ORDIN nr. 1.022 din 24 iulie 2012 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă(actualizat la data de 23 septembrie 2015*)
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Nr. 1.022 din 24 iulie 2012
 • MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
 • Nr. 851 din 26 iulie 2012
 • ----------În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 14^1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul afacerilor europene emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 14^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Viceprim-ministru,

  ministrul finanţelor publice,

  Florin Georgescu

  Ministrul afacerilor europene,

  Leonard Orban
   +  AnexăNORMA 24/07/2012