ORDIN nr. 224 din 14 octombrie 2015privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2016
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDOPING
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 octombrie 2015  Având în vedere art. 6 pct. 14 şi art. 18 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 11 alin. (2) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping emite prezentul ordin.  +  Articolul 1În vederea prevenirii şi combaterii dopajului în sport se aprobă Lista interzisă pentru anul 2016, în conformitate cu "Standardul Internaţional Lista Interzisă - 2016 al Agenţiei Mondiale Anti-Doping", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,

  Graziela Elena Vâjială
  Bucureşti, 14 octombrie 2015.Nr. 224.  +  AnexăAGENŢIA MONDIALĂ ANTI-DOPINGCODUL MONDIAL ANTI-DOPINGLista interzisă pentru 2016STANDARD INTERNAŢIONALTextul oficial al Listei interzise va fi menţinut de către Agenţia Mondială Anti-Doping (AMAD) şi va fi publicat în limbile engleză şi franceză. În cazul existenţei vreunei contradicţii între versiunea în limba engleză şi cea în limba franceză, va rămâne valabilă versiunea în limba engleză.Această listă va intra în vigoare din data de 1 ianuarie 2016.LISTA INTERZISĂ PENTRU ANUL 2016CODUL MONDIAL ANTI-DOPINGValabilă de la 1 ianuarie 2016Conform art. 4.2.2 din Codul Mondial Anti-Doping, toate substanţele interzise vor fi considerate "substanţe specifice", cu excepţia substanţelor din clasele S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a şi a metodelor interzise M1, M2 şi M3. ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ SUBSTANŢE ŞI METODE INTERZISE PERMANENT │ │ (ÎN COMPETIŢIE ŞI ÎN AFARA COMPETIŢIEI) │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘SUBSTANŢE INTERZISES0. Substanţe neaprobateOrice substanţă farmacologică, care nu este cuprinsă în una dintre următoarele secţiuni ale Listei şi nu are aprobarea curentă a unei autorităţi guvernamentale de reglementare în domeniul sănătăţii pentru uzul terapeutic uman (de exemplu, substanţe aflate în curs de dezvoltare preclinică sau clinică ori retrase, substanţe "designer", substanţe aprobate doar pentru uz veterinar), este interzisă permanent.S1. Agenţi anaboliciAgenţii anabolici sunt interzişi.1. Steroizi anabolici androgeni (SAA)a)SAA exogeni*) includ:- 1-androstendiol (5α-androst-1-en-3beta,17beta-diol); 1-androstendionă (5α-androst-1-en-3,17-dionă); bolandiol (estr-4-en-3beta,17beta-diol); bolasteron; boldenon; boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dionă); calusteron; clostebol; danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-in-17α-ol); dehidroclormetiltestosteron (4-clor-17beta-hidroxi-17α-metilandrosta-1,4-dien-3-onă); dezoximetiltestosteron (17α-metil-5α-androst-2-en-17beta-ol); drostanolon; etilestrenol (19-norpregna-4-en-17α-ol); fluoximesteron; formebolon; furazabol (17α-metil[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstan-17beta-ol); gestrinon; 4-hidroxitestosteron (4,17beta-dihidroxiandrost-4-en-3-onă); mestanolon; mesterolon; metandienonă (17beta-hidroxi-17α-metilandrosta-1,4-dien-3-onă); metenolon; metandriol; metasteron (17beta-hidroxi-2α,17α-dimetil-5α-androstan-3-onă); metildienolon (17beta-hidroxi-17α-metilestra-4,9-dien-3-onă); metil-1-testosteron (17beta-hidroxi-17α-metil-5α-androst-1-en-3-onă); metilnortestosteron (17beta-hidroxi-17α-metilestr-4-en-3-onă); metiltestosteron; metribolon (metiltrienolon, 17beta-hidroxi-17α-metilestra-4,9,11-trien-3-onă); miboleron; nandrolon; 19-norandrostendionă (estr-4-en-3,17-dionă); norboleton; norclostebol; noretandrolon; oxabolon; oxandrolon; oximesteron; oximetolon; prostanozol (17beta-[(tetrahidropiran-2-il)oxi]-1'H-pirazolo[3,4:2,3]-5α-androstan); quinbolon; stanozolol; stenbolon; 1-testosteron (17beta-hidroxi-5α-androst-1-en-3-onă); tetrahidrogestrinon (17-hidroxi-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-onă); trenbolon (17beta-hidroxiestr-4,9,11-trien-3-onă); şi alte substanţe cu structură chimică similară sau cu efect(e) biologic(e) similar(e).b)SAA endogeni**) când s-au administrat exogen:- androstendiol (androst-5-en-3beta,17beta-diol); androstendionă (androst-4-en-3,17-dionă); dihidrotestosteron (17beta-hidroxi-5α-androstan-3-onă); prasteron (dehidroepiandrosteron, DHEA, 3beta-hidroxiandrost-5-en-17-onă); testosteron, precum şi metaboliţii şi izomerii acestora, incluzând, dar nelimitându-se la:- 5α-androstan-3α,17α-diol; 5α-androstan-3α,17beta-diol; 5α-androstan-3beta, 17α-diol; 5α-androstan-3beta,17beta-diol; 5beta-androstan-3α,17beta-diol; androst-4-en-3α,17α-diol; androst-4-en-3α,17beta-diol; androst-4-en-3beta,17α -diol; androst-5-en-3α,17α-diol; androst-5-en-3α,17beta-diol; androst-5-en-3beta,17α-diol; 4-androstendiol (androst-4-en-3beta,17beta-diol); 5-androstendionă (androst-5-en-3,17-dionă); androsteron - 3beta-hidroxi-5α-androstan-17-onă; epi-dihidrotestosteron; epitestosteron; etiocolanolon; 7α-hidroxi-DHEA; 7beta-hidroxi-DHEA; 7-ceto-DHEA; 19-norandrosteron; 19-noretiocolanolon.2. Alţi agenţi anaboliciIncluzând, dar nelimitându-se la:- clenbuterol, modulatorii receptorilor selectivi de androgeni (SARMs, de exemplu, andarină sau ostarină), tibolon, zeranol şi zilpaterol. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │În această secţiune: │ │*) "exogen" se referă la substanţele care, de regulă, nu sunt produse de │ │ organism în mod natural. │ │**) "endogen" se referă la substanţele care, de regulă, sunt produse de │ │ organism în mod natural. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘S2. Hormoni peptidici, factori de creştere, substanţe înrudite şi mimeticeSunt interzise următoarele substanţe şi alte substanţe cu structură chimică similară sau efect(e) biologic(e) similar(e):1. Agonişti ai receptorilor eritropoietinei:1.1. Agenţi de stimulare a eritropoiezei (ESAs) incluzând, de exemplu:- darbepoetina (dEPO);- eritropoietina (EPO);- EPO-Fc;- peptide mimetice EPO (EMP), de exemplu, CNTO 530 şi peginesatida; metoxi polietilen glicol-epoetina beta (CERA).1.2. Agonişti non-eritropoietici ai receptorilor eritropoietinei, de exemplu:- ARA-290;- EPO asialo;- EPO carbamilată.2. Stabilizatori ai factorilor care induc hipoxia (HIF), de exemplu, cobalt şi FG-4592 şi activatori ai HIF, de exemplu, argon, xenon;3. Gonadotropina corionică (CG) şi hormonul luteinizant (LH) şi factorii lor de eliberare, la bărbaţi, de exemplu, buserelin, gonadorelin şi leuprorelin;4. Corticotropinele şi factorii lor de eliberare, de exemplu, corticorelin;5. Hormonul de creştere (GH) şi factorii săi de eliberare incluzând:- hormonul de eliberare a hormonului de creştere (GHRH) şi analogii săi, de exemplu, CJC-1295, sermorelin şi tesamorelin;- stimulatori ai secretorilor hormonului de creştere (GHS), de exemplu, grelin şi mimetice de grelin, de exemplu, anamorelin şi ipamorelin;- peptide de eliberare ale GH (GHRPs), de exemplu, alexamorelin, GHRP-6, hexarelin şi pralmorelin (GHRP-2).