ORDIN nr. M.100 din 5 octombrie 2015pentru modificarea art. 5 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.112/2008
EMITENT
  • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 14 octombrie 2015    Pentru aplicarea prevederilor art. 32 alin. (8) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul IArticolul 5 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.112/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 24 noiembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Colegiul ministerului este abilitat să analizeze aspecte care vizează: a) politica de apărare; b) organizarea, pregătirea şi înzestrarea forţelor armatei în timp de pace, în situaţii de criză şi la război; c) capacitatea de reacţie a Armatei României; d) principalele proiecte de acte normative referitoare la apărare; e) participarea cu efective şi tehnică de luptă la exerciţii sau misiuni care se desfăşoară în comun cu armatele altor ţări; f) cooperarea cu celelalte instituţii cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale; g) acordarea gradelor de general şi amiral în activitate şi în rezervă, în timp de pace şi în timp de război, precum şi înaintarea în gradele următoare a personalului militar; h) starea armatei; i) asigurarea cu fonduri financiare a activităţilor de bază; j) probleme care nu intră în competenţa Consiliului de Planificare a Apărării; k) alte probleme şi documente stabilite de către ministrul apărării naţionale."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul apărării naţionale,

    Mircea Duşa
    Bucureşti, 5 octombrie 2015.Nr. M.100.-----