ORDIN nr. 106 din 29 ianuarie 2016privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 106 din 29 ianuarie 2016
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 74 din 29 ianuarie 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 8 februarie 2016  Văzând Referatul de aprobare nr. A.C.P. 853/2016 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 180 din 29 ianuarie 2016 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:- art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La secţiunea P3 "Programul naţional de oncologie", poziţia 370 se modifică şi va avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬────────┬────────────────┬───────┬─────────┬──────┬──────┬─────────┬───────────┬──┬──┬───────────┬────────────┬─────────┐│"370│W62045001│ L01XX32│BORTEZOMIBUM****│BORTEGA│PULB. PT.│3,5 mg│HEATON│REPUBLICA│ CUTIE CU │PR│ 1│2292,930000│2.545,080000│0,000000"││ │ │ │ │3,5 mg │SOL. INJ.│ │K.S. │CEHĂ │1 FLAC. DIN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE TIP I, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU CAPACI- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TATEA DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │8 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUT CU│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSĂ DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │AL TIP FLIP│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │- OFF ŞI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISC ALB DE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PP │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴────────┴────────────────┴───────┴─────────┴──────┴──────┴─────────┴───────────┴──┴──┴───────────┴────────────┴─────────┘2. La secţiunea P5 "Programul naţional de diabet zaharat. Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat", poziţia 55 se abrogă.3. La secţiunea P5 "Programul naţional de diabet zaharat. Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat", poziţia 123 va avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬────────┬──────────────────┬───────┬──────┬────┬───────────┬────────┬───────────────┬───┬──┬────────┬────────┬─────────┐│"123│W59381003│A10BX09 │DAPAGLIFLOZINUM***│FORXIGA│COMPR.│ │BRISTOL- │MAREA │CUTIE CU BLIST.│PRF│30│5,565000│6,793666│0,000000"││ │ │ │ │10 mg │FILM. │10mg│MYERS │BRITANIE│DIN ALU/ALU X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │SQUIBB/ │ │30X1 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ASTRAZENECA│ │FILM. (UNITATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │EEIG │ │DOZATĂ) │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴────────┴──────────────────┴───────┴──────┴────┴───────────┴────────┴───────────────┴───┴──┴────────┴────────┴─────────┘  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna februarie 2016.

  Ministrul sănătăţii,

  Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

  Preşedintele Casei Naţionale

  de Asigurări de Sănătate,

  Vasile Ciurchea
  ----