HOTĂRÂRE nr. 38 din 3 februarie 2016privind aprobarea Planului de activităţi pentru realizarea şi actualizarea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 9 februarie 2016  Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, republicată,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, aprobată prin Legea nr. 15/2014,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Planul de activităţi pentru realizarea şi actualizarea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, la nivel naţional, denumit în continuare Plan de activităţi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Scopul Planului de activităţi este de a stabili activităţile pentru realizarea şi actualizarea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, la nivel naţional, denumită în continuare INIS.  +  Articolul 3Planul de activităţi se pune în aplicare de către autorităţile publice prevăzute în anexele nr. 2 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 579/2015 privind stabilirea responsabilităţilor specifice ale autorităţilor publice, precum şi a structurilor tehnice pentru realizarea temelor de date spaţiale şi aprobarea măsurilor necesare pentru punerea în comun a acestora.  +  Articolul 4Termenii şi expresiile folosite în prezenta hotărâre au înţelesul stabilit potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, republicată, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 579/2015.  +  Articolul 5Respectarea prevederilor cap. III - Interoperabilitatea seturilor de date spaţiale şi a serviciilor aferente din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, republicată, se asigură prin aplicarea regulamentelor Uniunii Europene enumerate în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 579/2015, precum şi a ghidurilor tehnice ale Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Uniunea Europeană (INSPIRE), denumită în continuare Directiva INSPIRE, transpusă prin aceeaşi ordonanţă a Guvernului.  +  Articolul 6 (1) Planul de activităţi cuprinde activităţile stabilite de către autorităţile publice cu responsabilităţi pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010, republicată, dar fără a se limita la acestea. (2) Activităţile prevăzute în Planul de activităţi se realizează de către autorităţile publice cu responsabilităţi pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010, republicată, astfel încât cerinţele de conformitate cu regulamentele Uniunii Europene să fie îndeplinite, cu respectarea termenelor prevăzute la art. 7 alin. (3) din aceeaşi ordonanţă a Guvernului, până la data de: a) 23 noiembrie 2017, în cazul temelor de date spaţiale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, republicată; b) 21 octombrie 2020, în cazul temelor de date spaţiale prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, republicată.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Directorul general al Agenţiei Naţionale

