ORDONANŢĂ nr. 34 din 26 august 2015privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiţii sesiune lărgită din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.7 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul I (1) Se aprobă plata contribuţiei anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiţii sesiune lărgită din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. (2) Plata cotizaţiei anuale a părţii române se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat, în limita echivalentului în lei al sumei stabilite anual prin rezoluţie a Consiliului Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.  +  Articolul IIÎn anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare, la punctul II, după numărul curent 69 se introduce un nou număr curent, numărul curent 70, cu următorul cuprins:┌────┬────────────┬──────┬───────┬────────┬──────────────────────┬─────────────┐│Nr. │ Denumirea │Sediul│ Anul │ Anul │Instituţia română care│ Explicaţii ││crt.│organizaţiei│ │înfiin-│aderării│coordonează relaţiile │ ││ │ │ │ţării │României│ cu organizaţia │ ││ │ │ │ │ │ internaţională │ ││ │ │ │ │ │ respectivă │ │├────┼────────────┼──────┼───────┼────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────┼────────────┼──────┼───────┼────────┼──────────────────────┼─────────────┤│"70.│OCDE - │Paris │ 1961 │ 2006 │Departamentul pentru │În cadrul ││ │Comitetul │ │ │ │Investiţii Străine şi │acestei ││ │pentru │ │ │ │Parteneriat │organizaţii ││ │Investiţii │ │ │ │Public-Privat │România are ││ │sesiune │ │ │ │ │calitatea de ││ │lărgită │ │ │ │ │asociat." │└────┴────────────┴──────┴───────┴────────┴──────────────────────┴─────────────┘

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  --------------

  Secretarul general al Guvernului,

  Ion Moraru

  Departamentul pentru Investiţii Străine

  şi Parteneriat Public-Privat,

  Alexandru Năstase,

  secretar de stat

  Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

  Vlad Ştefan Stoica

  Ministrul afacerilor externe,

  Bogdan Lucian Aurescu

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 26 august 2015.Nr. 34.-----