ORDIN nr. 1.494 din 2 decembrie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 1.494 din 2 decembrie 2015
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 1.120 din 27 noiembrie 2015
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 3 decembrie 2015  Văzând Referatul de aprobare nr. ACP 408/2015 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 2.153 din 27 noiembrie 2015 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:- art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) şi art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1, la articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Până la data de 1 martie 2016, prin excepţie de la prevederile alin. (1), preţul de achiziţie al medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale Natrii Iodidum (131I) reprezintă preţul de decontare al acestora de la nivelul unităţii sanitare."2. La anexa nr. 2, secţiunea P1 "Programul naţional de boli transmisibile", litera A) "Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere", poziţia 145 se modifică şi va avea următorul cuprins:*Font 6*┌────┬──────────┬────────┬─────────────────┬───────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬────────┬─────────────────┬─────┬───┬──────────┬──────────┐│"145│W54044001 │J01FA09 │CLARITHROMYCINUM │ROCLARIN │COMPR. FILM. │500 mg │ANTIBIOTICE S.A. │ROMÂNIA │CUTIE X 2 BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │500 mg │ │ │ │ │AL/PVC X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │10 COMPR. FILM. │P-RF │ 20│ 1,413500│ 1,849000"│└────┴──────────┴────────┴─────────────────┴───────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴────────┴─────────────────┴─────┴───┴──────────┴──────────┘3. La anexa nr. 2, secţiunea P1 "Programul naţional de boli transmisibile", litera A) "Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere", după poziţia 439 se introduc cinci noi poziţii, poziţiile 440-444, cu următorul cuprins:*Font 6*┌────┬──────────┬────────┬───────────────────┬───────────┬─────────────┬───────┬──────────────┬─────────┬─────────────────┬─────┬───┬──────────┬──────────┐│"440│W61240002 │J01FA10 │AZITHROMYCINUM │AZIBIOT │COMPR. FILM. │250 mg │KRKA, D.D., │SLOVENIA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │250 mg │ │ │NOVO MESTO │ │PVC-PVDC/ AL X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │6 COMPR. FILM. │PRF │ 6│ 2,435000│ 3,291666│├────┼──────────┼────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────┼───────┼──────────────┼─────────┼─────────────────┼─────┼───┼──────────┼──────────┤│ 441│W61631003 │J01MA12 │LEVOFLOXACINUM │LEVALOX │COMPR. FILM. │250 mg │KRKA, D.D., │SLOVENIA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │250 mg │ │ │NOVO MESTO │ │PVC-PVDC/ AL X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │7 COMPR. FILM. │PRF │ 7│ 1,381714│ 1,866857│├────┼──────────┼────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────┼───────┼──────────────┼─────────┼─────────────────┼─────┼───┼──────────┼──────────┤│ 442│W61706003 │J01MA12 │LEVOFLOXACINUM │LEVALOX │COMPR. FILM. │500 mg │KRKA, D.D., │SLOVENIA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │500 mg │ │ │NOVO MESTO │ │PVC-PVDC/ AL X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │7 COMPR. FILM. │PRF │ 7│ 2,866285│ 3,874285│├────┼──────────┼────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────┼───────┼──────────────┼─────────┼─────────────────┼─────┼───┼──────────┼──────────┤│ 443│W61707001 │J01MA12 │LEVOFLOXACINUM │LEVALOX │SOL. PERF. │5 mg/ml│KRKA, D.D., │SLOVENIA │CUTIE CU 1 FLAC. │ │ │ │ ││ │ │ │ │5 mg/ml │ │ │NOVO MESTO │ │DIN STICLĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TRANSPARENTĂ CU │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOP DIN CAUCIUC │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │BROMOBUTILIC ŞI │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPAC DIN AL A │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 ML SOL. PERF.