ 83,70│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 849│Mureş│Iernut │Roiban Florin │arabil extravilan│ 13 │ │ 50764 │ 2.825,00│ 46,00│ 82,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 850│Mureş│Iernut │Iscip Iernut, │arabil extravilan│ 13 │ │278/1/1/5, │ 7.884,00│ 818,00│ 1.472,40││ │ │ │Muthu Emil, │ │ │ │ 1118 │ │ │ ││ │ │ │Muthu Mircea Cristinel,│ │ │ │(supra- │ │ │ ││ │ │ │Muthu Sorin │ │ │ │punere │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │reală) │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 851│Mureş│Iernut │Iscip Iernut │arabil extravilan│ │ │278/1/1/5 │ 7.884,00│ 25,00│ 45,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 852│Mureş│Iernut │Oraşul Iernut - la │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │arabil extravilan│ 13 │1689 │ │ 1.011,00│ 34,00│ 61,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 853│Mureş│Iernut │Laszlo Gavrila, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Hamar Iolanda │arabil extravilan│ 13 │1689/1/9 │ │ 5.700,00│ 458,00│ 824,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 854│Mureş│Iernut │Kovacs Maria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Nădrag Eva │arabil extravilan│ 13 │1689/12 │ │ 11.500,00│ 3.420,00│ 6.156,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 855│Mureş│Iernut │Nagy Ana │arabil extravilan│ 13 │1689/1/7 │ 52918 │ 4.213,00│ 2.685,00│ 4.833,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 856│Mureş│Iernut │Oraşul Iernut │drum │ │DE 1668 │ │ 219,00│ 219,00│ 144,54│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 857│Mureş│Iernut │Rostas Traian │arabil extravilan│ 13 │1689/1/7 │ │ 5.000,00│ 2.958,00│ 5.324,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 858│Mureş│Iernut │Fat Teodor, Rosu Elena │arabil extravilan│ 13 │1689/1/6 │ 811 │ 10.000,00│ 9.006,00│ 16.210,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 859│Mureş│Iernut │Palfi Mihaly, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Palfi Carol │arabil extravilan│ 13 │1689/1/5 │ │ 11.713,00│ 20,00│ 36,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 860│Mureş│Iernut │Oraşul Iernut │canal │ │1681 │ │ 940,00│ 940,00│ 930,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 861│Mureş│Iernut │Muthu Emil, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Muthu Mircea Cristinel,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Muthu Sorin │arabil extravilan│ 13 │1682/1 │ 1119 │ 50.000,00│ 12.104,00│ 21.787,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 862│Mureş│Iernut │Oraşul Iernut │canal │ │1682/3 │ │ 219,00│ 219,00│ 216,81│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 863│Mureş│Iernut │Cindea Onisie │arabil extravilan│ 13 │1686/2 │ │ 32.000,00│ 6.990,00│ 12.582,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 864│Mureş│Iernut │Nirestean Gheorghe, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Nirestean Iuliu │arabil extravilan│ 13 │1686/1 │ 692 │100.000,00│ 21.692,00│ 39.045,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 865│Mureş│Iernut │Oraşul Iernut │canal │ │1687 │ │ 93,00│ 93,00│ 92,07│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 866│Mureş│Iernut │Sivu Nusca, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Cîmpean Ilie, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Gurghian Alexandru │arabil extravilan│ 13 │1689/1 │ │ 35.300,00│ 1.016,00│ 1.828,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 867│Mureş│Iernut │Oraşul Iernut - la │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │arabil extravilan│ 19 │2625 │ │ 256,00│ 256,00│ 460,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 868│Mureş│Iernut │Oraşul Iernut │drum │ │DE 2615 │ │ 25,00│ 25,00│ 16,50│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 869│Mureş│Iernut │Oraşul Iernut - la │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │arabil extravilan│ 19 │2613/10 │ │ 6.237,00│ 123,00│ 221,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 870│Mureş│Iernut │Rusu Marcu │arabil extravilan│ 19 │2613/6/1 │ 52063 │ 20.025,00│ 1.236,00│ 2.224,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 871│Mureş│Iernut │Rus Dorian │arabil extravilan│ 19 │2613/6/2 │ 52062 │ 6.675,00│ 248,00│ 446,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 