LEGE nr. 328 din 16 decembrie 2015pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2015 privind aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 17 decembrie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 36 din 26 august 2015 privind aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.7 şi pct. IV.2 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 28 august 2015, cu următoarea completare:- La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), până la îndeplinirea procedurilor prevăzute la art. 3 alin. (3), personalul prevăzut la art. 3 alin. (1) este trimis în misiune şi beneficiază de drepturile prevăzute de lege pentru personalul trimis în misiune temporară în străinătate."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 16 decembrie 2015.Nr. 328.----