│PR │ 1│ 33,144000│ 43,356000│├────┼──────────┼────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────┼───────┼──────────────┼─────────┼─────────────────┼─────┼───┼──────────┼──────────┤│ 444│W61605001 │J05AB14 │VALGANCICLOVIRUM** │ALVANOCYT │COMPR. FILM. │450 mg │ALVOGEN IPCO │LUXEMBURG│CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │450 mg │ │ │S.AR.L. │ │OPA-AL-PVC/AL X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │60 COMPR. FILM. │PRF │ 60│ 49,306500│54,380000"│└────┴──────────┴────────┴───────────────────┴───────────┴─────────────┴───────┴──────────────┴─────────┴─────────────────┴─────┴───┴──────────┴──────────┘4. La anexa nr. 2, secţiunea P1 "Programul naţional de boli transmisibile", litera B) "Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză", poziţia 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:*Font 6*┌────┬──────────┬────────┬─────────────────┬───────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬────────┬─────────────────┬─────┬───┬──────────┬──────────┐│ "25│W54044001 │J01FA09 │CLARITHROMYCINUM │ROCLARIN │COMPR. FILM. │500 mg │ANTIBIOTICE S.A. │ROMÂNIA │CUTIE X 2 BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │500 mg │ │ │ │ │AL/PVC X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │10 COMPR. FILM. │P-RF │ 20│ 1,413500│ 1,849000"│└────┴──────────┴────────┴─────────────────┴───────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴────────┴─────────────────┴─────┴───┴──────────┴──────────┘5. La anexa nr. 2, secţiunea P3 "Programul naţional de oncologie", poziţiile 336, 359-368 şi 371 se modifică şi vor avea următorul cuprins:*Font 6*┌────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬────────┬──────────────────┬─────┬───┬────────────┬────────────┐│"336│W42249001 │L01XX32 │BORTEZOMIBUM**** │VELCADE │PULB. PT. │3,5 mg │JANSSEN-CILAG │BELGIA │CUTIE X 1 FLAC. │ │ │ │ ││ │ │ │ │3,5 mg │SOL. INJ. │ │INTERNATIONAL NV │ │X 10 ML X 3,5 MG │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. PT. SOL. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ., INTRODUS │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-UN BLISTER │P-RF/│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TRANSPARENT │R │ 1│3.087,800000│3.411,490000│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼──────────────────┼─────┼───┼────────────┼────────────┤│....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼──────────────────┼─────┼───┼────────────┼────────────┤│ 359│W58725009 │L02BB03 │BICALUTAMIDUM │BICALUTAMIDA │COMPR. FILM. │50 mg │RANBAXY (U.K.) │MAREA │CUTIE CU 1 FLAC. │ │ │ │ ││ │ │ │ │RANBAXY │ │ │LIMITED │BRITANIE│PEID CU CAPAC PP │ │ │ │ ││ │ │ │ │50 mg │ │ │ │ │X 28 COMPR. FILM. │P6L │ 28│ 1,359199│ 1,777999│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼──────────────────┼─────┼───┼────────────┼────────────┤│ 360│W56707002 │L02BB03 │BICALUTAMIDUM │BICALUTAMIDA │COMPR. FILM. │50 mg │FRESENIUS KABI │MAREA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │KABI 50 mg │ │ │ONCOLOGY PLC │BRITANIE│PVC/AL X 28 (2X14)│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM. │P6L │ 28│ 1,359199│ 1,777999│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼──────────────────┼─────┼───┼────────────┼────────────┤│ 361│W58725001 │L02BB03 │BICALUTAMIDUM │BICALUTAMIDA │COMPR. FILM. │50 mg │RANBAXY (U.K.) │MAREA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │RANBAXY 50 mg│ │ │LIMITED │BRITANIE│PVC-PVDC/AL X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │28 COMPR. FILM. │P6L │ 28│ 1,359199│ 1,777999│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼──────────────────┼─────┼───┼────────────┼────────────┤│ 362│W56520001 │L02BB03 │BICALUTAMIDUM │BICALUTAMIDA │COMPR. FILM. │50 mg │ANTIBIOTICE S.A. │ROMÂNIA │CUTIE CU 3 BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ATB 50 mg │ │ │ │ │PVC/AL X 10 COMPR.│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │PR │ 30│ 1,359199│ 1,777999│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼──────────────────┼─────┼───┼────────────┼────────────┤│ 363│W61108001 │L02BB03 │BICALUTAMIDUM │YONISTIB │COMPR. FILM. │50 mg │NEOLA PHARMA │ROMÂNIA │CUTIE CU 2 BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │50 mg │ │ │S.R.L. │ │PVC-PVDC/AL X 14 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM. │P-6L │ 28│ 1,359199│ 1,777999│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼──────────────────┼─────┼───┼────────────┼────────────┤│ 364│W54851001 │L02BB03 │BICALUTAMIDUM │CALUMID │COMPR. FILM. │50 mg │GEDEON RICHTER │ROMÂNIA │CUTIE X 2 BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ROMANIA SA │ │AL/PVDC-PVC X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │15 COMPR. FILM. │P-6L │ 30│ 1,359199│ 1,777999│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼──────────────────┼─────┼───┼────────────┼────────────┤│ 365│W10174001 │L02BB03 │BICALUTAMIDUM │CASODEX 50 mg│COMPR. FILM. │50 mg │ASTRAZENECA UK │MAREA │CUTIE X 2 BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LTD. │BRITANIE│TIP CALENDAR AL/ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PVC X 14 COMPR. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │P-6L │ 28│ 1,359199│ 1,777999│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼──────────────────┼─────┼───┼────────────┼────────────┤│ 366│W58039001 │L02BB03 │BICALUTAMIDUM │BICALUTAMIDA │COMPR. FILM. │50 mg │ALVOGEN ROMANIA │ROMÂNIA │CUTIE CU 2 BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ALVOGEN 50 mg│ │ │S.R.L. │ │PVC-PVDC/AL X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │14 COMPR. FILM │P6L │ 28│ 1,359199│ 1,777999│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼──────────────────┼─────┼───┼────────────┼────────────┤│ 367│W55156001 │L02BB03 │BICALUTAMIDUM │YONISTIB │COMPR. FILM. │50 mg │ROMASTRU TRADING │ROMÂNIA │CUTIE CU 2 BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │50 mg │ │ │S.R.L. │ │PVC-PVDC/AL X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │14 COMPR. FILM. │P-6L │ 28│ 1,359199│ 1,777999│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼──────────────────┼─────┼───┼────────────┼────────────┤│ 368│W53339003 │L02BB03 │BICALUTAMIDUM │BICALUTAMIDA │COMPR. FILM. │50 mg │SANDOZ S.R.L. │ROMÂNIA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │SANDOZ 50 mg │ │ │ │ │PVC-PVDC/AL X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │30 COMPR. FILM. │P-6L │ 30│ 1,359199│ 1,777999│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼──────────────────┼─────┼───┼────────────┼────────────┤│....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼──────────────────┼─────┼───┼────────────┼────────────┤│ 371│W53245005 │L02BG03 │ANASTROZOLUM │ENZAMIDEX │COMPR. FILM. │1 mg │LANNACHER │AUSTRIA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │1 mg │ │ │HEILMITTEL GES. │ │PVC-PE-PVDC/AL X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │M.B.H. │ │30 COMPR. FILM. │PR │ 30│ 1,096666│ 1,434333"│└────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴────────┴──────────────────┴─────┴───┴────────────┴────────────┘6. La anexa nr. 2, secţiunea P3 "Programul naţional de oncologie", după poziţia 482 se introduc şase noi poziţii, poziţiile 483-488, cu următorul cuprins:*Font 6*┌────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┬────────────────────┬─────┬───┬────────────┬────────────┐│"483│W10508001 │L01XX02 │ASPARAGINAZUM │ASPARAGINASE │LIOF. PT.SOL.│5000 ui│MEDAC GESELLSCAFT│GERMANIA │CUTIE X 1 FLAC. │ │ │ │ ││ │ │ │ │5000 MEDAC │INJ./PERF. │ │FUR KLINISCHE │ │DIN STICLĂ X 5000 UI│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │SPEZIALPRAPARATE │ │LIOF. PT. SOL. INJ./│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │S │ 1│ 297,550000│ 363,250000│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼────────────────────┼─────┼───┼────────────┼────────────┤│ 484│W61918001 │L01XX32 │BORTEZOMIBUM**** │BORTEZOMIB │PULB. PT. │3,5 mg │GLENMARK │REPUBLICA│CUTIE CU 1 FLAC. DIN│ │ │ │ ││ │ │ │ │GLENMARK │SOL. INJ. │ │PHARMACEUTICALS │CEHĂ │STICLĂ INCOLORĂ DE │ │ │ │ ││ │ │ │ │3,5 mg │ │ │S.R.O. │ │TIP I CU CAPACITATE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 10 ML │PR │ 1│2.573,170000│2.842,910000│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼────────────────────┼─────┼───┼────────────┼────────────┤│ 485│W56123004 │L02BB03 │BICALUTAMIDUM │BICALUTAMIDA │COMPR. FILM. │50 mg │ACCORD HEALTHCARE│MAREA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ACCORD 50 mg │ │ │LIMITED │BRITANIE │PVC-PE-PVDC/AL X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │30 COMPR. FILM. │P-6L │ 30│ 1,132666│ 1,481666│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼────────────────────┼─────┼───┼────────────┼────────────┤│ 486│W56123006 │L02BB03 │BICALUTAMIDUM │BICALUTAMIDA │COMPR. FILM. │50 mg │ACCORD HEALTHCARE│MAREA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ACCORD 50 mg │ │ │LIMITED │BRITANIE │PVC-PE-PVDC/AL X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │84 COMPR. FILM. │P-6L │ 84│ 1,359199│ 1,777999│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼────────────────────┼─────┼───┼────────────┼────────────┤│ 487│W56123003 │L02BB03 │BICALUTAMIDUM │BICALUTAMIDA │COMPR. FILM. │50 mg │ACCORD HEALTHCARE│MAREA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ACCORD 50 mg │ │ │LIMITED │BRITANIE │PVC-PE-PVDC/AL X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │28 COMPR. FILM. │P-6L │ 28│ 1,133214│ 1,482142│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼────────────────────┼─────┼───┼────────────┼────────────┤│ 488│W61792001 │M05BA08 │ACIDUM │ACID │CONC. PT. │4 mg/ │ACCORD HEALTHCARE│MAREA │CUTIE CU 1 FLAC. CU │ │ │ │ ││ │ │ │ZOLEDRONICUM** │ZOLEDRONIC │SOL. PERF. │5 ml │LIMITED │BRITANIE │CAPACITATEA DE 5 ML │ │ │ │ ││ │ │ │ │ACCORD │ │ │ │ │DIN COPOLIMER │ │ │ │ ││ │ │ │ │4 mg/5 ml │ │ │ │ │CICLOOLEFINIC │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TRANSPARENT │PRF │ 1│ 87,516000│ 106,839000"│└────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┴────────────────────┴─────┴───┴────────────┴────────────┘7. La anexa nr. 2, secţiunea P6 "Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever", subprogramul P6.4 "Mucoviscidoză", poziţia 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:*Font 6*┌────┬──────────┬────────┬─────────────────┬───────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬────────┬─────────────────┬─────┬───┬──────────┬──────────┐│ "17│W54044001 │J01FA09 │CLARITHROMYCINUM │ROCLARIN │COMPR. FILM. │500 mg │ANTIBIOTICE S.A. │ROMÂNIA │CUTIE X 2 BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │500 mg │ │ │ │ │AL/PVC X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │10 COMPR. FILM. │P-RF │ 20│ 1,413500│ 1,849000"│└────┴──────────┴────────┴─────────────────┴───────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴────────┴─────────────────┴─────┴───┴──────────┴──────────┘8. La anexa nr. 2, secţiunea P6 "Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever", subprogramul P6.4 "Mucoviscidoză", după poziţia 31 se introduce o nouă poziţie, poziţia 32, cu următorul cuprins:*Font 6*┌────┬──────────┬────────┬─────────────────┬───────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬────────┬─────────────────┬─────┬───┬──────────┬──────────┐│ "32│W59802002 │A09AA02 │PANCREATINUM** │KREON 40000│CAPS. │400 mg │ABBOTT LABORATO- │GERMANIA│CUTIE CU 1 FLAC. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │GASTROREZ. │ │RIES GMBH │ │DIN PEID CU 50 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPS. GASTROREZ. │P6L │ 50│ 1,684200│ 2,129600"│└────┴──────────┴────────┴─────────────────┴───────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴────────┴─────────────────┴─────┴───┴──────────┴──────────┘9. La anexa nr. 2, secţiunea P7 "Programul naţional de boli endocrine. Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne", poziţiile 48 şi 49 se modifică şi vor avea următorul cuprins:*Font 6*┌────┬──────────┬────────┬─────────────────┬───────────┬─────────────┬───────┬───────────────┬────────┬─────────────────┬─────┬───┬──────────┬──────────┐│ "48│W52559002 │M05BB03 │COMBINAŢII │FOSAVANCE │COMPR. │70 mg/ │MERCK SHARP │MAREA │CUTIE X 4 COMPR. │ │ │ │ ││ │ │ │(ACIDUM │70 mg/ │ │5600 UI│DOHME │BRITANIE│(1 PLIANT CU │ │ │ │ ││ │ │ │ALENDRONICUM+ │5600 UI │ │ │ │ │BLIST. AL/AL X │ │ │ │ ││ │ │ │COLECALCI- │ │ │ │ │ │4 COMPR.) │P-6L │ 4│ 6,483000│ 8,763000││ │ │ │FEROLUM)** │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼───────┼───────────────┼────────┼─────────────────┼─────┼───┼──────────┼──────────┤│ 49│W52559001 │M05BB03 │COMBINAŢII │FOSAVANCE │COMPR. │70 mg/ │MERCK SHARP │MAREA │CUTIE X 2 COMPR. │ │ │ │ ││ │ │ │(ACIDUM │70 mg/ │ │5600 UI│DOHME │BRITANIE│(1 PLIANT CU │ │ │ │ ││ │ │ │ALENDRONICUM+ │5600 UI │ │ │ │ │BLIST. AL/AL X │ │ │ │ ││ │ │ │COLECALCI- │ │ │ │ │ │2 COMPR.) │P-6L │ 2│ 6,483000│ 8,763000"││ │ │ │FEROLUM)** │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴─────────────────┴───────────┴─────────────┴───────┴───────────────┴────────┴─────────────────┴─────┴───┴──────────┴──────────┘10. La anexa nr. 2, secţiunea P7 "Programul naţional de boli endocrine. Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne", după poziţia 49 se introduce o nouă poziţie, poziţia 50, cu următorul cuprins:*Font 6*┌────┬──────────┬────────┬────────────────────┬───────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬────────┬─────────────────┬─────┬───┬──────────┬──────────┐│ "50│W62143003 │M05BB03 │COMBINAŢII (ACIDUM │DA-BONE │COMPR. │70 mg/ │TEVA │ROMÂNIA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ALENDRONICUM+ │70 mg/ │ │5600 UI│PHARMACEUTICALS │ │OPA-AL-PVC/AL X │ │ │ │ ││ │ │ │COLECALCIFEROLUM)** │5600 UI │ │ │S.R.L. │ │4 COMPR., AMBALAJ│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP CALENDAR │P6L │ 4│ 5,402500│ 7,302500"│└────┴──────────┴────────┴────────────────────┴───────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴────────┴─────────────────┴─────┴───┴──────────┴──────────┘11. La anexa nr. 2, secţiunea P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.1 "Transplant medular", poziţia 9 se abrogă.12. La anexa nr. 2, secţiunea P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.1 "Transplant medular", după poziţia 279 se introduce o nouă poziţie, poziţia 280, cu următorul cuprins:*Font 6*┌────┬──────────┬────────┬───────────────────┬───────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┬─────────────────┬─────┬───┬──────────┬──────────┐│"280│W61605001 │J05AB14 │VALGANCICLOVIRUM** │ALVANOCYT │COMPR. FILM. │450 mg │ALVOGEN IPCO │LUXEMBURG│CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │450 mg │ │ │S.AR.L. │ │OPA-AL-PVC/AL X │ │ │ │ ││ │ │ │ │450 mg │ │ │S.AR.L. │ │60 COMPR. FILM. │PRF │ 60│ 49,306500│54,380000"│└────┴──────────┴────────┴───────────────────┴───────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┴─────────────────┴─────┴───┴──────────┴──────────┘13. La anexa nr. 2, secţiunea P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.2. "Transplant de cord", după poziţia 113 se introduce o nouă poziţie, poziţia 114, cu următorul cuprins:*Font 6*┌────┬──────────┬────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┬─────────────────┬─────┬───┬──────────┬──────────┐│"114│W61605001 │J05AB14 │VALGANCICLOVIRUM**│ALVANOCYT│COMPR. FILM. │450 mg │ALVOGEN IPCO │LUXEMBURG│CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │450 mg │ │ │S.AR.L. │ │OPA-AL-PVC/AL X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │60 COMPR. FILM. │PRF │ 60│ 49,306500│54,380000"│└────┴──────────┴────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┴─────────────────┴─────┴───┴──────────┴──────────┘14. La anexa nr. 2, secţiunea P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.3 "Transplant hepatic", poziţia 3 se abrogă.15. La anexa nr. 2, secţiunea P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.3 "Transplant hepatic", după poziţia 90 se introduce o nouă poziţie, poziţia 91, cu următorul cuprins:*Font 6*┌────┬──────────┬────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┬─────────────────┬─────┬───┬──────────┬──────────┐│ "91│W61605001 │J05AB14 │VALGANCICLOVIRUM**│ALVANOCYT│COMPR. FILM. │450 mg │ALVOGEN IPCO │LUXEMBURG│CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │450 mg │ │ │S.AR.L. │ │OPA-AL-PVC/AL X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │60 COMPR. FILM. │PRF │60 │ 49,306500│54,380000"│└────┴──────────┴────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┴─────────────────┴─────┴───┴──────────┴──────────┘16. La anexa nr. 2, secţiunea P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.4 "Transplant renal combinat rinichi şi pancreas", poziţia 3 se abrogă.17. La anexa nr. 2, secţiunea P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.4 "Transplant renal combinat rinichi şi pancreas", după poziţia 186 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 187-189, cu următorul cuprins:*Font 6*┌────┬──────────┬───────┬──────────────────┬───────────┬─────────────┬──────┬─────────────────┬─────────┬─────────────────┬─────┬───┬────────────┬────────────┐│"187│W42954002 │H01CB02│OCTREOTIDUM** │SANDOSTATIN│PULB.+SOLV. │10 mg │NOVARTIS PHARMA │GERMANIA │CUTIE X 1 FLAC. │ │ │ │ ││ │ │ │ │LAR 10 mg │PT. SOL. INJ.