872│Mureş│Iernut │Parohia Romano-Catolică│arabil extravilan│ 19 │2613/5 │ │ 10.000,00│ 6.059,00│ 10.906,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 873│Mureş│Iernut │Parohia Reformată │arabil extravilan│ 19 │2613/4 │ │ 10.000,00│ 4.038,00│ 7.268,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 874│Mureş│Iernut │Parohia Ortodoxă Română│arabil extravilan│ 19 │2613/3 │ 51560 │ 10.000,00│ 510,00│ 918,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 875│Mureş│Iernut │Kocsis Olga, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Szekeres Ioan │arabil extravilan│ 19 │2613/2 │ │ 5.800,00│ 174,00│ 313,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 876│Mureş│Iernut │Lupu Ioan │arabil extravilan│ 19 │2613/1 │ │ 5.800,00│ 93,00│ 167,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 877│Mureş│Iernut │Oraşul Iernut - la │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │dispoziţia comisiei │fâneaţă │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │extravilan │ 19 │2611 │ │ 6,00│ 6,00│ 8,10│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 878│Mureş│Iernut │Oraşul Iernut - la │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │dispoziţia comisiei │fâneaţă │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │extravilan │ 19 │2609 │ │ 941,00│ 941,00│ 1.270,35│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 879│Mureş│Iernut │Oraşul Iernut │canal │ │2603 │ │ 773,00│ 773,00│ 765,27│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 880│Mureş│Iernut │Gal Miklos, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Gall Cristina │arabil extravilan│ 19 │2605/1 │ 842 │ 18.200,00│ 1.524,00│ 2.743,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 881│Mureş│Iernut │Varro Maria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Varro Stefan │arabil extravilan│ 19 │2605/1 │ │ 9.300,00│ 1.907,00│ 3.432,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 882│Mureş│Iernut │Baciu Maria, Trif Ioan,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Trif Gheorghe │arabil extravilan│ 19 │2605/1 │ │ 5.000,00│ 997,00│ 1.794,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 883│Mureş│Iernut │Cioca Valer, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Biris Elena, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Cioca Ioan │arabil extravilan│ 19 │2605/2 │ │ 13.400,00│ 2.445,00│ 4.401,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 884│Mureş│Iernut │Kovacs Rejiu │arabil extravilan│ 19 │2605/4 │ │ 5.000,00│ 846,00│ 1.522,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 885│Mureş│Iernut │Trif Maria │arabil extravilan│ 19 │2605/4 │ │ 6.400,00│ 1.042,00│ 1.875,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 886│Mureş│Iernut │Trombitas Ioan │arabil extravilan│ 19 │2605/6 │ │ 29.000,00│ 3.936,00│ 7.084,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 887│Mureş│Iernut │Bordy Alexandru │arabil extravilan│ 19 │2605/10 │ │ 12.200,00│ 1.232,00│ 2.217,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 888│Mureş│Iernut │Voda Veselina │arabil extravilan│ 19 │2605/8 │ │ 9.700,00│ 825,00│ 1.485,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 889│Mureş│Iernut │Orban Ioan, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Orban Stefan │arabil extravilan│ 19 │2582/5 │ │ 15.900,00│ 1.137,00│ 2.046,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 890│Mureş│Iernut │Bolog Katalina, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Orban Rozalia │arabil extravilan│ 19 │2582/2 │ │ 23.200,00│ 1.400,00│ 2.520,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 891│Mureş│Iernut │Trombitas Ioan │arabil extravilan│ 19 │2582/7 │ 52615 │ 42.600,00│ 2.194,00│ 3.949,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 892│Mureş│Iernut │Gurghian Ibolyka │arabil extravilan│ 19 │2582/8 │ │ 14.100,00│ 777,00│ 1.398,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 893│Mureş│Iernut │Feher Arpad, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Gurghian Ibolyka, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Borbely Rozalia │arabil extravilan│ 19 │2582/9 │ │ 5.000,00│ 297,00│ 534,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 894│Mureş│Iernut │Orban Ioan │arabil extravilan│ 19 │2582/9 │ │ 15.900,00│ 1.075,00│ 1.935,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 