ORDIN nr. 1.363 din 2 noiembrie 2015pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 1.363 din 2 noiembrie 2015
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 1.014 din 30 octombrie 2015
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 2 noiembrie 2015  Văzând Referatul de aprobare nr. NB 11.197/2015 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.898 din 30 octombrie 2015 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:- art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) şi art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată;- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La secţiunea P1 "Programul naţional de boli transmisibile", litera A) "Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere", după poziţia 438 se introduce o nouă poziţie, poziţia 439, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬───────────────┬───────────┬──────┬─────────┬───────┬────────┬───────────┬────┬────┬─────────────┬─────────────┐│"439│W61756002│J01XX08│LINEZOLIDUM │LINEZOLID │SOL. │ 2 mg/ml│INFOMED│ROMÂNIA │10 PUNGI │PR │ 10│ 108,800000│ 122,407000"││ │ │ │ │INFOMED │PERF. │ │FLUIDS │ │DIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │2 mg/ml │ │ │S.R.L. │ │POLIOLEFINĂ│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │MULTISTRA- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIFICATĂ, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ LATEX,│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU UN TUB │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONECTOR CU│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DESCHIDERE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PRIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │RĂSUCIRE, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIGILATĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FOLIE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │LAMINATĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROTECTOARE│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINÂND │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │300 ML SOL.│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴───────────────┴───────────┴──────┴─────────┴───────┴────────┴───────────┴────┴────┴─────────────┴─────────────┘2. La secţiunea P1, litera B) "Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză", după poziţia 95 se introduce o nouă poziţie, poziţia 96, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬───────────────┬───────────┬──────┬─────────┬───────┬────────┬───────────┬────┬────┬─────────────┬─────────────┐│"96 │W60621001│J04AK05│BEDAQUILINUM │SIRTURO │COMPR.│ 100 mg│JANSSEN│BELGIA │FLAC. DIN │PR │ 188│ 267,586063│ 291,872127"││ │ │ │ │100 mg │ │ │-CILAG │ │PEID X 188 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │INTER- │ │COMPR. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │NATIO- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │NAL NV │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴───────────────┴───────────┴──────┴─────────┴───────┴────────┴───────────┴────┴────┴─────────────┴─────────────┘3. La secţiunea P3 "Programul naţional de oncologie", după poziţia 468 se introduc paisprezece noi poziţii, poziţiile 469-482, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬───────────────┬───────────┬──────┬─────────┬───────┬────────┬───────────┬────┬────┬─────────────┬─────────────┐│"469│W61128001│L01XC12│BRENTUXIMAB │ADCETRIS │PULB. │ 50 mg│TAKEDA │DANEMAR-│CUTIE CU 1 │PR │ 1│13.651,350000│14.918,140000││ │ │ │VEDOTIN**** │50 mg │PT. │ │PHARMA │CA │FLACON X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │CONC. │ │A/S │ │50 MG │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PT. │ │ │ │PULBERE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │PENTRU │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │CONCENTRAT │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PENTRU │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOLUŢIE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERFUZABILĂ│ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼───────────┼────┼────┼─────────────┼─────────────┤│ 470│W55759002│L01XE11│PAZOPANIB**** │VOTRIENT │COMPR.│ 200 mg│GLAXO │MAREA │CUTIE CU │S │ 90│ 84,291666│ 92,301888││ │ │ │(Omega) │200 mg │FILM. │ │GROUP │BRITANIE│FLACON DIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LIMITED│ │PEID X 90 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼───────────┼────┼────┼─────────────┼─────────────┤│ 471│W61703002│L01XE11│PAZOPANIB**** │VOTRIENT │COMPR.│ 200 mg│NOVAR- │MAREA │CUTIE CU │S │ 90│ 84,291666│ 92,301888││ │ │ │(Omega) │200 mg │FILM. │ │TIS │BRITANIE│FLACON DIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │EURO- │ │PEID X 90 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │PHARM │ │COMPR. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LTD. │ │FILM. │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼───────────┼────┼────┼─────────────┼─────────────┤│ 472│W55765002│L01XE11│PAZOPANIB**** │VOTRIENT │COMPR.