│ │GMBH │ │PULBERE + 1 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SERINGĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREUMPLUTĂ X 2 ML│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOLVENT + ADAPTOR│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. FLACON+1 AC │PR │ 1│1.336,810000│1.495,280000│├────┼──────────┼───────┼──────────────────┼───────────┼─────────────┼──────┼─────────────────┼─────────┼─────────────────┼─────┼───┼────────────┼────────────┤│ 188│W42955002 │H01CB02│OCTREOTIDUM** │SANDOSTATIN│PULB.+SOLV. │20 mg │NOVARTIS PHARMA │GERMANIA │CUTIE X 1 FLAC. │ │ │ │ ││ │ │ │ │LAR 20 mg │PT. SOL. INJ.│ │GMBH │ │PULBERE + 1 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SERINGĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREUMPLUTĂ X 2 ML│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOLVENT + ADAPTOR│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. FLACON + 1 AC│PR │ 1│2.643,630000│2.919,710000│├────┼──────────┼───────┼──────────────────┼───────────┼─────────────┼──────┼─────────────────┼─────────┼─────────────────┼─────┼───┼────────────┼────────────┤│ 189│W61605001 │J05AB14│VALGANCICLOVIRUM**│ALVANOCYT │COMPR. FILM. │450 mg│ALVOGEN IPCO │LUXEMBURG│CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │450 mg │ │ │S.AR.L. │ │OPA-AL-PVC/AL X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │60 COMPR. FILM. │PRF │ 60│ 49,306500│ 54,380000"│└────┴──────────┴───────┴──────────────────┴───────────┴─────────────┴──────┴─────────────────┴─────────┴─────────────────┴─────┴───┴────────────┴────────────┘18. La anexa nr. 2, secţiunea P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.5 "Transplant celule pancreatice", după poziţia 14 se introduce o nouă poziţie, poziţia 15, cu următorul cuprins:*Font 6*┌────┬──────────┬───────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬──────┬─────────────────┬─────────┬─────────────────┬─────┬───┬────────────┬────────────┐│ "15│W61605001 │J05AB14│VALGANCICLOVIRUM**│ALVANOCYT│COMPR. FILM. │450 mg│ALVOGEN IPCO │LUXEMBURG│CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │450 mg │ │ │S.AR.L. │ │OPA-AL-PVC/AL X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │60 COMPR. FILM. │PRF │ 60│ 49,306500│ 54,380000"│└────┴──────────┴───────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴──────┴─────────────────┴─────────┴─────────────────┴─────┴───┴────────────┴────────────┘19. La anexa nr. 2, secţiunea P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.6 "Transplant pulmonar", după poziţia 142 se introduce o nouă poziţie, poziţia 143, cu următorul cuprins:*Font 6*┌────┬──────────┬───────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬──────┬─────────────────┬─────────┬─────────────────┬─────┬───┬────────────┬────────────┐│"143│W61605001 │J05AB14│VALGANCICLOVIRUM**│ALVANOCYT│COMPR. FILM. │450 mg│ALVOGEN IPCO │LUXEMBURG│CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │450 mg │ │ │S.AR.L. │ │OPA-AL-PVC/AL X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │60 COMPR. FILM. │PRF │ 60│ 49,306500│ 54,380000"│└────┴──────────┴───────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴──────┴─────────────────┴─────────┴─────────────────┴─────┴───┴────────────┴────────────┘20. La anexa nr. 2, secţiunea P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.7 "Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienţilor transplantaţi", poziţia 3 se abrogă.21. La anexa nr. 2, secţiunea P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.7 "Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienţilor transplantaţi", după poziţia 131 se introduce o nouă poziţie, poziţia 132, cu următorul cuprins:*Font 6*┌────┬──────────┬───────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬──────┬─────────────────┬─────────┬─────────────────┬─────┬───┬────────────┬────────────┐│"132│W61605001 │J05AB14│VALGANCICLOVIRUM**│ALVANOCYT│COMPR. FILM. │450 mg│ALVOGEN IPCO │LUXEMBURG│CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │450 mg │ │ │S.AR.L. │ │OPA-AL-PVC/AL X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │60 COMPR. FILM. │PRF │ 60│ 49,306500│ 54,380000"│└────┴──────────┴───────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴──────┴─────────────────┴─────────┴─────────────────┴─────┴───┴────────────┴────────────┘22. La