RECTIFICARE nr. 5.080 din 31 august 2015referitoare la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.080/2015
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 25 septembrie 2015    La Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.080/2015 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 15 septembrie 2015, se face următoarea rectificare:- la art. 6 alin. (5), în loc de: "... menţionate la alin. (3), ..." se va citi: "... menţionate la alin. (4),...".----