ORDIN nr. 5.232 din 14 septembrie 2015privind aprobarea Metodologiei de organizare a predării disciplinei Religie în învăţământul preuniversitar
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 24 septembrie 2015    În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,în temeiul prevederilor art. 18 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de organizare a predării disciplinei Religie în învăţământul preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Metodologia de organizare a predării disciplinei Religie în învăţământul preuniversitar prevăzută la art. 1 se aplică începând cu anul şcolar 2015-2016.  +  Articolul 3Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi reţea şcolară, Direcţia pentru învăţământ în limbile minorităţilor, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

    Sorin Mihai Cîmpeanu
    Bucureşti, 14 septembrie 2015.Nr. 5.232.  +  AnexăMETODOLOGIE 14/09/2015