HOTĂRÂRE nr. 749 din 9 septembrie 2015pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 15 septembrie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 132 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAlineatul (2) al articolului 10 din Hotărârea Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 3 aprilie 2007, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Principalele elemente de structură ale Academiei, cu atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea programelor de studii universitare, sunt următoarele: a) Facultatea de Poliţie; b) Facultatea de Poliţie de Frontieră; c) Facultatea de Jandarmi; d) Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative; e) Facultatea de Pompieri; f) Facultatea de Arhivistică."

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  -----------------

  Viceprim-ministru,

  ministrul afacerilor interne,

  Gabriel Oprea

  p. Ministrul educaţiei

  şi cercetării ştiinţifice,

  Emil Florin Albotă,

  secretar de stat
  Bucureşti, 9 septembrie 2015.Nr. 749.----