ORDIN nr. 245 din 16 martie 2012 (*actualizat*)pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul public naţional al preţurilor**)(actualizat la data de 7 decembrie 2015*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • ---------- Notă

  ──────────

  **) Titlul ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. III din ORDINUL nr. 703 din 4 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 5 iunie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.

  ──────────
  Văzând Referatul Direcţiei politica medicamentului nr. R.L./2.333/2012,având în vedere:- prevederile art. 851 din titlul XVII "Medicamentul" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile art. 140 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă preţurile la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul public naţional al preţurilor, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Se completează Catalogul public naţional al preţurilor cu preţurile produselor nou-avizate/reavizate în perioada 19 decembrie 2011-17 martie 2012.(2^1) Se completează Catalogul public naţional al preţurilor cu preţurile produselor nou-avizate/reavizate în perioada 18 martie-22 iunie 2012.------------Alin. (2^1) al art. 1 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 653 din 25 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 28 iunie 2012.(2^1.1) Se completează Catalogul public naţional al preţurilor cu preţurile produselor nou-avizate/reavizate în perioada 22 iunie - 21 septembrie 2012.------------Alin. (2^1.1) al art. 1 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 896 din 20 septembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 26 septembrie 2012.(2^1.2) Se completează Catalogul public naţional al preţurilor cu preţurile produselor nou-avizate/reavizate în perioada 21 septembrie-12 decembrie 2012.------------Alin. (2^1.2) al art. 1 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 1.217 din 29 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 5 decembrie 2012.(2^1.3) Se completează Catalogul public naţional al preţurilor cu preţurile produselor nou-avizate/reavizate în perioada 12 decembrie 2012-26 martie 2013.------------Alin. (2^1.3) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 420 din 28 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 29 martie 2013.(2^1.4) Se completează Catalogul public naţional al preţurilor cu preţurile produselor nou-avizate/reavizate în perioada 26 martie 2013-17 iunie 2013.------------Alin. (2^1.4) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 805 din 27 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013.(2^1.5) Se completează Catalogul public naţional al preţurilor cu preţurile produselor nou-avizate/reavizate în perioada 17 iunie 2013-13 septembrie 2013.------------Alin. (2^1.5) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.100 din 23 septembrie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 27 septembrie 2013.(2^1.6) Se completează Catalogul public naţional al preţurilor cu preţurile produselor nou-avizate/reavizate în perioada 13 septembrie 2013-5 decembrie 2013.-------Alin. (2^1.6) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.531 din 16 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 19 decembrie 2013.(2^1.7) Se completează Catalogul public naţional al preţurilor cu preţurile produselor nou-avizate/reavizate în perioada 5 decembrie 2013-13 martie 2014.-------Alin. (2^1.7) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 335 din 24 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 25 martie 2014.(2^1.8) Se completează Catalogul public naţional al preţurilor cu preţurile produselor nou-avizate/reavizate în perioada 13 martie 2014-12 iunie 2014.-------Alin. (2^1.8) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 700 din 16 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 23 iunie 2014.(2^1.9) Se completează Catalogul public naţional al preţurilor cu preţurile produselor nou-avizate/reavizate în perioada 12 iunie 2014-12 septembrie 2014.--------Alin. (2^1.9) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.073 din 15 septembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 17 septembrie 2014.(2^1.10) Se completează Catalogul public naţional al preţurilor cu preţurile produselor nouavizate/reavizate în perioada 12 septembrie 2014-12 decembrie 2014.----------Alin. (2^1.10) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.523 din 16 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014.(2^2) Se diminuează, la cererea deţinătorului de autorizaţie de punere pe piaţă (APP) sau a reprezentantului acestuia, nivelul existent al preţurilor produselor cuprinse în Catalogul public naţional al preţurilor.------------Alin. (2^2) al art. 1 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 653 din 25 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 28 iunie 2012.(2^3) Se exclud din Catalogul public naţional al preţurilor produsele ce nu mai pot fi menţinute în circuitul terapeutic conform art. 730 alin. (9) din Legea nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, la cererea deţinătorului de APP sau a reprezentantului acestuia.