ORDONANŢĂ nr. 36 din 26 august 2015privind aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 28 august 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.7 şi pct. IV.2 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Se aprobă participarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate, cu sediul în Vicenza, Republica Italiană, denumit în continuare Centrul de Excelenţă.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă plata contribuţiei financiare anuale la Centrul de Excelenţă, începând cu anul 2016. (2) Nivelul contribuţiei financiare anuale este exprimat în euro şi se determină potrivit regulilor şi procedurilor interne ale Centrului de Excelenţă referitoare la modalitatea de stabilire a contribuţiei. (3) Echivalentul în lei al contribuţiei financiare anuale prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plăţii.  +  Articolul 3 (1) Ministerul Afacerilor Interne trimite în misiune la Centrul de Excelenţă personal din rândul cadrelor militare ale Jandarmeriei Române. (2) Personalul prevăzut la alin. (1) este trimis în misiune la Centrul de Excelenţă prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea inspectorului general al Jandarmeriei Române, pentru o perioadă determinată, potrivit reglementărilor Centrului de Excelenţă. (3) Procedurile privind selecţia în vederea trimiterii în misiune a personalului Jandarmeriei Române la Centrul de Excelenţă, gestionarea raporturilor de serviciu, precum şi alte aspecte organizatorice se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4 (1) Pe întreaga perioadă a misiunii, cadrele militare ale Jandarmeriei Române îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea directorului Centrului de Excelenţă, în vederea îndeplinirii intereselor şi atingerii obiectivelor Centrului de Excelenţă. (2) Reprezentantul României în Comitetul Director al Centrului de Excelenţă este desemnat de ministrul afacerilor interne, la propunerea inspectorului general al Jandarmeriei Române.  +  Articolul 5Personalul prevăzut la art. 3 alin. (1) beneficiază de drepturile prevăzute de lege pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate.  +  Articolul 6Asimilarea funcţiilor pe care sunt încadrate cadrele militare ale Jandarmeriei Române la Centrul de Excelenţă se face prin raportare la funcţiile militare în structuri de reprezentare naţională şi în structuri NATO/UE/OSCE/ONU, prevăzute pe grade militare, potrivit dispoziţiilor cap. V din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7Cheltuielile de participare la Centrul de Excelenţă, în condiţiile prezentei ordonanţe, se finanţează din sume alocate cu această destinaţie de la bugetul de stat, în limita bugetului aprobat Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.  +  Articolul 8Ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 3 alin. (3) se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  -----------------

  Viceprim-ministru,

  ministrul afacerilor interne,

  Gabriel Oprea

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Ministrul apărării naţionale,

  Mircea Duşa

  Ministrul afacerilor externe,

  Bogdan Lucian Aurescu

  Ministrul muncii,

  familiei, protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb
  Bucureşti, 26 august 2015.Nr. 36.----