DECRET nr. 140 din 26 iulie 1993pentru aprobarea şi supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei de la Viena privind protecţia stratului de ozon, adoptată la 22 martie 1985, a Protocolului de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la 16 septembrie 1987, şi a Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Londra la 27-29 iunie 1990
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 decembrie 1993    În temeiul art. 91 alin. (1) şi al art. 99 din Constituţia României, precum şi al art. 1 şi 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor,Preşedintele României decretează:  +  Articolul 1Se aprobă Convenţia de la Viena privind protecţia stratului de ozon, adoptată la 22 martie 1985, Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la 16 septembrie 1987, şi Amendamentul la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Londra la 27-29 iunie 1990.  +  Articolul 2Convenţia de la Viena privind protecţia stratului de ozon, adoptată la 22 martie 1985, Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la 16 septembrie 1987, şi Amendamentul la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Londra la 27-29 iunie 1990, se supun spre ratificare Parlamentului.PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCUÎn temeiul art. 99 alin. (2) din Constituţia României, contrasemnam acest decret.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIU--------