ORDIN nr. 79 din 18 ianuarie 2010 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2009(actualizată până la data de 26 ianuarie 2016*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • ----------În baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) şi art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2009, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    p. Ministrul finanţelor publice,

    Gheorghe Gherghina,

    secretar de stat
    Bucureşti, 18 ianuarie 2010.Nr. 79.  +  AnexăNORMA 18/01/2010