ORDIN nr. 1.282 din 14 octombrie 2015pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 1.282 din 14 octombrie 2015
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 975 din 12 octombrie 2015
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 octombrie 2015  Văzând Referatul de aprobare nr. NB 10.367/2015 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.756/12.10.2015 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:- art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) din titlul VIII "Asigurările sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată;- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La secţiunea P1 "Programul naţional de boli transmisibile" litera A) "Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere", după poziţia 437 se introduce o nouă poziţie, poziţia 438, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬───────────────┬───────────┬──────┬─────────┬───────┬────────┬───────────┬────┬────┬────────┬────────┬─────────┐│"438│W55354004│J01CR02│AMOXICILLINUM +│AUGMENTIN │COMPR.│1.000 mg/│BEECHAM│MAREA │CUTIE CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ACIDUM │SR 1000 mg/│ELIB. │ 62,5mg │GROUP │BRITANIE│7 BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │CLAVULANICUM │62,5 mg │PREL. │ │PLC │ │AL/PVC-AL │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 4 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ELIB. PREL.│P-RF│ 28 │1,256071│1,642857│0,000000"│└────┴─────────┴───────┴───────────────┴───────────┴──────┴─────────┴───────┴────────┴───────────┴────┴────┴────────┴────────┴─────────┘2. La secţiunea P3 "Programul naţional de oncologie", după poziţia 463 se introduc 5 noi poziţii, poziţiile 464-468, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬───────────────┬────────────┬─────┬──────┬────────┬───────┬────────────────┬──┬─┬──────────┬──────────┬──────────┐│"464│W56781001│L01AX03│TEMOZOLOMIDUM**│TEMOZOLOMIDA│CAPS.│140 mg│STADA │ROMÂNIA│CUTIE CU 1 FLAC.│PR│5│ 78,164000│ 92,828000│ 0,000000 ││ │ │ │ │HF 140 mg │ │ │HEMOFARM│ │DIN STICLĂ BRUNĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │- S.R.L.│ │ X 5 CAPS. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼────────────────┼──┼─┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 465│W56779001│L01AX03│TEMOZOLOMIDUM**│TEMOZOLOMIDA│CAPS.│ 20 mg│STADA │ROMÂNIA│CUTIE CU 1 FLAC.│PR│5│ 7,966000│ 10,420000│ 0,000000 ││ │ │ │ │HF 20 mg │ │ │HEMOFARM│ │DIN STICLĂ BRUNĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │- S.R.L.│ │ X 5 CAPS. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼────────────────┼──┼─┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 466│W56783001│L01AX03│TEMOZOLOMIDUM**│TEMOZOLOMIDA│CAPS.│250 mg│STADA │ROMÂNIA│CUTIE CU 1 FLAC.│PR│5│233,776800│263,973600│35,660400 ││ │ │ │ │HF 250 mg │ │ │HEMOFARM│ │DIN STICLĂ BRUNĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │- S.R.L.│ │ X 5 CAPS. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼────────────────┼──┼─┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 467│W56782001│L01AX03│TEMOZOLOMIDUM**│TEMOZOLOMIDA│CAPS.│180 mg│STADA │ROMÂNIA│CUTIE CU 1 FLAC.│PR│5│ 97,764000│114,192000│ 0,000000 ││ │ │ │ │HF 180 mg │ │ │HEMOFARM│ │DIN STICLĂ BRUNĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │- S.R.L.│ │ X 5 CAPS. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼────────────────┼──┼─┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 468│W56780001│L01AX03│TEMOZOLOMIDUM**│TEMOZOLOMIDA│CAPS.│100 mg│STADA │ROMÂNIA│CUTIE CU 1 FLAC.│PR│5│ 37,248000│ 45,472000│ 0,000000"││ │ │ │ │HF 100 mg │ │ │HEMOFARM│ │DIN STICLĂ BRUNĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │- S.R.L.│ │ X 5 CAPS. │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴───────────────┴────────────┴─────┴──────┴────────┴───────┴────────────────┴──┴─┴──────────┴──────────┴──────────┘  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 14 octombrie 2015.

  p. Ministrul sănătăţii,

  Dorel Săndesc,

  secretar de stat

  Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

  Vasile Ciurchea
  -------