│ 400 mg│GLAXO │MAREA │CUTIE CU │S │ 60│ 171,197333│ 187,241166││ │ │ │(Omega) │400 mg │FILM. │ │GROUP │BRITANIE│FLACON DIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LIMI- │ │PEID X 60 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │TED │ │COMPR. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼───────────┼────┼────┼─────────────┼─────────────┤│ 473│W61704002│L01XE11│PAZOPANIB**** │VOTRIENT │COMPR.│ 400 mg│NOVAR- │MAREA │CUTIE CU │S │ 60│ 171,197333│ 187,241166││ │ │ │(Omega) │400 mg │FILM. │ │TIS │BRITANIE│FLACON DIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │EURO- │ │PEID X 60 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │PHARM │ │COMPR. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LTD. │ │FILM. │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼───────────┼────┼────┼─────────────┼─────────────┤│ 474│W59306001│L01XE16│CRIZOTINIBUM │XALKORI │CAPS. │ 200 mg│PFIZER │MAREA │CUTIE CU │PR │ 60│ 308,732833│ 337,155000││ │ │ │****(Omega) │ │ │ │LIMITED│BRITANIE│BLIST. DIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PVC/AL X 60│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULE │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼───────────┼────┼────┼─────────────┼─────────────┤│ 475│W59307001│L01XE16│CRIZOTINIBUM │XALKORI │CAPS. │ 250 mg│PFIZER │MAREA │CUTIE CU │PR │ 60│ 350,990166│ 383,215666││ │ │ │****(Omega) │ │ │ │LIMITED│BRITANIE│BLIST. DIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PVC/AL X 60│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULE │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼───────────┼────┼────┼─────────────┼─────────────┤│ 476│W61700002│L01XE23│DABRAFENIBUM │TAFINLAR │CAPS. │ 50 mg│NOVAR- │MAREA │FLACON ALB │PR │ 120│ 154,485916│ 168,707750││ │ │ │****(Omega) │50 mg │ │ │TIS │BRITANIE│OPAC DIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │EURO- │ │POLIETILENĂ│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │PHARM │ │DE ÎNALTĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LTD. │ │DENSITATE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(HDPE) CU │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPAC │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILETAT DIN│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │POLIPROPI- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │LENĂ ŞI │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │AGENT DES- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │HIDRATANT │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SILICAGEL │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 120 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULE │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼───────────┼────┼────┼─────────────┼─────────────┤│ 477│W60246002│L01XE23│DABRAFENIBUM │TAFINLAR │CAPS. │ 50 mg│GLAXO- │IRLANDA │FLACON ALB │PR │ 120│ 154,485916│ 168,707750││ │ │ │****(Omega) │50 mg │ │ │SMITHK-│ │OPAC DIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LINE │ │POLIETILENĂ│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │TRADING│ │DE ÎNALTĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │SERVI- │ │DENSITATE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │CES │ │(HDPE) CU │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LIMITED│ │CAPAC │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILETAT │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN POLI- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPILENĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ŞI AGENT │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DESHIDRA- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TANT │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SILICAGEL │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 120 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULE │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼───────────┼────┼────┼─────────────┼─────────────┤│ 478│W61701002│L01XE23│DABRAFENIBUM │TAFINLAR │CAPS. │ 75 mg│NOVAR- │MAREA │FLACON ALB │PR │ 120│ 231,603916│ 252,766500││ │ │ │****(Omega) │75 mg │ │ │TIS │BRITANIE│OPAC DIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │EURO- │ │POLIETILENĂ│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │PHARM │ │DE ÎNALTĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LTD. │ │DENSITATE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(HDPE) CU │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPAC │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILETAT DIN│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │POLIPROPI- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │LENĂ ŞI │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │AGENT DES- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │HIDRATANT │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SILICAGEL │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 120 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULE │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼───────────┼────┼────┼─────────────┼─────────────┤│ 