ORDIN nr. 673 din 9 octombrie 2015privind aprobarea Procedurilor şi condiţiilor de autorizare a participării şi organizării de către federaţiile sportive naţionale a competiţiilor sportive internaţionale
EMITENT
  • MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 21 octombrie 2015    Având în vedere:- Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;- Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu Nota de fundamentare a Direcţiei politici, strategii şi performanţă sportivă nr. 3.835 din 2 septembrie 2015,în baza art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedurile şi condiţiile de autorizare a participării şi organizării de către federaţiile sportive naţionale a competiţiilor sportive internaţionale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se distribuie prin Direcţia administrativ.  +  Articolul 3Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice prevedere contrară îşi încetează aplicabilitatea.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul tineretului şi sportului,

    Gabriela Szabo
    Bucureşti, 9 octombrie 2015.Nr. 673.  +  AnexăPROCEDURA 09/10/2015