HOTĂRÂRE nr. 1.323 din 8 decembrie 2015pentru modificarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 29 decembrie 2015  Având în vedere dispoziţiile art. 106 lit. c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 19 septembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:La articolul 6, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Judecătorii stagiari şi procurorii stagiari au dreptul la concedii de studii de specialitate plătite, pentru pregătirea şi susţinerea examenului de capacitate, conform legii, cu condiţia prezentării la examen."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele

  Consiliului Superior al Magistraturii,

  judecător Marius Badea Tudose

  Bucureşti, 8 decembrie 2015.

  Nr. 1.323.

  ----