ORDONANŢĂ nr. 28 din 30 ianuarie 2003 (*actualizată*)privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate(actualizată la data 12 aprilie 2003*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. VI. 4 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Persoanele cu afecţiuni deosebit de grave, care nu pot fi tratate în ţară, pot fi trimise la tratament în străinătate.----------Art. 1 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 119 din 8 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 aprilie 2003.  +  Articolul 2Cheltuielile aferente tratamentului în străinătate se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei.  +  Articolul 3În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, Ministerul Sănătăţii şi Familiei va emite norme metodologice, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei.

  PRIM-MINISTRU

  ADRIAN NĂSTASE

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul sănătăţii şi familiei,

  Daniela Bartos

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Gheorghe Gherghina,

  secretar de stat
  Bucureşti, 30 ianuarie 2003.Nr. 28.-------------