ORDIN nr. 996 din 13 august 2015pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 25 august 2015  Având în vedere:- Referatul Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios nr. N.B. 8.399 din 13 august 2015;- prevederile art. 462 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 pct. 24 şi al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul IÎn anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 11 septembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, la punctul I - "Domeniul Medicină", subpunctul I1 "Specialităţi clinice", subpunctul I.1.1 "Grupa specialităţilor medicale", numărul curent 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:┌────┬────────────────────────────────────────────┬───────┐│"29 │Recuperare, medicină fizică şi balneologie │4 ani" │└────┴────────────────────────────────────────────┴───────┘  +  Articolul IIDirecţia generală resurse umane, juridic şi contencios din cadrul Ministerului Sănătăţii va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul sănătăţii,

  Alin Iulian Tucmeanu,

  secretar de stat
  Bucureşti, 13 august 2015.Nr. 996.-----