HOTĂRÂRE nr. 777 din 23 septembrie 2015privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de interes naţional "Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei Jilţ Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 25 septembrie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de interes naţional "Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei Jilţ Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit", prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de către Societatea "Complexul Energetic Oltenia - S.A. din bugetul de venituri şi cheltuieli, iar sumele aferente despăgubirilor vor fi asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, potrivit legii.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul energiei, întreprinderilor mici

  şi mijlocii şi mediului de afaceri,

  Andrei Dominic Gerea

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  p. Ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Sirma Caraman,

  secretar de stat
  Bucureşti, 23 septembrie 2015.Nr. 777.  +  AnexăCARACTERISTICILE PRINCIPALEŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiţii "Deschiderea şi punereaîn exploatare a carierei Jilţ Nord la o capacitatede 4,5 milioane tone/an lignit"Titular: Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de AfaceriBeneficiar: Societatea "Complexul Energetic Oltenia" - S.A.Amplasament: localităţile Mătăsari şi Fărcăşeşti, judeţul Gorj, în zona localităţilor Runcurel, Brădet, MătăsariIndicatorii tehnico-economici: ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Valoarea totală a investiţiei, mii lei 4.397.157 │ │ inclusiv TVA │ │ │ │ (în preţuri la 31 decembrie 2013; │ │ 1 euro = 4,4847 lei) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │din care: - construcţii + montaj mii lei 1.894.535 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Valoarea investiţiei rest de executat mii lei 4.166.159 │ │din care: ─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ - construcţii + montaj mii lei 1.804.726 │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Eşalonarea investiţiei: ┌─────────────────┬───────────────┬──────────────┐ │ An I │ INV │ 543.000 │ │ ├───────────────┼──────────────┤ │ │ C + M │ 235.000 │ ├─────────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ An II │ INV │ 501.000 │ │ ├───────────────┼──────────────┤ │ │ C + M │ 217.000 │ ├─────────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ An III │ INV │ 459.000 │ │ ├───────────────┼──────────────┤ │ │ C + M │ 199.000 │ ├─────────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ An IV │ INV │ 376.000 │ │ ├───────────────┼──────────────┤ │ │ C + M │ 163.000 │ ├─────────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ An V │ INV │ 334.000 │ │ ├───────────────┼──────────────┤ │ │ C + M │ 144.000 │ ├─────────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ An VI │ INV │ 333,000 │ │ ├───────────────┼──────────────┤ │ │ C + M │ 144.000 │ ├─────────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ An VII │ INV │ 292.000 │ │ ├───────────────┼──────────────┤ │ │ C + M │ 126.000 │ ├─────────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ An VIII │ INV │ 292.000 │ │ ├───────────────┼──────────────┤ │ │ C + M │ 126.000 │ ├─────────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ An IX │ INV │ 250.000 │ │ ├───────────────┼──────────────┤ │ │ C + M │ 108.000 │ ├─────────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ An X │ INV │ 250.000 │ │ ├───────────────┼──────────────┤ │ │ C + M │ 108.000 │ ├─────────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ An XI │ INV │ 208.000 │ │ ├───────────────┼──────────────┤ │ │ C + M │ 90.000 │ ├─────────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ An XII │ INV │ 167.000 │ │ ├───────────────┼──────────────┤ │ │ C + M │ 72.000 │ ├─────────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ An XIII │ INV │ 161.159 │ │ ├───────────────┼──────────────┤ │ │ C + M │ 72.726 │ └─────────────────┴───────────────┴──────────────┘Capacităţi    - Exploatarea zăcămintelor de lignit mii tone lignit/an 4.500    Durata de realizare a investiţiei luni 156Factori de riscObiectivul de investiţii se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.- zona seismică E- grad de seismicitate 71 pe scara MSK(gradul 7 cu perioadă de revenire de 50 de ani),- coeficient de seismicitateKs = 0,12- perioada de colţ Tc = 1,0 sFinanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se face de către Societatea "Complexul Energetic Oltenia" - S.A. din bugetul de venituri şi cheltuieli, iar sumele aferente despăgubirilor vor fi asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform legii.-----