479│W60247002│L01XE23│DABRAFENIBUM │TAFINLAR │CAPS. │ 75 mg│GLAXO- │IRLANDA │FLACON ALB │PR │ 120│ 231,603916│ 252,766500││ │ │ │****(Omega) │75 mg │ │ │SMITHK-│ │OPAC DIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LINE │ │POLIETILENĂ│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │TRADING│ │DE ÎNALTĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │SERVI- │ │DENSITATE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │CES │ │(HDPE) CU │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LIMITED│ │CAPAC │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILETAT │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN POLI- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPILENĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ŞI AGENT │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DESHIDRA- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TANT │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SILICAGEL │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 120 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULE │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼───────────┼────┼────┼─────────────┼─────────────┤│ 480│W10506001│L01XX02│ASPARAGINAZUM │ASPARAGINA-│LIOF. │ 10000 ui│MEDAC │GERMANIA│CUTIE X 1 │S │ 1│ 330,170000│ 398,040000││ │ │ │ │SE 10000 │PT. │ │GESELL-│ │FLAC. DIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │MEDAC │SOL. │ │SCAFT │ │STICLĂ X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │INJ./ │ │FUR │ │10 000 UI │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │KLINIS-│ │LIOF. PT. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │CHE │ │SOL. INJ. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │SPEZI- │ │/PERF. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ALPRA │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │PARATE │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼───────────┼────┼────┼─────────────┼─────────────┤│ 481│W62137001│L01XX14│TRETINOINUM 4) │VESANOID │CAPS. │ 10 mg│CN │ROMÂNIA │CUTIE X 100│PRF │ 100│ 9,440900│ 10,672100││ │ │ │ │10 mg │MOI │ │Unifarm│ │CAPSULE MOI│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │SA │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼───────────┼────┼────┼─────────────┼─────────────┤│ 482│W58139001│L02BX03│ABIRATERONUM │ZYTIGA │COMPR.│ 250 mg│JANSSEN│BELGIA │CUTIE CU │PRF │ 120│ 113,265250│ 123,777166"││ │ │ │****(Omega) │ │ │ │CILAG │ │FLACON DIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │INTER- │ │PEÎD X 120 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │NATIO- │ │COMPRIMATE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │NALL NV│ │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴───────────────┴───────────┴──────┴─────────┴───────┴────────┴───────────┴────┴────┴─────────────┴─────────────┘4. La secţiunea P3, poziţiile 45 şi 46 se abrogă.5. La secţiunea P4 "Programul naţional de boli neurologice", "Subprogramul de tratament al sclerozei multiple", după poziţia 10 se introduce o nouă poziţie, poziţia 11, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬───────────────┬───────────┬──────┬─────────┬───────┬────────┬───────────┬────┬────┬─────────────┬─────────────┐│"11 │W61550002│L03AX13│GLATIRAMER │COPAXONE │SOL │20 mg/ml │TEVA │ROMÂNIA │CUTIE CU 28│PR │ 28│ 91,865000│ 101,495357"││ │ │ │ACETAT**** │20 mg/ml │INJ. │ │PHARMA-│ │SERINGI │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ÎN │ │CEUTI- │ │PREUMPLUTE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SERIN-│ │CALS │ │CARE CONŢIN│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │GĂ │ │S.R.L. │ │SOL. INJ. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PREUM-│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PLUTĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴───────────────┴───────────┴──────┴─────────┴───────┴────────┴───────────┴────┴────┴─────────────┴─────────────┘6. La secţiunea P6 "Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever", subprogramul P6.3 "Hipertensiune pulmonară", după poziţia 4 se introduc şase noi poziţii, poziţiile 5-10, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬───────────────┬───────────┬──────┬─────────┬───────┬────────┬───────────┬────┬────┬─────────────┬─────────────┐│"5 │W60937001│C02KX04│MACITENTANUM** │OPSUMIT │COMPR.│ 10 mg│ACTELI-│MAREA │CUTIE X │PR │ 30│ 337,392666│ 369,030000││ │ │ │ │ │FILM. │ │ON RE- │BRITANIE│BLISTERE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │GISTRA-│ │ALBE DIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │TION │ │FOLIE OPACĂ│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LTD. │ │PVC-PE-PVDC│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │/AL X 30 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPRIMATE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILMATE │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼───────────┼────┼────┼─────────────┼─────────────┤│ 6 │W60681001│C02KX05│RIOCIGUAT** │ADEMPAS │COMPR.