ORDONANŢĂ nr. 35 din 26 august 2015privind reorganizarea activităţii de inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi raportarea preţurilor acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.6 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Activitatea de inspecţie pentru clasificarea carcaselor se reorganizează prin preluarea acesteia de către Direcţia monitorizare, inspecţii, verificare şi control din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu", cu personalul şi posturile aferente. (2) Salarizarea personalului aferent activităţii de inspecţie pentru clasificarea carcaselor, care se preia de la Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" de către Direcţia monitorizare, inspecţii, verificare şi control din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se face potrivit legislaţiei în vigoare privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.  +  Articolul 2Patrimoniul aferent activităţii de inspecţie pentru clasificarea carcaselor se preia de către Direcţia monitorizare, inspecţii, verificare şi control din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu", prin protocol de predare-primire încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 3Direcţia monitorizare, inspecţii, verificare şi control din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu", aferente activităţii de inspecţie pentru clasificarea carcaselor.  +  Articolul 4Aplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 5Funcţionarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi raportarea preţurilor acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu prevederile regulamentelor europene şi cu deciziile autorităţii competente din acest domeniu, respectiv Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 6În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  --------------

  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

  Daniel Constantin

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb

  Ministrul afacerilor externe,

  Bogdan Lucian Aurescu
  Bucureşti, 26 august 2015.Nr. 35.-----