HOTĂRÂRE nr. 320 din 27 aprilie 2006 (*actualizată*)privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor(actualizată la data de 19 noiembrie 2015*)
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
  • ----------În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, ale art. 23 alin. (1) şi ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,având în vedere prevederile art. 48, 49 şi ale art. 106 lit. g) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 283/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 25 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

    judecător Iulian Gîlcă
    Bucureşti, 27 aprilie 2006.Nr. 320.  +  AnexăREGULAMENT 27/04/2006