│ 1 mg│BAYER │GERMANIA│CUTIE X │PR │ 42│ 118,580952│ 130,161666││ │ │ │ │1 mg │FILM. │ │PHARMA │ │BLISTERE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │AG │ │DIN FOLIE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE AL/PP X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │42 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPRIMATE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILMATE │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼───────────┼────┼────┼─────────────┼─────────────┤│ 7 │W60684001│C02KX05│RIOCIGUAT** │ADEMPAS │COMPR.│ 2,5 mg│BAYER │GERMANIA│CUTIE X │PR │ 42│ 118,580952│ 130,161666││ │ │ │ │2,5 mg │FILM. │ │PHARMA │ │BLISTERE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │AG │ │DIN FOLIE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE AL/PP X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │42 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPRIMATE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILMATE │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼───────────┼────┼────┼─────────────┼─────────────┤│ 8 │W60683001│C02KX05│RIOCIGUAT** │ADEMPAS │COMPR.│ 2 mg│BAYER │GERMANIA│CUTIE X │PR │ 42│ 118,580952│ 130,161666││ │ │ │ │2 mg │FILM. │ │PHARMA │ │BLISTERE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │AG │ │DIN FOLIE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE AL/PP X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │42 COMPRI- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │MATE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILMATE │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼───────────┼────┼────┼─────────────┼─────────────┤│ 9 │W60680001│C02KX05│RIOCIGUAT** │ADEMPAS │COMPR.│ 0,5 mg│BAYER │GERMANIA│CUTIE X │PR │ 42│ 118,580952│ 130,161666││ │ │ │ │0,5 mg │FILM. │ │PHARMA │ │BLISTERE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │AG │ │DIN FOLIE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE AL/PP X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │42 COMPRI- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │MATE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILMATE │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼───────────┼────┼────┼─────────────┼─────────────┤│10 │W60682001│C02KX05│RIOCIGUAT** │ADEMPAS │COMPR.│ 1,5 mg│BAYER │GERMANIA│CUTIE X │PR │ 42│ 118,580952│ 130,161666"││ │ │ │ │1,5 mg │FILM. │ │PHARMA │ │BLISTERE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │AG │ │DIN FOLIE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE AL/PP X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │42 COMPRI- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │MATE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILMATE │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴───────────────┴───────────┴──────┴─────────┴───────┴────────┴───────────┴────┴────┴─────────────┴─────────────┘7. La secţiunea P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.1 "Transplant medular", după poziţia 278 se introduce o nouă poziţie, poziţia 279, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬───────────────┬───────────┬──────┬─────────┬───────┬────────┬───────────┬────┬────┬─────────────┬─────────────┐│"279│W61756002│J01XX08│LINEZOLIDUM │LINEZOLID │SOL. │ 2 mg/ml│INFOMED│ROMANIA │10 PUNGI │PR │ 10│ 108,800000│ 122,407000"││ │ │ │ │INFOMED │PERF. │ │FLUIDS │ │DIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │2 mg/ml │ │ │S.R.L. │ │POLIOLEFINĂ│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │MULTISTRA- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIFICATĂ, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ LATEX,│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU UN TUB │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONECTOR CU│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DESCHIDERE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PRIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │RĂSUCIRE, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIGILATĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FOLIE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │LAMINATĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROTECTOARE│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINÂND │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │300 ML SOL.│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴───────────────┴───────────┴──────┴─────────┴───────┴────────┴───────────┴────┴────┴─────────────┴─────────────┘8. La secţiunea P9, subprogramul P9.1, poziţiile 153 şi 154 se abrogă.9. La secţiunea P9, subprogramul P9.2 "Transplant de cord", după poziţia 112 se introduce o nouă poziţie, poziţia 113, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬───────────────┬───────────┬──────┬─────────┬───────┬────────┬───────────┬────┬────┬─────────────┬─────────────┐│"113│W61756002│J01XX08│LINEZOLIDUM │LINEZOLID │SOL. │ 2 mg/ml│INFOMED│ROMÂNIA │10 PUNGI │PR │ 10│ 108,800000│ 122,407000"││ │ │ │ │INFOMED │PERF. │ │FLUIDS │ │DIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │2 mg/ml │ │ │-S.R.L.