HOTĂRÂRE nr. 847 din 7 octombrie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 492/2004 privind organizarea şi funcţionarea institutelor culturale româneşti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum şi înfiinţarea unor institute noi, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 19 octombrie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 17 din Legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 492/2004 privind organizarea şi funcţionarea institutelor culturale româneşti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum şi înfiinţarea unor institute noi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 21 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:"k) Institutul Cultural Român «Mihai Eminescu» de la Chişinău, Republica Moldova, cu filială la Copăceni, raionul Sângerei;"2. La anexa nr. 1, după litera B se introduce o nouă literă, litera C, cu următorul cuprins:"C. Structura de personal a filialei Copăceni a Institutului Cultural Român «Mihai Eminescu» de la Chişinău, Republica Moldova1. Referent principal relaţii2. Intendent-şofer I".  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 15 ianuarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 12, alineatele (5) şi (6) vor avea următorul cuprins:"(5) Numărul maxim de posturi din cadrul M.A.E. este de 2.325, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului afacerilor externe, din care 901 în centrala M.A.E., exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului afacerilor externe. (6) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul exterior este de 1.424."2. La anexa nr. 1, nota va avea următorul cuprins:"Numărul maxim de posturi din centrala MAE este de 901, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului. Numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul exterior este de 1.424"

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul afacerilor externe,

  Bogdan Lucian Aurescu

  Ministrul culturii,

  Ioan Vulpescu

  p. Preşedintele Institutului

  Cultural Român,

  Liviu Sebastian Jicman

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale şi

  persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb
  Bucureşti, 7 octombrie 2015.Nr. 847.-----