------------Alin. (2^3) al art. 1 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 653 din 25 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 28 iunie 2012. (3) Actualizarea preţurilor medicamentelor de uz uman cuprinse în Catalogul public naţional al preţurilor se face la cursul valutar utilizat în alcătuirea bugetului pentru anul în curs, comunicat de Comisia Naţională de Prognoză, respectiv la 4,26 lei/euro. (4) Pentru preţurile medicamentelor ce vor fi avizate în perioada 1 aprilie 2013-30 iunie 2013, precum şi pentru efectuarea analizei comparative de preţ, se vor lua în calcul cursul de schimb valutar folosit la alcătuirea bugetului pentru anul 2012, precum şi cursurile de schimb medii prognozate pentru 2012 comunicate de Comisia Naţională de Prognoză şi publicate pe site-ul Ministerului Sănătăţii.------------Alin. (4) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 420 din 28 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 29 martie 2013. (5) Pentru preţurile medicamentelor ce vor fi avizate în perioada 30 iunie 2013-30 septembrie 2013, precum şi pentru efectuarea analizei comparative de preţ se vor lua în calcul cursul de schimb valutar folosit la alcătuirea bugetului pentru anul 2012, precum şi cursurile de schimb medii prognozate pentru anul 2012 comunicate de Comisia Naţională de Prognoză şi publicate pe site-ul Ministerului Sănătăţii.------------Alin. (5) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 805 din 27 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013. (6) Pentru preţurile medicamentelor ce vor fi avizate în perioada 1 octombrie 2013-31 decembrie 2013, precum şi pentru efectuarea analizei comparative de preţ, se vor lua în calcul cursul de schimb valutar folosit la alcătuirea bugetului pentru anul 2012, precum şi cursurile de schimb medii prognozate pentru 2012 comunicate de Comisia Naţională de Prognoză şi publicate pe site-ul Ministerului Sănătăţii.------------Alin. (6) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.100 din 23 septembrie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 27 septembrie 2013. (7) Pentru preţurile medicamentelor ce vor fi avizate în perioada 1 ianuarie 2014-31 martie 2014, precum şi pentru efectuarea analizei comparative de preţ se va lua în calcul cursul de schimb valutar folosit la alcătuirea bugetului pentru anul 2012, precum şi cursurile de schimb medii prognozate pentru 2012 comunicate de Comisia Naţională de Prognoză şi publicate pe site-ul Ministerului Sănătăţii.------------Alin. (7) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.531 din 16 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 19 decembrie 2013. (8) Pentru preţurile medicamentelor ce vor fi avizate în perioada 1 aprilie 2014-30 iunie 2014, precum şi pentru efectuarea analizei comparative de preţ se va lua în calcul cursul de schimb valutar folosit la alcătuirea bugetului pentru anul 2012, precum şi cursurile de schimb medii prognozate pentru 2012 comunicate de Comisia Naţională de Prognoză şi publicate pe site-ul Ministerului Sănătăţii.-------Alin. (8) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 335 din 24 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 25 martie 2014. (9) Pentru preţurile medicamentelor ce vor fi avizate în perioada 1 iulie 2014-30 septembrie 2014, precum şi pentru efectuarea analizei comparative de preţ, se vor lua în calcul cursul de schimb valutar folosit la alcătuirea bugetului pentru anul 2012, precum şi cursurile de schimb medii prognozate pentru anul 2012 comunicate de Comisia Naţională de Prognoză şi publicate pe site-ul Ministerului Sănătăţii.-------Alin. (9) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 700 din 16 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 23 iunie 2014. (10) Pentru preţurile medicamentelor ce vor fi avizate în perioada 1 octombrie 2014-31 decembrie 2014, precum şi pentru efectuarea analizei comparative de preţ, se vor lua în calcul cursul de schimb valutar folosit la alcătuirea bugetului pentru anul 2012, precum şi cursurile de schimb medii prognozate pentru 2012 comunicate de Comisia Naţională de Prognoză şi publicate pe site-ul Ministerului Sănătăţii.--------Alin. (10) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.073 din 15 septembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 17 septembrie 2014. (11) Pentru preţurile medicamentelor ce vor fi avizate în perioada 1 ianuarie 2015-31 martie 2015, precum şi pentru efectuarea analizei comparative de preţ, se va lua în calcul cursul de schimb valutar folosit la alcătuirea bugetului pentru anul 2012, precum şi cursurile de schimb medii prognozate pentru 2012 comunicate de Comisia Naţională de Prognoză şi publicate pe site-ul Ministerului Sănătăţii.----------Alin. (11) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.523 din 16 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014.  +  Articolul 2Preţurile cu ridicata şi amănuntul maximale aprobate sunt valabile până la data de 3 septembrie 2015.*)----------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. III din ORDINUL nr. 703 din 4 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 5 iunie 2015.  +  Articolul 3Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2012.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice altă dispoziţie contrară se abrogă.  +  Articolul 5Direcţia politica medicamentului, precum şi celelalte direcţii din cadrul Ministerului Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, operatorii economici importatori şi distribuitori, Compania Naţională "Unifarm"- S.A. Bucureşti, precum şi unităţile sanitare publice şi private vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătăţii,

  Ritli Ladislau
  Bucureşti, 16 martie 2012.Nr. 245.------