895│Mureş│Iernut │Szigeti Francisc │arabil extravilan│ 19 │2582/9 │ 52913 │ 29.000,00│ 2.572,00│ 4.629,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 896│Mureş│Iernut │Oraşul Iernut - la │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │arabil extravilan│ 19 │2582/12 │ │ 13.154,00│ 2.509,00│ 4.516,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 897│Mureş│Iernut │Oraşul Iernut │canal │ │2522 │ │ 63,00│ 63,00│ 62,37│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 898│Mureş│Iernut │Oraşul Iernut │canal │ │2522 │ │ 217,00│ 217,00│ 214,83│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 899│Mureş│Iernut │Oraşul Iernut │canal │ │2604 │ │ 1.783,00│ 1.783,00│ 1.765,17│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 900│Mureş│Iernut │Oraşul Iernut │canal │ │2580 │ │ 1.862,00│ 1.862,00│ 1.843,38│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 901│Mureş│Iernut │Oraşul Iernut - la │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │arabil extravilan│ 19 │2583/5 │ │ 87.772,00│ 787,00│ 1.416,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 902│Mureş│Iernut │Cioca Toader, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Cioca T. Ilie, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Oltean V. Iuliana, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Botezan V. Aurelia │arabil extravilan│ 19 │2583/4 │ 14 │ 29.000,00│ 3.430,00│ 6.174,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 903│Mureş│Iernut │Boros M. Alexandru, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Boros Martin, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Szakacs M. Irina, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Pop M. Maria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Hamar M. Clara │arabil extravilan│ 19 │2583/1 │ │ 6.500,00│ 789,00│ 1.420,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 904│Mureş│Iernut │Vitan Eleonora │arabil extravilan│ 19 │2583/1 │ │ 5.000,00│ 606,00│ 1.090,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 905│Mureş│Iernut │Cioca I. Anuta, │arabil extravilan│ 19 │2583/2, │ │ 75.000,00│ 10.380,00│ 18.684,00││ │ │ │Biris V. Elena, │ │ │2587, │ │ │ │ ││ │ │ │Cioca V. Valer, │ │ │2588/1 │ │ │ │ ││ │ │ │Simon C. Cornel, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Maghiaru T. Maria, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Cioca Gheorghe, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Cioca F. Ioan, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Banica I. Letitia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Simon C. Gheorghe, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Cioca I. Ioan-Gheorghe,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Fulop I. Felicia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Cioca V. Ioan, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Todoran T. Cornelia │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 906│Mureş│Iernut │Oraşul Iernut │drum │ │DE 2580/1 │ │ 149,00│ 149,00│ 98,34│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 907│Mureş│Iernut │Simion A. Radu │arabil extravilan│ 19 │2588/1/1 │ │ 8.700,00│ 8.524,00│ 15.343,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 908│Mureş│Iernut │Simion A. Radu │arabil extravilan│ 19 │2588/1/1 │ │ 8.700,00│ 79,00│ 142,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 909│Mureş│Iernut │Dicher I. Alexandru │arabil extravilan│ 19 │2588/1/2/1 │ │ 8.700,00│ 2.005,00│ 3.609,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 910│Mureş│Iernut │Oraşul Iernut - la │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │arabil extravilan│ 19 │2582/13 │ │ 7.997,00│ 56,00│ 100,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 911│Mureş│Iernut │Pantis Alexandru, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Pantis Francisc │arabil extravilan│ 19 │2582/14 │ │ 36.000,00│ 7.289,00│ 13.120,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 912│Mureş│Iernut │Simon Ioan, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Gurghian Cornelia, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Voda Macinica │arabil extravilan│ 19 │2576/1 │ │ 4.300,00│ 910,00│ 1.638,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 913│Mureş│Iernut │Laslo Andronic │arabil