NORMĂ nr. 21 din 11 decembrie 2015pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 decembrie 2015    Potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară în şedinţa din data de 9 decembrie 2015,în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), precum şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:  +  Articolul INorma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 12 noiembrie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 21, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Tarifele de primă stabilite de asigurători pot conţine reduceri comerciale. Asigurătorii trebuie să ţină o evidenţă a reducerilor comerciale practicate şi a justificării reducerii comerciale respective."2. La articolul 22, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Asigurătorii RCA/Intermediarii în asigurări nu pot oferta, promova şi comercializa asigurări RCA la alte prime de asigurare decât cele rezultate din aplicarea prevederilor art. 21, înscrise în poliţa de asigurare şi în documentul de plată a primei de asigurare."  +  Articolul IIPrezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

    p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

    Gheorghe Cornel Coca Constantinescu
    Bucureşti, 11 decembrie 2015.Nr. 21.-------