│ │POLIOLEFINĂ│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │MULTISTRA- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIFICATĂ, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ LATEX,│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU UN TUB │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONECTOR CU│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DESCHIDERE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PRIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │RĂSUCIRE, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIGILATĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FOLIE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │LAMINATĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROTECTOARE│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINÂND │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │300 ML SOL.│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴───────────────┴───────────┴──────┴─────────┴───────┴────────┴───────────┴────┴────┴─────────────┴─────────────┘10. La secţiunea P9, subprogramul P9.3 "Transplant hepatic", după poziţia 89 se introduce o nouă poziţie, poziţia 90, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬───────────────┬───────────┬──────┬─────────┬───────┬────────┬───────────┬────┬────┬─────────────┬─────────────┐│"90 │W61756002│J01XX08│LINEZOLIDUM │LINEZOLID │SOL. │ 2 mg/ml│INFOMED│ROMÂNIA │10 PUNGI │PR │ 10│ 108,800000│ 122,407000"││ │ │ │ │INFOMED │PERF. │ │FLUIDS │ │DIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │2 mg/ml │ │ │-S.R.L.│ │POLIOLEFINĂ│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │MULTISTRA- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIFICATĂ, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ LATEX,│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU UN TUB │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONECTOR CU│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DESCHIDERE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PRIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │RĂSUCIRE, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIGILATĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FOLIE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │LAMINATĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROTECTOARE│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINÂND │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │300 ML SOL.│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴───────────────┴───────────┴──────┴─────────┴───────┴────────┴───────────┴────┴────┴─────────────┴─────────────┘11. La secţiunea P9, subprogramul P9.4 "Transplant renal combinat rinichi şi pancreas", după poziţia 185 se introduce o nouă poziţie, poziţia 186, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬───────────────┬───────────┬──────┬─────────┬───────┬────────┬───────────┬────┬────┬─────────────┬─────────────┐│"186│W61756002│J01XX08│LINEZOLIDUM │LINEZOLID │SOL. │ 2 mg/ml│INFOMED│ROMÂNIA │10 PUNGI │PR │ 10│ 108,800000│ 122,407000"││ │ │ │ │INFOMED │PERF. │ │FLUIDS │ │DIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │2 mg/ml │ │ │-S.R.L.│ │POLIOLEFINĂ│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │MULTISTRA- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIFICATĂ, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ LATEX,│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU UN TUB │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONECTOR CU│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DESCHIDERE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PRIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │RĂSUCIRE, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIGILATĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FOLIE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │LAMINATĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROTECTOARE│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINÂND │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │300 ML SOL.│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴───────────────┴───────────┴──────┴─────────┴───────┴────────┴───────────┴────┴────┴─────────────┴─────────────┘12. La secţiunea P9, subprogramul P9.5 "Transplant celule pancreatice", după poziţia 13 se introduce o nouă poziţie, poziţia 14, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬───────────────┬───────────┬──────┬─────────┬───────┬────────┬───────────┬────┬────┬─────────────┬─────────────┐│"14 │W61756002│J01XX08│LINEZOLIDUM │LINEZOLID │SOL. │ 2 mg/ml│INFOMED│ROMÂNIA │10 PUNGI │PR │ 10│ 108,800000│ 122,407000"││ │ │ │ │INFOMED │PERF. │ │FLUIDS │ │DIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │2 mg/ml │ │ │-S.R.L.