extravilan│ 19 │2576/2 │ 656 │ 8.700,00│ 1.825,00│ 3.285,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 914│Mureş│Iernut │Fodor Ileana │arabil extravilan│ 19 │2579/8 │ │ 7.500,00│ 1.558,00│ 2.804,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 915│Mureş│Iernut │Vitus Francisc, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Szocs Eva-Maria │arabil extravilan│ 19 │2579/11 │ │ 14.500,00│ 2.970,00│ 5.346,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 916│Mureş│Iernut │Cocsis Martin │arabil extravilan│ 19 │ │ │ 16.000,00│ 3.193,00│ 5.747,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 917│Mureş│Iernut │Kocsis Marton │arabil extravilan│ 19 │2576/13 │ │ 5.900,00│ 1.158,00│ 2.084,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 918│Mureş│Iernut │Sipos Iosif │arabil extravilan│ 19 │2576/13 │ │ 5.500,00│ 1.072,00│ 1.929,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 919│Mureş│Iernut │Hamar Irina, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Hamar Ianos, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Terek Rozalia │arabil extravilan│ 19 │2576/6 │ │ 4.300,00│ 833,00│ 1.499,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 920│Mureş│Iernut │Balea Elena, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Covrig Ana, Marc Ana, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Marc Traian, Marc Titus│arabil extravilan│ 19 │2576/16 │ │ 19.200,00│ 3.710,00│ 6.678,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 921│Mureş│Iernut │Gal Miklos, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Gall Cristina │arabil extravilan│ 19 │2576/17 │ 843 │ 5.000,00│ 190,00│ 342,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 922│Mureş│Iernut │Comuna Cucerdea - la │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │arabil extravilan│ 19 │2590/1 │ │ 22.972,00│ 42,00│ 75,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 923│Mureş│Iernut │Oraşul Iernut │canal │ │HC 2571 │ │ 1.385,00│ 1.385,00│ 1.371,15│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 924│Mureş│Iernut │Parohia Reformată Cipău│arabil extravilan│ 19 │2569 │ │ 65.000,00│ 12.382,00│ 22.287,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 925│Mureş│Iernut │S.C. SILVAUR IMPEX - │tufăriş │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │S.R.L. │extravilan │ 19 │2567 │ 367 │ 26.993,00│ 14.252,00│ 32.067,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 926│Mureş│Iernut │Kiss L. Margareta │curţi construcţii│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ 900,00│ 708,00│ 7.434,00││ │ │ │ ├─────────────────┤ │ │ ├──────────┼────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │C1-casa │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │S = 126 mp; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │C2-anexa │ 19 │2558 │ 50871 │ │ │ ││ │ │ │ │S = 28 mp, │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │C3-anexa │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │S = 23 mp │ │ │ │ │ │ 218.400,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 927│Mureş│Iernut │Kiss L. Margareta │curţi construcţii│ │ │ │ 1.800,00│ 1.631,00│ 17.125,50││ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ ├─────────────────┤ │2557, │ ├──────────┼────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │2564/1 │ │ │ │ ││ │ │ │ │C1-anexa lemn │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │S = 76 mp │ │ │ │ │ │ 1.690,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 928│Mureş│Iernut │S.C. SILVAUR IMPEX - │fâneaţă │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │S.R.L. │extravilan │ 19 │2566 │ 366 │ 48.943,00│ 12.134,00│ 16.380,90│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 929│Mureş│Iernut │S.C. SILVAUR IMPEX - │arabil extravilan│ 19 │2564/7, │783, 359, │ 74.767,00│ 24.431,00│ 43.975,80││ │ │ │S.R.L., │ │ │2564/1, │360, 369 │ │ │ ││ │ │ │Bichiş C. Gheorghe, │ │ │2564/3, │(supra- │ │ │ ││ │ │ │Anitei M. Mariana, │ │ │2564/6 │punere │ │ │ ││ │ │ │Ciaclan T. Aurelia, │ │ │ │ reală) │ │ │ ││ │ │ │Ceaclan T. Margareta │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 930│Mureş│Iernut │Gal M. Miklos │arabil extravilan│ 18 │2550/1 │ 51711 │137.500,00│ 12.935,00│ 23.283,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 931│Mureş│Iernut │Oraşul