În plus, sunt interzişi următorii factori de creştere:- factori de creştere a fibroblastelor (FGFs), factorul de creştere a hepatocitelor (HGF), factorul de creştere-1 insulinic (IGF-1) şi analogii săi, factori de creştere mecanici (MGFs), factorul de creştere derivat din trombocite (PDGF), factorul de creştere a endoteliului vascular (VEGF) precum şi orice alt factor de creştere ce afectează sinteza/degradarea proteinei muşchilor, a tendoanelor sau a ligamentelor, vascularizarea, utilizarea energiei, capacitatea de regenerare sau comutarea tipului de fibră.S3. Beta-2 agoniştiToţi beta-2 agoniştii, inclusiv toţi izomerii optici, de exemplu, d- şi l-, acolo unde este cazul, sunt interzişi.Cu următoarele excepţii:- salbutamolul inhalat (maximum 1.600 micrograme în 24 de ore);- formoterolul inhalat (doza maximă 54 micrograme în 24 de ore); şi- salmeterolul inhalat, în concordanţă cu regimul terapeutic recomandat de producători.Se consideră că prezenţa salbutamolului în urină, într-o concentraţie mai mare de 1.000 ng/mL, sau a formoterolului într-o concentraţie mai mare de 40 ng/mL nu este datorată utilizării în scop terapeutic a substanţei şi va fi considerată rezultat analitic advers (AAF), dacă sportivul nu dovedeşte, pe baza unui studiu farmacocinetic controlat, că rezultatul anormal a fost consecinţa utilizării unei doze terapeutice inhalate de până la limita maximă indicată mai sus.S4. Hormoni şi modulatori metaboliciUrmătorii hormoni şi modulatori metabolici sunt interzişi:1. Inhibitori de aromatază, incluzând, dar nelimitându-se la: aminoglutetimid, anastrozol, androsta-1,4,6-trien-3,17-dionă (androstatriendionă), 4-androsten-3,6,17-trionă (6-oxo), exemestan, formestan, letrozol şi testolactonă.2. Modulatori ai receptorilor selectivi de estrogeni (SERMs) incluzând, dar nelimitându-se la: raloxifen, tamoxifen şi toremifen.3. Alte substanţe anti-estrogenice incluzând, dar nelimitându-se la: clomifen, ciclofenil şi fulvestrant.4. Agenţi care modifică funcţia (funcţiile) miostatinei, incluzând, dar nelimitându-se la: inhibitori ai miostatinei.5. Modulatori metabolici:5.1. Activatori ai proteinkinazei activate de AMP (AMPK), de exemplu, AICAR; şi agonişti ai receptorilor delta activaţi de proliferatorul peroxizomilor (PPARdelta), de exemplu, GW 1516);5.2. Insuline şi mimetice de insulină;5.3. Meldonium;5.4. Trimetazidina.S5. Diuretice şi agenţi mascatoriUrmătoarele diuretice şi agenţi mascatori, precum şi alte substanţe cu structură chimică similară sau cu efect(e) biologic(e) similar(e) sunt interzise.Inclusiv, dar nelimitându-se la:- desmopresina, probenecid, substituenţi de plasmă, de exemplu, glicerol şi administrarea intravenoasă de albumină, dextran, hidroxietil amidon şi manitol;- acetazolamid, amilorid, bumetanid, canrenon, clortalidon, acid etacrinic, furosemid, indapamid, metolazon, spironolactonă, tiazide, de exemplu, bendroflumetiazidă, clorotiazidă şi hidroclorotiazidă, triamteren şi vaptani, de exemplu, tolvaptan.Cu excepţia:- drospirenona, pamabrom şi utilizarea oftalmică a inhibitorilor de anhidrază carbonică (de exemplu dorzolamida, brinzolamida);- administrarea locală a felipresinei în anestezia dentară.Depistarea în proba sportivului oricând sau în competiţie, după caz, a oricărei cantităţi a uneia din următoarele substanţe cu limită de prag: formoterol, salbutamol, cathină, efedrină, metilefedrină şi pseudoefedrină, în combinaţie cu un diuretic sau un agent mascator, se va considera rezultat analitic advers, cu excepţia cazului în care sportivul are o scutire de uz terapeutic acordată pentru acea substanţă, în plus faţă de cea acordată pentru diuretic sau