anexa nr. 2, secţiunea P10 "Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică", după poziţia 82 se introduc unsprezece noi poziţii, poziţiile 83-93, cu următorul cuprins:*Font 6*┌────┬──────────┬────────┬─────────────────┬───────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬────────┬─────────────────┬─────┬───┬──────────┬──────────┐│ "83│W13989004 │B05DB │COMBINAŢII │BALANCE │SOL. DIAL. │FĂRĂ │FRESENIUS MEDICAL│GERMANIA│CUTIE X 4 PUNGI │S │ 4│ 20,800000│ 26,300000││ │ │ │ │2,3% │PERIT. │CONCEN-│CARE DEUTSCHLAND │ │BICOMPARTIMENTATE│ │ │ │ ││ │ │ │ │GLUCOZĂ, │ │TRAŢIE │GMBH │ │X 2500 ML SOL. │ │ │ │ ││ │ │ │ │1,75 mmol/l│ │ │ │ │PT. DIALIZĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │calciu │ │ │ │ │PERITONEALĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │("STAY SAFE") │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼─────┼───┼──────────┼──────────┤│ 84│W13989003 │B05DB │COMBINAŢII │BALANCE │SOL. DIAL. │FĂRĂ │FRESENIUS MEDICAL│GERMANIA│CUTIE X 4 PUNGI │S │ 4│ 20,277500│ 25,640000││ │ │ │ │2,3% │PERIT. │CONCEN-│CARE DEUTSCHLAND │ │BICOMPARTIMENTATE│ │ │ │ ││ │ │ │ │GLUCOZĂ, │ │TRAŢIE │GMBH │ │X 2000 ML SOL. │ │ │ │ ││ │ │ │ │1,75 mmol/l│ │ │ │ │PT. DIALIZĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │calciu │ │ │ │ │PERITONEALĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │("STAY SAFE") │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼─────┼───┼──────────┼──────────┤│ 85│W53456003 │B05DB │COMBINAŢII │CAPD/DPCA 2│SOL. DIAL. │FĂRĂ │FRESENIUS MEDICAL│GERMANIA│CUTIE X 2 PUNGI X│S │ 2│ 20,715000│ 27,095000││ │ │ │ │ │PERIT. │CONCEN-│CARE DEUTSCHLAND │ │5000 ML SOL. PT. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │TRAŢIE │GMBH │ │DIALIZĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERITONEALĂ - │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIST. SLEEP SAFE │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼─────┼───┼──────────┼──────────┤│ 86│W53457003 │B05DB │COMBINAŢII │CAPD/DPCA 3│SOL. DIAL. │FĂRĂ │FRESENIUS MEDICAL│GERMANIA│CUTIE X 2 PUNGI X│S │ 2│ 20,715000│ 27,095000││ │ │ │ │ │PERIT. │CONCEN-│CARE DEUTSCHLAND │ │5000 ML SOL. PT. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │TRAŢIE │GMBH │ │DIALIZĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERITONEALĂ - │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIST. SLEEP SAFE │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼─────┼───┼──────────┼──────────┤│ 87│W53458003 │B05DB │COMBINAŢII │CAPD/DPCA 4│SOL. DIAL. │FĂRĂ │FRESENIUS MEDICAL│GERMANIA│CUTIE X 2 PUNGI X│S │ 2│ 20,715000│ 27,095000││ │ │ │ │ │PERIT. │CONCEN-│CARE DEUTSCHLAND │ │5000 ML SOL. PT. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │TRAŢIE │GMBH │ │DIALIZĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERITONEALĂ - │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIST. SLEEP SAFE │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼─────┼───┼──────────┼──────────┤│ 88│W13998003 │B05DB │COMBINAŢII │BALANCE │SOL. DIAL. │FĂRĂ │FRESENIUS MEDICAL│GERMANIA│CUTIE X 4 PUNGI │S │ 4│ 20,610000│ 26,060000││ │ │ │ │4,25% │PERIT. │CONCEN-│CARE DEUTSCHLAND │ │BICOMPARTIMENTATE│ │ │ │ ││ │ │ │ │GLUCOZĂ, │ │TRAŢIE │GMBH │ │CONŢINÂND CÂTE │ │ │ │ ││ │ │ │ │1,75 mmol/l│ │ │ │ │2000 ML SOL. PT. │ │ │ │ ││ │ │ │ │calciu │ │ │ │ │DIALIZĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERITONEALĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │("STAY SAFE") │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼─────┼───┼──────────┼──────────┤│ 89│W53458002 │B05DB │COMBINAŢII │CAPD/DPCA 4│SOL. DIAL. │FĂRĂ │FRESENIUS MEDICAL│GERMANIA│CUTIE X 4 PUNGI │S │ 4│ 16,460000│ 20,812500││ │ │ │ │ │PERIT. │CONCEN-│CARE DEUTSCHLAND │ │DIN PVC X 2000 ML│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │TRAŢIE │GMBH │ │SOL. PT. DIALIZĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERITONEALĂ - │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SISTEM STAY SAFE │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼─────┼───┼──────────┼──────────┤│ 90│W13997003 │B05DB │COMBINAŢII │BALANCE │SOL. DIAL. │FĂRĂ │FRESENIUS MEDICAL│GERMANIA│CUTIE X 4 PUNGI │S │ 4│ 20,087500│ 25,397500││ │ │ │ │1,5% │PERIT. │CONCEN-│CARE DEUTSCHLAND │ │BIOCOMPARTIMEN- │ │ │ │ ││ │ │ │ │GLUCOZĂ, │ │TRAŢIE │GMBH │ │TATE X 2000 ML │ │ │ │ ││ │ │ │ │1,75 mmol/l│ │ │ │ │SOL. PT. DIALIZĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │calciu │ │ │ │ │PERITONEALĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │("STAY SAFE") │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼─────┼───┼──────────┼──────────┤│ 91│W13997004 │B05DB │COMBINAŢII │BALANCE │SOL. DIAL. │FĂRĂ │FRESENIUS MEDICAL│GERMANIA│CUTIE X 4 PUNGI │S │ 4│ 20,610000│ 26,060000││ │ │ │ │1,5% │PERIT. │CONCEN-│CARE DEUTSCHLAND │ │BIOCOMPARTIMEN- │ │ │ │ ││ │ │ │ │GLUCOZĂ, │ │TRAŢIE │GMBH │ │TATE X 2500 ML │ │ │ │ ││ │ │ │ │1,75 mmol/l│ │ │ │ │SOL. PT. DIALIZĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │calciu │ │ │ │ │PERITONEALĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │("STAY SAFE") │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼─────┼───┼──────────┼──────────┤│ 92│W53456002 │B05DB │COMBINAŢII │CAPD/DPCA 2│SOL. DIAL. │FĂRĂ │FRESENIUS MEDICAL│GERMANIA│CUTIE X 4 PUNGI X│S │ 4│ 14,837500│ 18,760000││ │ │ │ │ │PERIT. │CONCEN-│CARE DEUTSCHLAND │ │2000 ML SOL. PT. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │TRAŢIE │GMBH │ │DIALIZĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERITONEALĂ - │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SISTEM STAY SAFE │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼─────┼───┼──────────┼──────────┤│ 93│W53457002 │B05DB │COMBINAŢII │CAPD/DPCA 3│SOL. DIAL. │FĂRĂ │FRESENIUS MEDICAL│GERMANIA│CUTIE X 4 PUNGI X│S │ 4│ 16,795000│21,235000"││ │ │ │ │ │PERIT. │CONCEN-│CARE DEUTSCHLAND │ │2000 ML SOL. PT. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │TRAŢIE │GMBH │ │DIALIZĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERITONEALĂ - │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SISTEM STAY SAFE │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴─────────────────┴───────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴────────┴─────────────────┴─────┴───┴──────────┴──────────┘23. La anexa nr. 2, secţiunea P11 "Programul naţional de sănătate mintală", Subprogramul tratamentul toxicodependenţelor, după poziţia 6 se introduc două noi poziţii, poziţiile 7 şi 8, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬─────────────────┬───────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬────────┬─────────────────┬─────┬───┬──────────┬───────────┐│ "7│W60166003 │N07BC02 │METHADONUM │MISYO │CONC. PT. │10 │INN-FARM D.O.O. │SLOVENIA│CUTIE CU 1 FLAC. │PS │ 1│320,120000│ 387,080000││ │ │ │ │10 mg/ml │SOL. ORALĂ │mg/ml │ │ │DIN STICLĂ BRUNĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU CAPAC DIN PP │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │28 CU SIGILIU │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PE A 1000 ML │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONC. PT. SOL. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ORALĂ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼─────┼───┼──────────┼───────────┤│ 8│W60166004 │N07BC02 │METHADONUM │MISYO │CONC. PT. │10 │INN-FARM D.O.O. │SLOVENIA│CUTIE CU 1 FLAC. │PS │ 1│320,120000│387,080000"││ │ │ │ │10 mg/ml │SOL. ORALĂ │mg/ml │ │ │DIN STICLĂ BRUNĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU CAPAC DIN PP │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │28 PREVĂZUT CU │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SISTEM DE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNCHIDERE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SECURIZAT PT. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COPII, A 1000 ML │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONC. PT. SOL. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ORALĂ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴─────────────────┴───────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴────────┴─────────────────┴─────┴───┴──────────┴───────────┘  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna decembrie 2015.

  Ministrul sănătăţii,

  Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

  p. Preşedintele Casei Naţionale

  de Asigurări de Sănătate,

  Leana Stoea
  ------