ORDONANŢĂ nr. 6 din 27 ianuarie 2016pentru modificarea art. 28 alin. (4^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 346/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IAlineatul (4^1) al articolului 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 1 iunie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4^1) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. d) se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai AADR."  +  Articolul IIPrezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul comunicaţiilor

  şi pentru societatea informaţională,

  Marius-Raul Bostan

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 27 ianuarie 2016.Nr. 6.-----