HOTĂRÂRE nr. 116 din 1 martie 1999privind actualizarea limitei creditelor bancare acordate pentru investiţii cu caracter productiv, prevăzute de Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 2 martie 1999    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constituţia României şi ale art. 10 lit. s) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNIC (1) Se aprobă actualizarea limitei creditelor bancare acordate pentru investiţii cu caracter productiv, prevăzute la art. 10 lit. s) din Legea nr. 42/1990, republicată, de la 50 milioane lei la 150 milioane lei. (2) Sumele necesare pentru subvenţionarea de către stat, în condiţiile legii, în proporţie de 50%, a dobânzilor aferente acestor credite se asigura, în limita sumelor alocate cu aceasta destinaţie, din bugetul aprobat anual Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Secretar de stat,şeful Secretariatului de Statpentru Problemele Revoluţionarilordin Decembrie 1989,Cristian AlexandrescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes----------