│ │POLIOLEFINĂ│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │MULTISTRA- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIFICATĂ, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ LATEX,│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU UN TUB │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONECTOR CU│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DESCHIDERE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PRIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │RĂSUCIRE, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIGILATĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FOLIE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │LAMINATĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROTECTOARE│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINÂND │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │300 ML SOL.│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴───────────────┴───────────┴──────┴─────────┴───────┴────────┴───────────┴────┴────┴─────────────┴─────────────┘13. La secţiunea P9, subprogramul P9.6 "Transplant pulmonar", după poziţia 141 se introduce o nouă poziţie, poziţia 142, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬───────────────┬───────────┬──────┬─────────┬───────┬────────┬───────────┬────┬────┬─────────────┬─────────────┐│"142│W61756002│J01XX08│LINEZOLIDUM │LINEZOLID │SOL. │ 2 mg/ml│INFOMED│ROMÂNIA │10 PUNGI │PR │ 10│ 108,800000│ 122,407000"││ ├ │ │ │INFOMED │PERF. │ │FLUIDS │ │DIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │2 mg/ml │ │ │-S.R.L.│ │POLIOLEFINĂ│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │MULTISTRA- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIFICATĂ, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ LATEX,│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU UN TUB │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONECTOR CU│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DESCHIDERE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PRIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │RĂSUCIRE, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIGILATĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FOLIE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │LAMINATĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROTECTOARE│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINÂND │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │300 ML SOL.│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴───────────────┴───────────┴──────┴─────────┴───────┴────────┴───────────┴────┴────┴─────────────┴─────────────┘14. La secţiunea P10 "Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică", după poziţia 80 se introduc două noi poziţii, poziţiile 81 şi 82, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬───────────────┬───────────┬──────┬─────────┬───────┬────────┬───────────┬────┬────┬─────────────┬─────────────┐│"81 │W57884002│H05BX02│PARICALCITOLUM │PARICALCI- │SOL │ 2 micro-│FRESE- │GERMANIA│CUTIE CU 5 │PR │ 5│ 10,520000│ 13,302000││ │ │ │** │TOL │INJ. │ grame/ml│NIUS │ │FIOLE DIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │FRESENIUS │ │ │MEDICAL│ │STICLĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │2 │ │ │CARE │ │INCOLORĂ CU│ │ │ │ ││ │ │ │ │micrograme │ │ │DEUT- │ │CAPACITATEA│ │ │ │ ││ │ │ │ │/ml │ │ │SCH- │ │DE 2 ML X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LAND │ │1 ML SOL. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │GMBH │ │INJ. │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼───────────┼────┼────┼─────────────┼─────────────┤│ 82 │W57885002│H05BX02│PARICALCITOLUM │PARICALCI- │SOL │ 5 micro-│FRESE- │GERMANIA│CUTIE CU 5 │PR │ 5│ 22,048000│ 26,916000"││ │ │ │** │TOL │INJ. │ grame/ml│NIUS │ │FIOLE DIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │FRESENIUS │ │ │MEDICAL│ │STICLĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │5 │ │ │CARE │ │INCOLORĂ CU│ │ │ │ ││ │ │ │ │micrograme │ │ │DEUT- │ │CAPACITATEA│ │ │ │ ││ │ │ │ │/ml │ │ │SCH- │ │DE 2 ML X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LAND │ │1 ML SOL. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │GMBH │ │INJ. │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴───────────────┴───────────┴──────┴─────────┴───────┴────────┴───────────┴────┴────┴─────────────┴─────────────┘15. La secţiunea P10, poziţia 79 se modifică şi va avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬───────────────┬───────────┬──────┬─────────┬───────┬────────┬───────────┬────┬────┬─────────────┬─────────────┐│"79 │W60961001│H05BX02│PARICALCITOLUM │ZEMPLAR │SOL. │ 5 мg/ml│ABBVIE │SPANIA │CUTIE X │S │ 5│ 26,457600│ 32,299200"││ │ │ │** │ │INJ. │ │FARMA- │ │5 FIOLE X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │CEUTICA│ │1 ML SOL. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.L.U. │ │INJ. │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴───────────────┴───────────┴──────┴─────────┴───────┴────────┴───────────┴────┴────┴─────────────┴─────────────┘  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna noiembrie 2015.

  p. Ministrul sănătăţii,

  Francisk Iulian Chiriac,

  secretar de stat

  Preşedintele Casei Naţionale

  de Asigurări de Sănătate,

  Vasile Ciurchea
  -----