ORDIN nr. 4.121 din 28 decembrie 2012pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 29 decembrie 2015    În baza prevederilor art. 1 alin. (1) și ale art. 326 alin. (4) și (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția Generală a Vămilor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Referirile la Codul fiscal din cuprinsul normelor prevăzute la art. 1 reprezintă trimiteri la titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 500/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.
    Ministrul finanțelor publice,
    Anca Dana Dragu
    București, 28 decembrie 2015.Nr. 4.121.  +  AnexăNORMEprivind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxeipe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri