DECIZIE nr. 46 din 4 februarie 2016privind eliberarea domnului colonel Cornea Nicolae din funcţia de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
EMITENT
 • GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 4 februarie 2016  Având în vedere propunerea formulată de ministrul afacerilor interne prin Adresa nr. 272.668 din 1 februarie 2016,în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 14 alin. (1) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul UNICLa data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul colonel Cornea Nicolae se eliberează din funcţia de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Secretarul general al Guvernului,

  Sorin Sergiu Chelmu
  Bucureşti, 4 februarie 2016.Nr. 46.-------