  de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

  Radu Codruţ Ştefănescu

  Viceprim-ministru, ministrul economiei,

  comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Daniela Pescaru,

  secretar de stat

  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

  Cristiana Paşca Palmer

  Ministrul afacerilor interne,

  Petre Tobă

  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

  Achim Irimescu

  Ministrul apărării naţionale,

  Mihnea Ioan Motoc

  Ministrul transporturilor,

  Dan Marian Costescu

  Ministrul educaţiei naţionale şi

  cercetării ştiinţifice,

  Adrian Curaj

  Ministrul energiei,

  Victor Vlad Grigorescu

  Ministrul comunicaţiilor şi pentru

  societatea informaţională,

  Marius-Raul Bostan

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Claudia-Ana Costea

  p. Ministrul culturii,

  Mihai Ghyka,

  secretar de stat

  Ministrul sănătăţii,

  Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

  Ministrul afacerilor externe,

  Lazăr Comănescu
  Bucureşti, 3 februarie 2016.Nr. 38.  +  AnexăPLANUL DE ACTIVITĂŢIpentru realizarea şi actualizareaInfrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România*Font 8*┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐│Nr. │ Activitatea │ Termenul ││crt.│ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ 1. │Achiziţionarea serviciilor pentru întreţinerea şi dezvoltarea geoportalului │ ││ │INIS în conformitate cu art. 16 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa Guvernului │ ││ │nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii │ ││ │spaţiale în România, republicată │ permanent │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ 2. │Achiziţionarea serviciilor pentru realizarea, întreţinerea şi dezvoltarea │ ││ │aplicaţiilor informatice realizate de autorităţile publice, în conformitate │ ││ │cu art. 9 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, republicată │ permanent │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ 3. │Stabilirea şi publicarea de către fiecare autoritate publică care are │ ││ │calitatea de furnizor de seturi de date spaţiale în conformitate cu │ ││ │Hotărârea Guvernului nr. 579/2015 privind stabilirea responsabilităţilor │ ││ │specifice ale autorităţilor publice, precum şi a structurilor tehnice pentru│ ││ │realizarea temelor de date spaţiale şi aprobarea măsurilor necesare pentru │ ││ │punerea în comun a acestora, a politicilor de acces pentru fiecare set de │ ││ │date spaţiale pe care le deţine (licenţă, tarife, public-ţintă) │ 2016-2020 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ 4. │Identificarea, organizarea şi centralizarea seturilor de date spaţiale │ ││ │existente şi identificarea seturilor de date spaţiale noi, de către │ ││ │autorităţile publice, care sunt necesare pentru realizarea fiecărei teme de │ ││ │date spaţiale, pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 2 din anexa │ ││ │nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 579/2015 │ 2016-2020 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ 5. │Identificarea, de către autorităţile publice, a seturilor de date spaţiale │ ││ │care trebuie restructurate şi restructurarea acestora când este cazul, în │ ││ │conformitate cu art. 2 lit. a) din anexa nr. 2 la │ ││ │Hotărârea Guvernului nr. 579/2015 │ 2016-2020 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ 6. │Identificarea seturilor de date spaţiale care trebuie actualizate şi │ ││ │actualizarea acestora când este cazul │ permanent │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ 7. │Punerea în comun de către autorităţile publice a seturilor de date spaţiale │ ││ │pe care le deţin, în format interoperabil, în vederea realizării temelor de │ ││ │date spaţiale │ 2016-2020 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ 8. │Realizarea seturilor de date spaţiale pentru temele de date spaţiale │ ││ │prevăzute în anexele nr. 1-3 la Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, republicată│ 2016-2020 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ 9. │Identificarea şi stabilirea seturilor de date spaţiale de referinţă │ ││ │corespunzătoare anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, republicată│ ││ │de către autorităţile publice, care sunt furnizori de seturi de date │ ││ │spaţiale, care trebuie utilizate pentru realizarea celorlalte teme de date │ ││ │spaţiale │ 2016-2017 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ 10.│Stabilirea, de către autorităţile publice, a seturilor de date spaţiale care│ ││ │intră sub incidenţa Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor │ ││ │din instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare │ permanent │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ 11.│Asigurarea accesului prin servicii facilitate de reţea şi la seturile de │ ││ │date spaţiale pentru care sunt încărcate metadate în geoportalul INIS │ 2016-2020 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ 12.│Publicarea serviciilor facilitate de reţea de către autorităţile publice │ ││ │prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului │ ││ │nr. 579/2015 │ 2016-2020 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ 13.│Publicarea şi întreţinerea metadatelor pentru seturile de date spaţiale şi │ ││ │serviciile facilitate de reţea │ 2016-2020 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ 14.│Realizarea serviciilor de comerţ electronic în cazul serviciilor facilitate │ ││ │de reţea pentru care se percep tarife sau taxe, conform art. 12 alin. (4) │ ││ │din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, republicată │ 2016-2020 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ 15.│Proiectarea, de către autorităţile publice care contribuie la instituirea │ ││ │INIS, a propriei arhitecturi pentru infrastructura de date spaţiale, care se│ ││ │va implementa la nivelul fiecărei autorităţi publice │ 2016-2020 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ 16.│Achiziţionarea echipamentelor informatice necesare în vederea stocării │ ││ │seturilor de date spaţiale şi instalării aplicaţiilor informatice care │ ││ │asigură funcţionalitatea serviciilor facilitate de reţea şi a serviciilor de│ ││ │date spaţiale, precum şi asigurarea întreţinerii acestora │ 2016-2020 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ 17.│Utilizarea, de către fiecare autoritate publică care are calitatea de │ ││ │furnizor de servicii facilitate de reţea în conformitate cu prevederile │ ││ │Hotărârii Guvernului nr. 579/2015, a serviciilor de comunicaţii electronice │ ││ │securizate care se furnizează autorităţilor publice de către Serviciul de │ ││ │Telecomunicaţii Speciale, pentru îndeplinirea obligaţiilor autorităţilor │ ││ │publice, conform prevederilor art. 10 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa │ ││ │Guvernului nr. 4/2010, republicată │ permanent │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ 18.│Achiziţionarea de servicii de instruire, de către autorităţile publice, │ ││ │prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 579/2015, a personalului implicat în │ ││ │realizarea activităţilor aferente realizării temelor de date spaţiale şi │ ││ │serviciilor facilitate de reţea │ permanent │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ 19.│Fundamentarea şi solicitarea anuală a resurselor financiare prin legile │ ││ │bugetare anuale în vederea asigurării condiţiilor tehnice necesare punerii │ ││ │la dispoziţie a seturilor de date spaţiale şi a serviciilor facilitate de │ ││ │reţea, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (3) din Ordonanţa │ ││ │Guvernului nr. 4/2010, republicată │ permanent │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ 20.│Identificarea şi realizarea documentaţiei necesare pentru accesarea │ ││ │fondurilor Uniunii Europene care sunt eligibile pentru realizarea │ ││ │activităţilor în vederea asigurării condiţiilor tehnice necesare punerii la │ ││ │dispoziţie a seturilor de date spaţiale şi a serviciilor facilitate de reţea│ ││ │în conformitate art. 21 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, │ ││ │republicată │ permanent │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ 21.│Elaborarea de reglementări interne de către autorităţile publice care │ ││ │contribuie la instituirea INIS, în conformitate cu prevederile art. 22 alin.│ ││ │(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, republicată, prin care să se │ ││ │stabilească proceduri, inclusiv pentru asigurarea gestionării datelor │ ││ │spaţiale şi serviciilor facilitate de reţea care trebuie să se modifice şi/ │ ││ │sau să se actualizeze, precum şi pentru înregistrarea/documentarea │ ││ │schimbărilor dintre diferitele versiuni ale seturilor de date spaţiale │ ││ │modificate/actualizate │ permanent │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ 22.│Asigurarea de către autorităţile publice care contribuie la instituirea INIS│ ││ │a personalului necesar îndeplinirii responsabilităţilor ce decurg din │ ││ │Hotărârea Guvernului nr. 579/2015 │ permanent │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ 23.│Actualizarea şi întreţinerea seturilor de date şi serviciilor facilitate de │ ││ │reţea existente în INIS şi după încheierea tuturor termenelor de │ ││ │implementare a Directivei INSPIRE de către statele membre ale Uniunii │ ││ │Europene │ permanent │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ 24.│Stabilirea procedurilor interne de către toate autorităţile care contribuie │ ││ │la instituirea INIS pentru asigurarea confidenţialităţii datelor cu caracter│ ││ │personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia│ ││ │persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera│ ││ │circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare │ permanent │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ 25.│Dezvoltarea, dacă este cazul, de către fiecare autoritate publică care este │ ││ │furnizor de servicii facilitate de reţea a unui mecanism, care să asigure │ ││ │publicarea în format compatibil cu cerinţele directivei INSPIRE a datelor │ ││ │spaţiale relevante, existente şi produse în propriile baze de date │ permanent │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘------