HOTĂRÂRE nr. 719 din 2 septembrie 2015pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 8 septembrie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 21 ianuarie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) Ministrul transporturilor este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat."2. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Numărul maxim de posturi este 380, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul transporturilor,

  Iulian-Ghiocel Matache

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb
  Bucureşti, 2 septembrie 2015.Nr. 719.  +  Anexă(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015)*Font 7*    Numărul maxim de posturi = 380, exclusiv demnitarii    şi posturile aferente cabinetului ministrului                                              STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                                            a Ministerului Transporturilor                                                        ┌──────────┐                                                        │ MINISTRU │                                                        └────┬─────┘   ┌──────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐   │CABINETUL MINISTRULUI ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤SECRETARIATUL NAŢIONAL TRACECA**│   └──────────────────────┘ │ └────────────────────────────────┘   ┌──────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐   │SERVICIUL AUDIT INTERN├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤DIRECŢIA COMUNICARE, RELAŢIA CU │   └──────────────────────┘ │ │ SINDICATELE, PATRONATELE ŞI │                                                             │ │ ORGANIZAŢIILE NEGUVERNAMENTALE │                                                             │ └────────────────────────────────┘   ┌──────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐   │ CORPUL DE CONTROL* ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤SERVICIUL RELAŢIA CU PARLAMENTUL│   └──────────────────────┘ │ └────────────────────────────────┘   ┌──────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐   │ SERVICIUL PROBLEME ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ SERVICIUL SITUAŢII DE URGENŢĂ │   │ SPECIALE │ │ └────────────────────────────────┘   └──────────────────────┘ │                                                             │          ┌─────────────────────────────┬────────────────────┼────────────┬──────────────────────┬────────────────────────────┐┌─────────┴────────────┐ ┌─────────┴────────────┐ │ ┌─────────┴────────────┐ ┌───────┴──────────────┐ ┌───────────┴──────────┐│ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT │ │ │ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT │├──────────────────────┤ ├──────────────────────┤ │ ├──────────────────────┤ ├──────────────────────┤ ├──────────────────────┤│CABINETUL SECRETARULUI│ │CABINETUL SECRETARULUI│ │ │CABINETUL SECRETARULUI│ │CABINETUL SECRETARULUI│ │CABINETUL SECRETARULUI││ DE STAT │ │ DE STAT │ │ │ DE STAT │ │ DE STAT │ │ DE STAT │└──────────────────────┘ └──────────────────────┘ │ └──────────────────────┘ └──────────────────────┘ └──────────────────────┘                                                             │                                                             │                                                             │┌────────────────────────┐ ┌─────────┴───────────┐ ┌────────────────────────┐│SECRETAR GENERAL ADJUNCT├─────────────────────────┤ SECRETAR GENERAL ├────────────────────────────────────┤SECRETAR GENERAL ADJUNCT│└────────────────────────┘ └─────────┬───────────┘ └────────────────────────┘                                                             │      ┌───────────┬────────────────────┬──────────┬──────────┼───────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┬────────────┐      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌─────┴────┐┌─────┴───────────┐ ┌────┴────┐┌────┴────┐┌────┴───────┐┌──┴──────┐┌──┴──────┐┌─┴──────┐┌──┴─────┐┌──┴──────┐┌────┴────────┐│ DIRECŢIA ││DIRECŢIA GENERALĂ│ │DIRECŢIA ││DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││SERVICIUL││ DIRECŢIA││DIRECŢIA││DIRECŢIA││SERVICIUL││ DIRECŢIA ││ GENERALĂ ││ TRANSPORT │ │TRANSPORT││TRANSPORT││INVESTIŢII, ││ RESURSE ││ECONOMICĂ││JURIDICĂ││AFACERI ││ MEDICAL ││ ACHIZIŢII ││MANAGEMENT││ TERESTRU │ │ AERIAN ││ NAVAL ││INFRA- ││ UMANE ││ ││ ││EUROPENE││ ││ PUBLICE, ││ ŞI │└─┬────────────┬──┘ │ ││ ││STRUCTURĂ ŞI││ ││ ││ ││ ŞI ││ ││ADMINISTRAREA││STRATEGIE │┌─┴───────┐┌───┴─────┐│ ││ ││REGLEMENTĂRI││ ││ ││ ││RELAŢII ││ ││ DOMENIULUI ││ ││DIRECŢIA ││DIRECŢIA ││ ││ ││TEHNICE ││ ││ ││ ││INTERNA-││ ││ PUBLIC ŞI ││ ││TRANSPORT││TRANSPORT││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ŢIONALE ││ ││ADMINISTRATIV││ ││FEROVIAR ││RUTIER ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │└──────────┘└─────────┘└─────────┘└─────────┘└─────────┘└────────────┘└─────────┘└─────────┘└────────┘└────────┘└─────────┘└─────────────┘                                                                                              * se organizează la nivel de direcţie                                                                                              ** se organizează la nivel de compartiment-----