agentul mascator.METODE INTERZISEM1. Manipularea sângelui şi a componentelor sângeluiSunt interzise următoarele:1. Administrarea sau reintroducerea oricărei cantităţi de sânge autolog, alogenic (homolog) ori heterolog sau de produse hematologice din celule roşii de orice origine, în sistemul circulator;2. Creşterea artificială a absorbţiei, transportului sau eliberării de oxigen.Include, fără a se limita la:Perfluorochimicale, efaproxiral (RSR13) şi produsele pe bază de hemoglobină modificată, de exemplu, înlocuitorii de sânge pe bază de hemoglobină şi produşii de hemoglobină micro-încapsulată, cu excepţia oxigenului suplimentar.3. Orice formă de manipulare intravasculară a sângelui sau componentelor sângelui, prin mijloace fizice ori chimice.M2. Manipularea chimică şi fizicăSunt interzise următoarele:1. Falsificarea sau încercarea de falsificare cu scopul de a altera integritatea şi validitatea probelor recoltate în timpul controlului doping;Include, dar nu se limitează la: substituţia urinei şi/sau alterare, de exemplu, proteazele.2. Infuziile şi/sau injecţiile intravenoase cu mai mult de 50 mL într-o perioadă de 6 ore, cu excepţia celor efectuate în mod legitim pe parcursul internărilor în spital, al procedurilor chirurgicale sau al investigaţiilor clinice.M3. Dopajul geneticSunt interzise următoarele metode, care au capacitatea de a spori performanţa sportivă:1. Transferul de polimeri ai acizilor nucleici sau analogi ai acizilor nucleici;2. Utilizarea de celule normale sau celule modificate genetic. ┌────────────────────────────────────────────────────┐ │ SUBSTANŢE ŞI METODE │ │ INTERZISE ÎN COMPETIŢIE │ └────────────────────────────────────────────────────┘Pe lângă categoriile S0 - S5 şi M1 - M3 definite mai sus, următoarele categorii sunt interzise în competiţie:SUBSTANŢE INTERZISES6. StimulenteToate stimulentele, inclusiv toţi izomerii optici, de exemplu, d- şi l-, acolo unde este cazul, sunt interzise.Stimulentele includ: a) stimulente nespecifice:- adrafinil; amfepramonă; amfetamină; amfetaminil; amifenazol; benfluorex; benzilpiperazină; bromantan; clobenzorex; cocaină; cropropamidă; crotetamidă; fencamină; fenetilină; fenfluramină; fenproporex; fonturacetam [4-fenilpiracetam(carfedon)]; furfenorex; mefenorex; mefentermină; mesocarb; metamfetamină(d-); p-metilamfetamină; modafinil; norfenfluramină; fendimetrazină; fentermină; prenilamină; prolintan.Un stimulent care nu este introdus în mod expres în această secţiune este o substanţă specifică. b) stimulente specifice:Includ, dar nu se limitează la:- benzfetamină; cathină**); cathinonă şi analogii săi, de exemplu, mefedrona, metedrona şi α-pirolidinovalerofenonă; dimetilamfetamină, efedrină***); epinefrină****) (adrenalină); etamivan; etilamfetamină; etilefrină; famprofazonă; fenbutrazat; fencamfamină; heptaminol; hidroxiamfetamină (parahidroamfetamină); izometeptenă; levmetamfetamină; meclofenoxat; metilenedioximetamfetamină; metilefedrină***); metilhexanamină (dimetilpentilamină); metilfenidat; niketamidă; norfenefrină; octopamină; oxilofrină (metilsinefrină); pemolină; pentetrazol; fenetilamină şi derivaţii săi; fenmetrazină; fenprometamină; propilhexedrină; pseudoefedrină*****); selegilină; sibutramină; stricnină; tenamfetamină (metilenedioxiamfetamină); tuaminoheptan; şi alte substanţe cu structură chimică similară sau efect(e) biologic(e) similar(e).Cu excepţia:- clonidinei;- derivaţilor de imidazol pentru uz local/oftalmic şi a acelor stimulente incluse în Programul de monitorizare pe 2016*). Notă

