ORDIN nr. 1.171 din 21 septembrie 2015pentru aprobarea Ghidului metodologic de implementare a Programului naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 7 octombrie 2015  Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 9.550/2015 al Agenţiei naţionale pentru programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere prevederile Strategiei Naţionale de Control al Tuberculozei în România 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 121/2015.în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Ghidul metodologic de implementare a Programului naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  ──────────
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
  ──────────
   +  Articolul 2Anexa se poate accesa pe site-ul Ministerului Sănătăţii, la adresa www.ms.ro, rubrica "Ghiduri clinice".  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de implementare a Programului naţional de control al tuberculozei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 13 noiembrie 2008.  +  Articolul 4Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, precum şi instituţiile publice care derulează Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătăţii,
  Francisk Iulian Chiriac,
  secretar de stat
  Bucureşti, 21 septembrie 2015.Nr. 1.171.  +  Anexă GHID METODOLOGIC din 21 septembrie 2015