ORDIN nr. 12 din 4 martie 2015 (*actualizat*)privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice(actualizat la data de 1 ianuarie 2016*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • ----------Având în vedere prevederile art. 9 alin. (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi ale art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Operatorii economici cărora li se acordă, modifică, suspendă sau retrag, după caz, autorizaţii de înfiinţare şi licenţe în sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 22 iulie 2013.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, toate trimiterile şi referirile la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2013 existente în alte reglementări se consideră a fi făcute la prezentul ordin.

    Preşedintele Autorităţii Naţionale de

    Reglementare în Domeniul Energiei,

    Niculae Havrileţ
    Bucureşti, 4 martie 2015.Nr. 12.  +  AnexăREGULAMENT 04/03/2015