  ──────────

  *) Bupropion, cafeină, nicotină, fenilefrină, fenilpropanolamină, pipradrol şi sinefrină: aceste substanţe sunt incluse în Programul de monitorizare pe 2016 şi nu sunt considerate substanţe interzise.

  **) Cathina: interzisă când concentraţia sa în urină este mai mare de 5 micrograme per mililitru.

  ***) Efedrina şi metilefedrina: interzise, atunci când concentraţia oricăreia dintre ele în urină este mai mare de 10 micrograme per mililitru.

  ****) Epinefrină (adrenalină): nu este interzisă în administrarea locală, de exemplu, nazală, oftalmologică sau administrarea asociată cu agenţii anestezici locali.

  *****) Pseudoefedrina: interzisă când concentraţia sa în urină este mai mare de 150 micrograme per mililitru.

  ──────────
  S7. NarcoticeSunt interzise următoarele:- buprenorfină, dextromoramidă, diamorfină (heroină), fentanil şi derivaţii săi, hidromorfonă, metadonă, morfină, oxicodonă, oximorfonă, pentazocină şi petidină.S8. CanabinoideSunt interzise:- natural (de exemplu, canabis, haşiş şi marijuana) sau sintetic delta 9-tetrahidrocanabinol (THC);- canabimimeticele, de exemplu, ierburile "Spice" , JWH-018, JWH-073, HU-210.S9. GlucocorticosteroiziToţi glucocorticosteroizii sunt interzişi în administrarea pe cale orală, intravenoasă, intramusculară sau rectală.    ┌──────────────────────────────────────────────────────┐    │ SUBSTANŢE INTERZISE ÎN ANUMITE SPORTURI │    └──────────────────────────────────────────────────────┘P1. AlcoolAlcoolul (etanolul) este interzis numai în competiţie, în sporturile menţionate mai jos. Detectarea acestuia se va realiza prin analizarea respiraţiei şi/ sau a sângelui. Pragul de infracţiune doping este echivalent cu o concentraţie de alcool în sânge de 0,10g/L.- Sporturi de aer (FAI)- Tir cu arcul (WA)- Automobilism (FIA)- Bărci cu motor (UIM)P2. Beta-blocanteBeta-blocantele sunt interzise doar în competiţie, în următoarele sporturi, iar acolo unde este menţionat şi "în afara competiţiei":- Tir cu arcul (WA)*)- Automobilism (FIA)- Biliard (toate disciplinele) (WCBS)- Darts (WDF)- Golf (IGF)- Tir (ISSF, IPC)*)- Schi/Snowboard (FIS) în sărituri cu schiurile, freestyle aerials/halfpipe şi snowboard halfpipe/big air- Sporturi subacvatice (CMAS) în apnea cu greutate constantă cu sau fără palme, apnea dinamică cu sau fără palme, apnea cu imersie liberă, apnea "jump blue", vânătoare subacvatică, apnea statică, tir cu harponul şi apnea cu greutate variabilă. Notă

  ──────────

  *) Interzise şi în afara competiţiei

  ──────────
  Beta-blocantele includ, dar nu sunt limitate la următoarele:- acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol şi timolol.AGENŢIA MONDIALĂ ANTI-DOPINGPROGRAMUL DE MONITORIZARE PE 2016*) Notă

  ──────────

  *) Codul Mondial Anti-Doping (art. 4.5) stipulează: "AMAD, în colaborare cu semnatarii şi guvernele, va stabili un program de monitorizare referitor la substanţele care nu se află în Lista interzisă, dar pe care AMAD doreşte să le monitorizeze, astfel încât să se detecteze şabloane de utilizare abuzivă în sport."

  ──────────
  Următoarele substanţe sunt incluse în Programul de monitorizare pe 2016:1. Stimulente: numai în competiţie: bupropion, cafeina, nicotina, fenilefrina, fenilpropanonolamina, pipradrol şi sinefrina.2. Narcotice: numai în competiţie: mitraginină şi tramadol.3. Glucocorticosteroizi: în competiţie (pe alte căi de administrare decât cea orală, intravenoasă, intramusculară sau rectală) şi în afara competiţiei (pe toate căile de administrare)4. Telmisartan: în competiţie şi în afara competiţiei
  -----