ORDIN nr. 1.212 din 11 noiembrie 2015 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi controlul centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere(actualizat la data de 4 ianuarie 2016*)
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • ----------În temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 12 lit. q) şi ale art. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind autorizarea şi controlul centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, prevăzute în anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 2Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier şi Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor nr. 794/2007 pentru aprobarea Normelor de autorizare a centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 25 septembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    p. Ministrul transporturilor,

    Marius Humelnicu,

    secretar de stat
    Bucureşti, 11 noiembrie 2015.Nr. 1.212.  +  AnexăNORMA 11/11/2015