Iernut │canal │ │2546 │ │ 232,00│ 232,00│ 229,68│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 932│Mureş│Iernut │Oraşul Iernut │canal │ │2546 │ │ 864,00│ 864,00│ 855,36│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 933│Mureş│Iernut │Oraşul Iernut - la │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │arabil extravilan│ 18 │2550/2 │ │ 5.789,00│ 419,00│ 754,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 934│Mureş│Iernut │S.C. SILVAUR IMPEX - │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │S.R.L. │arabil extravilan│ 18 │ │ 1615 │ 35.952,00│ 3.510,00│ 6.318,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 935│Mureş│Iernut │S.C. SILVAUR IMPEX - │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │S.R.L. │arabil extravilan│ 18 │ │ 50636 │ 83.600,00│ 30.572,00│ 55.029,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 936│Mureş│Iernut │S.C. SILVAUR IMPEX - │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │S.R.L. │arabil extravilan│ 18 │ │ 1622 │ 20.500,00│ 1.004,00│ 1.807,20│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 937│Mureş│Iernut │Zagon Rodica │arabil extravilan│ 18 │2522/1 │ 52467 │ 17.400,00│ 1.386,00│ 2.494,80│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 938│Mureş│Iernut │Toderica Ana │arabil extravilan│ 18 │2522/11 │ 52449 │ 17.400,00│ 30,00│ 54,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 939│Mureş│Iernut │Oraşul Iernut │drum │ │DE 2475 │ │ 162,00│ 162,00│ 106,92│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 940│Mureş│Iernut │Turcu Ioan │arabil extravilan│ 18 │2522/12 │ │ 15.100,00│ 803,00│ 1.445,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 941│Mureş│Iernut │Neacsa Maria │arabil extravilan│ 18 │2522/19 │ 50905 │ 7.700,00│ 5.370,00│ 9.666,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 942│Mureş│Iernut │Oraşul Iernut - la │neproductiv │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │dispoziţia comisiei │extravilan │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ 18 │2523 │ │ 4.935,00│ 1.265,00│ 125,24│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 943│Mureş│Iernut │S.C. RETON AUTO COM - │curţi construcţii│ │ │ │ 28.148,00│ 6.871,00│ 72.145,50││ │ │ │S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ ├─────────────────┤ │ │ ├──────────┼────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │C1-decantor │ 18 │ │ 349 │ │ │ 0,00││ │ │ │ │S = 1.457 mp, │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │C2-casa pompe │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │S = 47 mp │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 944│Mureş│Iernut │Morar Veronica │arabil extravilan│ 18 │2514 │ │ 3.200,00│ 2.422,00│ 4.359,60│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 945│Mureş│Iernut │Sivu Ilie │arabil extravilan│ 18 │2472/3 │ │ 5.500,00│ 770,00│ 1.386,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 946│Mureş│Iernut │Parohia Ortodoxă │arabil extravilan│ 18 │2472/1 │ │ 85.000,00│ 1.038,00│ 1.868,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 947│Mureş│Iernut │Muthu A. Aurel Zeno │arabil extravilan│ 18 │2472/2 │ │1297000,00│ 110,00│ 198,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 948│Mureş│Iernut │Oraşul Iernut - la │neproductiv │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │dispoziţia comisiei │extravilan │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │ │ 18 │2518 │ │ 12.506,00│ 7.162,00│ 709,04│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 949│Mureş│Iernut │Nemes Zamfira │arabil extravilan│ 18 │2514/1 │ │ 8.700,00│ 4.800,00│ 8.640,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 950│Mureş│Iernut │Laszlo Iosif │arabil extravilan│ 18 │2514/2 │ │ 5.800,00│ 3.523,00│ 6.341,40│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 951│Mureş│Iernut │Oraşul Iernut │drum │ │DE 2513 │ │ 121,00│ 121,00│ 79,86│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 952│Mureş│Iernut │Oraşul Iernut │drum │ │DE 2513 │ │ 164,00│ 164,00│ 108,24│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 953│Mureş│Iernut │Oraşul Iernut - la │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale**) │arabil extravilan│ 18 │2514/7 │ │ 14.113,00│ 2.230,00│ 4.014,00│├────┼─────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────