HOTĂRÂRE nr. 566 din 15 iulie 2015privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 14 august 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 106 lit. a) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, precum şi al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020, prevăzută în anexa nr. 1*).  +  Articolul 2Se aprobă Planul strategic de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale menţionate la art. 1, pentru perioada 2015-2020, prevăzut în anexa nr. 2*). Notă

  ──────────

  *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
   +  Articolul 3În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice elaborează Planul operaţional de acţiuni pentru perioada 2015-2018.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb

  Ministrul delegat pentru dialog social,

  Liviu-Marian Pop

  Ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Sevil Shhaideh

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Ministrul sănătăţii,

  Nicolae Bănicioiu

  Ministrul educaţiei

  şi cercetării ştiinţifice,

  Sorin Mihai Cîmpeanu

  p. Ministrul pentru societatea informaţională,

  Florin Silviu Hurduzeu,

  secretar de stat

  p. Ministrul fondurilor europene,

  Mihaela-Maria Ciuciureanu,

  secretar de stat

  Ministrul tineretului şi sportului,

  Gabriela Szabo

  p. Ministrul transporturilor,

  Iulian-Ghiocel Matache,

  secretar de stat

  Ministrul economiei,

  comerţului şi turismului,

  Mihai Tudose

  Ministrul culturii,

  Ioan Vulpescu

  Ministrul afacerilor externe,

  Bogdan Lucian Aurescu
  Bucureşti, 15 iulie 2015.Nr. 566.  +  Anexa 1STRATEGIE 15/07/2015  +  Anexa 2PLAN 15/07/2015